הטרול המקפץ

כדי לאסוף פירות מקפיצים את הטרול על הפטריה, הזזת הפטריה באמצעות העכבר