הוקי קרח

2 קבוצות הוקי יריבות, מכניע מי שיבקיע גול