הבנאי השמח

בעזרת מנוף יש להניח את החפץ במקום המסומן