האנרגיה של אקונו

עזרו לאקונו לדחוף את הכדור שלו ואת עצמו לתוך הבור הכחול. השתמשו במקשי החצים.