האיש והמטריה

השתמשו בעכבר וצירו לאיש קו בכדי שלא יפול מטה.