ג'רי והגבינה

הניחו חפצים בדרך של ג'רי כדי שיגיע אל החור