בוב ספוג והבועות

עליכם לפוצץ את הבועות לפני שהמד שבצד יגיע לסופו. השתמשו בעכבר כדילפוצץ אותם.