אורבוקס

עליכם להגיע לריבוע אדום מבלי לצאת מהלוח. תזוזה ע"י מקשי החצים משחקים חשיבה לא פשוט בכלל