שו"ת סמס: צריך להתרחק ארבע אמות מאישה?

האם מותר לגור בעוטף עזה? זה נכון שיש להתרחק מאישה 4 אמות? האם פחד לנסוע בכבישים זה חוסר בטחון בד´? והאם יש תפילין מיוחדות לטבעונים? הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר בעריכת הרב מרדכי ציון 07/09/14 10:52 יב באלול התשעד

שו"ת סמס: צריך להתרחק ארבע אמות מאישה?

לגור בעוטף עזה

ש: האם מותר לגור בעוטף עזה, הרי זה מסוכן?

ת: מותר ומצוה. א. סיכון זעיר. ב. על ישוב הארץ צריך מסירות נפש.

ריחוק מאשה

ש: זה נכון שיש להתרחק מאשה 4 אמות?

ת: לא. אבל כמובן אין להתקרב (קצור שו"ע קנב ח - מ"צ).

פחד

ש: האם פחד לנסוע בכבישים זה חוסר בטחון בד'?

ת: לא. זו סתם מידה של חולשה.

שם חיבה בשידוך

ש: כאשר אני נפגש עם בחורה לשם שידוך יש בעיה לכנות אחד את השני בשמות חיבה כמו מתוק שלי?

ת: זו בעיה.

נשים במוסף

ש: האם נשים חייבות במוסף של שבת?

ת: מחלוקת. מ"ב קו סק"ד.

מדיטציה טרנסצנדנטלית

ש: האם מדיטציה טרנסצנדנטלית להרגעת מתחים מותרת על פי ההלכה?

ת: מבחינה מדעית אין לה ערך יותר גדול מכל שיטת הרגעה רגילה (עיין נר באישון לילה עמ' 183 - מ"צ).

חורבן שלישי

ש: בזמנו כאשר הנאצים ימ"ש עמדו בשערי ארץ ישראל, אמר הגרי"א הרצוג שלא יהיה חורבן שלישי (מובא בקמעא קמעא עמ' 144 ובתיאום כוונות לרב חיים סבתו עמ' 98). מה המקור?

ת: אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. סנהדרין צח א. כשארץ ישראל תתן פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. רש"י שם. אם חז"ל אומרים שאין סימן יותר גלוי של הגאולה, אז אין (הג"ר צבי שכטר מספר בספרו עקבי הצאן עמ' רטו-רטז, שבזמן מלחמת השחרור רצה הגרי"ז סולוביצ'יק מבריסק לעזוב את ירושלים ולעבור לשוויץ ובא אצלו הג"ר הרצוג והתווכח אתו שלא יעזוב את הארץ שאין לפחד מפני המלחמה, וטען שקבלה בידינו שלא יהיה עוד חורבן שלישי בארץ. הגרי"ז ענה לו שיש בידו קבלה מאביו שכאשר יורים צריכים לברוח. נראה שכוונתו הייתה שאמנם קבלה בידינו שלא יהיה חורבן, אבל אין בכלל זה שלא יֵהרגו יחידים ועל כן רצה לברוח. אך גם לפני מלחמת ששת הימים, הגר"ש גורן הגיע לאוסטרליה לסייע למגבית היהודית המאוחדת. עם סגירת מצרי טיראן, הוא הבין שתהיה מלחמה ומיהר לחזור לארץ. הדרך היחידה היתה לטוס מאוסטרליה ללוס אנג'לס, משם לניו יורק, ומשם לחזור ארצה. הג"ר גורן היה בשבת בניו יורק בלונג איילנד, קרוב לשדה התעופה כדי לטוס לארץ במוצש"ק. הוא דיבר בבית הכנסת הגדול, שנקרא "בית הכנסת הלבן". הרב שלמה גורן בעוז ותעצומות עמ' 265-264. ושמעתי שהוא אמר שתיכף תתחיל מלחמה עם הערבים. כל הקהילה התחילו לבכות וחששו משואה שניה, אך הג"ר גורן אמר שאין על מה לדאוג כי התורה מבטיחה שאין חורבן שלישי. הרב חיים ג'קטר בשם הרב שאול חיל בעלון קול תורה - מ"צ).

כיפה בחו"ל

ש: אני נוסע לצרפת. האם ללכת ברחוב בלי כיפה מחשש להתפרעויות?

ת: א. שאל רבנים שם. ב. לבש כובע לא מזוהה כיהודי.

פרופ' ליבוביץ

ש: אפשר לקרוא ספריו של פרופ' ליבוביץ?

ת: ערבוב אמונה וחוסר אמונה.

מוזיקה בשבת

ש: מי שסובל ממחלה דיכאונית חמורה ומוזיקה מאוד מטיבה לו, מותר בשבת?

ת: כן. להדליק ביום שישי. דינו כחולה שמצטער בכל גופו, כלומר חולה שאין בו סכנה ומותר. בשעת הדחק גדולה, להפעיל בשינוי. עיין שו"ת חלקת יעקב (או"ח סי' סד: "להעמיד הרדיו מע"ש בשביל חולה עצב רוח שהזמרה לו לרפואה, והעליתי להתיר... בעצב רוח ומרה שחורה דהוא חולי ממש... וכשהוא במדריגה גדולה אפשר דמיקרי גם חולה שיש בו סכנה, כחולה נכפה... אבל נידון דידן מיירי באיש חולה עצבים ומרה שחורה והזמר הוא לו לרפואה, דמי ממש למי שיש לו מכה שמצטער ממנו כל גופו דמבואר בשו"ע דמיקרי חולה שאין בו סכנה... וזה פשוט לפע"ד. ודברי המג"א שכ"ח י"ב דבמיחוש בעלמא אסור שבות, אינו ענין לכאן, דזה מיקרי חולה שאין בו סכנה ממש וכאמור" - מ"צ).

סגולת אמירת עלינו לשבח

ש: האם זה נכון שאם אומרים 7 פעמים עלינו לשבח ב-ל' בניסן שזה היום שיהושע בן נון הקיף את יריחו ומיד אחר כך אומרים בקשה, אז רואים ישועות?

ת: לא. אין לזה מקור קדום.

טיול בים התיכון

ש: האם טיול בספינה בים התיכון בלי לרדת לחוץ נחשבת איסור יציאה מן הארץ?

ת: כן, הים התיכון אינו ארץ ישראל, אלא רק הסמוך לארץ (וכן הגר"ח קניבסקי שאל את דודו החזו"א: לרבנן החולקים על רבי יהודה [גיטין ח א]וסוברים שהים הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל, אם כן איך מותר ליכנס להתרחץ בים, הרי זה יוצא לחוצה לארץ? והשיב לו ה'חזון איש', שהמקומות שנכנסים להתרחץ חשיבי עדיין ליבשה. ספר תודת חיים עמ' כא. ומובא בספר מעשה איש ח"ב עמ' ריח-ריט. ובלקט שאלות המצויות להג"ר יהודה אריה דינר ח"ד עמ' לו - מ"צ).

שם משפחה

ש: קוראים לי בשם המשפחה שלי ולא בשמי הפרטי וזה מאוד מפריע לי. איך להסביר לכולם?

ת: שזה לא שמך הפרטי אלא כינוי ואסור לקרוא אדם בכינוי אם זה מפריע לו (מגילה כז ב. תוס' שם ד"ה ולא כניתי.רמב"ם הלכות דעות ו ח - מ"צ).

תפילין לטבעוני

ש: אני טבעוני. האם יש תחליף לתפילין מעור על מנת שאוכל לקיים את המצווה?

ת: לא.

ש: אז איך אוכל לקיים את המצוה?

ת: לפעמים בחיים יש צורך בהכרעות. עליך להכריע אם אתה רוצה דבקות בד' או דבקות בהמצאות בני אדם.

ובסוף השו"ים הרב מבקש לשים:

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב

ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

ובפייסבוק

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר