שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

לא ללכת ל"סיבוב שערים" אם מתפרעים בו נגד שוטרים, מותר ליטול ידיים בחדר אמבטיה ומדוע מה שהמדינה שלנו צריכה יותר מכל הוא אהבת ישראל על ידי ריבוי חינוך למידות טובות. הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר, בעריכת הרב מרדכי ציון 13/10/13 09:37 ט בחשון התשעד

שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

הפיגוע בישוב פסגות

ש: מה תגובת הרב על הפיגוע החבלני מוצאי שבת בפסגות?

ת: הערבים פחדנים חלשים וכושלים כבר כמה מאות שנים גם תחום הצבאי גם התרבותי גם הכלכלי גם המשפחתי גם המוסרי. שלוש מאות מליון ערבים מסביב הנתמכים על ידי מיליארד וחצי מוסלמים מפחדים ממדינת ישראל כבר ארבעים שנה ולא מעיזים לצאת למלחמה. הם מקנאים במדינה הצעירה המוסרית והמצליחה, ולכן הם יורים בילדה בת 9 בלילה.

סיבוב שערים

ש: כל פעם בסיבוב שערים יש נערים מתפרעים ומתגרים בשוטרים ובחיילים. האם להמשיך להשתתף?

ת: אם זו תופעה כוללת, לא ללכת. אם זה חריג יוצא דופן, ללכת.

נטילת ידיים בחדר אמבטיה

ש: האם מותר ליטול ידיים בחדר אמבטיה?

ת: כן. כי בימינו הן נקיות. וזאת אפילו אם יש שם אסלה, כי החדר משמש לדברים אחרים. כמובן, יש לברך בחוץ. פס"ת קעא 47.

שידוך עם חותן באותו שם

ש: האם מותר לי לקבל שידוך עם בחורה ששם אביה כשמי?

ת: כן. א. זה מוזכר בצוואת רבי יהודה החסיד (ס' כג. פתחי תשובה אה"ע ב קז. יו"ד קטז ו), ואמנם האדמו"ר מצאנץ פוסק שהיא שייכת גם לנו (שו"ת דברי חיים אה"ע ס' ח), אבל הנו"ב פוסק שלא שייכת לנו (מהד"ת אה"ע ס' עט). הקדמת הג"ר ראובן מרגליות שם. ב. כיון שבימינו קשה למצוא שידוך אין להחמיר בזה. שו"ת עזרת כהן בהתחלה (סי' ה-ז). ג. אפשר להחמיר להוסיף שם לחתן (והגאון רבי אליעזר פלקלס, בעל שו"ת תשובה מאהבה, כתב בספרו עולת חודש, דרוש מילי דשמיא ב מאמר נ: "ומרגלא בפומיה, פה הקדוש והטהור, רבינו יחזקאל אב"ד ור"מ דקהלתינו נ"י כששואלין אותו אם יש להקפיד על צואת ר"י החסיד, אם שם החתן והחותן שוין, או הכלה עם חמותה: עד שאתה שואלני על צוואת ר"י החסיד, ביותר יש לך לשאול על צוואת רז"ל, כי המשיא בתו לע"ה [כאילו כופתה ומניחה לפני הארי]". פסחים מט ב. ושמעתי שפעם אחד שאל את הגרמ"פ אם מותר לבתו להשתדך עם בחור עם שם שוה לשמו, והשיב הגרמ"פ: הלואי שרבי יהודה החסיד היה מכניס את כל השו"ע בתוך ספר חסידים, אז אף אחד לא היה סוטה ממנו! אגב, יש לגרמ"פ חתן עם שם שוה לשמו: הג"ר משה טנדלר - מ"צ).

נטילת ידים בשינת צהרים

ש: האם אחרי שינת צהרים יש ליטול ידים?

ת: כן. אבל לא חייבים לשים מים על יד המיטה. פס"ת רלא א (ובלי ברכה. הלכה ברורה ד מז - מ"צ).

תפילה על ארץ ישראל

ש: למה אין בשמונה עשרה ברכה על ארץ ישראל?

ת: כל י"ג אמצעיות הן תפילה על גאולת עם ישראל. מגילה יז ב.

נגיעת אוכל לפני נטילת ידיים

ש: אם נגעתי ממזון לפני נטילת ידיים של הבוקר, אני חייב לזרוק אותו?

ת: לא. רק אם אפשר יש להדיחו 3 פעמים. מ"ב ד ס"ק יד.

אוכל תחת המיטה

ש: אסור לשים אוכלים ומשקים תחת המיטה בה ישנים. ומה דיעבד אם זה קרה לי?

ת: מחלוקת ודיעבד אפשר להשתמש באוכלים (החזון איש היה מחמיר לא לאכול, אך נהג לתת לעניים ולא לאבדם, כיון שמן הדין הם מותרים, וזכות המצוה תגן. פס"ת קעא 48 - מ"צ).

מחילה

ש: אדם שפגע בי מאוד ביקש ממני מחילה, אך איני יכול למחול בלב שלם. מה לומר לו?

ת: את האמת. זו בעייתו לפייס אותך. אמר הגרי"ז: אם אתה אומר שאתה מוחל, ואחר כך יש לך שנאה בלב, אז יש לך עוון (מעשה ברבי אליהו לפיאן שאדם ביקש ממנו סליחה. השיב לו: פגעת בי מאוד ואיני יכול למחול בלב שלם. חזור עוד שבועיים, ובינתיים אלמד ספרי מוסר כדי שאוכל למחול - מ"צ).

מים אחרונים ניתזו על אוכל

ש: מה לעשות עם אוכל שמים אחרונים ניתזו עליו?

ת: אין לאכול אותו. שו"ע או"ח קפא ב כה"ח ד. לכן יש ליטול מים אחרונים בזהירות ויותר טוב במקום אחר.

מידות טובות

ש: ב"ה יש לנו מדינה, אך היא מלווה בעיות בפנים ובחוץ. מה הדבר הכי חשוב לעשות כדי להתקדם?

ת: אהבת ישראל על ידי ריבוי חינוך למידות טובות (בשנת תשנ"ד תלמיד חכם ניגש להגרי"ש אלישיב ואמר לו: יש לנו הרבה תורה, ישיבות ותלמודי תורה, בגידול מתמיד, ויחד עם זה יש לנו גידול במריבות, במחלוקות ובפילוגים. זו תורה וזו שכרה? ענה לו הרב: אתה מאה אחוז צודק: אין חינוך"! - מ"צ).

כל מה שרציתם לדעת על הרב אבינר - אבינרפדיה: כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהרים - מעודכן כל יום!

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר