שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

בעלי מכה אותי ומציק לי - האם להתגרש? האם בשעת הדחק מותר לצרף קטן למניין? ובכלל, למה לקיים מצוות? הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר, בעריכת הרב מרדכי ציון 04/10/13 14:01 ל בתשרי התשעד

שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

צרוף קטן למנין

ש: האם בשעת הדחק אפשר לצרף קטן למנין?

ת: לאשכנזים, רק בשעת הדחק גדולה על פי הוראת חכם מפורשת, ויאחוז חומש בידו. וספרדים לא נוהגים כן. שו"ע או"ח נה ד הגה. פס"ת שם (שו"ת משפטי עוזיאל ח ז. שו"ת יין הטוב א כח. שו"ת ישכיל עבדי ה ח. שו"ת יביע אומר ד או"ח ט. שו"ת אגרות משה או"ח ב יח. שו"ת חלקת יעקב או"ח כח. ומסופר במפניני הרב עמ' כז: בשנים הראשונות כשהיתה ישיבת רמב"ם בבוסטון באמריקה שהקים הגרי"ד סולוביצ'יק, אירע כמה פעמים שהיה חסר אחד למנין לתפילה, והיה רגיל הגרי"ד לסמוך על שיטת ר"ת לצרף קטן אחד לעשותו סניף לעשרה. וכשלפעמים היו שואלים להגרי"ד, אולי כדאי להחמיר להצריך שיאחז הקטן חומש בידו, היה רגיל לציין שר"ת היה אומר שמנהג שטות הוא, והיה מסיים ואומר, מוטב שיאחז הקטן את הסידור בידו, מאשר שיאחז את החומש בידו, כדי שיוכל להתפלל מתוכו בטוב - מ"צ).

הזמנת אב גרוש

ש: אני מתחתן, הוריי גרושים, אני גדלתי אצל אימי והיא מתנגדת שאזמין אבי לחתונה. מה לעשות?

ת: כיון שהיא גידלה אותך, עשה כרצונה. הורים גרושים שווים אבל כלפיה יש חובת הכרת טובה (דלא כהגרי"ש אלישיב, שהבן צריך לעשות את המוטל עליו להזמין את אביו. קב ונקי סי' רפט - מ"צ).

גירושים מבעל שמכה

ש: בעלי מכה אותי כל הזמן וגם מציק לי בצורות שונות. האם עליי לקבל את גורלי כי כך ד' גזר עליי או עליי להתגרש?

ת: ד' לא גזר עליך שתסבלי אם אפשר לך להיחלץ מן הסבל. לכן לכו לייעוץ נישואים. אם זה עוזר מה טוב. אם לא, כתוב ספר פלא יועץ ערך הכאה: "ואם יוכלו להוציא נשותיהם מתחת ידם, אם הוא ברצון האשה, כי אין אשה דרה עם נחש במקום אחד, מצוה רבה עבדי, להציל עשוק מיד עושקו".

כתובה אצל מי

ש: אצל מי צריכה להיות מונחת הכתובה?

ת: כמובן, אצל הכלה. אבל אם היא נותנת אימון בבעלה שהוא לא ינשל אותה במקרה של גירושים, היא יכולה גם להיות אצלו. שו"ת אגרות משה ג כו.

תורה ומוסר

ש: האם מוסר ומידות ודרך ארץ, הם חוק מן התורה או דבר נפרד?

ת: חוק מן התורה. אמנם לגויים יש מוסר ומידות, אבל אצלנו הוא מוסר שמימי. עיין אבות א א פרוש רע"ב.

מצוות ומידות

ש: למה לקיים מצוות, העיקר זה מידות כדי להרבות קידוש השם בעולם?

ת: המידות מתגלות במצוות. שערי קדושה לרבי חיים ויטל.

דרך ארץ קדמה לתורה

ש: כיצד דרך ארץ קדמה לתורה, הרי התורה מביאה לדרך ארץ?

ת: מדרגות. מידות טובות קודמות לתורה, ועל ידי לימוד תורה מגיעים למידות טובות עוד יותר עליונות (עי' שיחות הרב צבי יהודה - שמות 345 - רשם מ"צ).

חופה בבית כנסת

ש: האם מותר לערוך חופה בבית כנסת?

ת: ספרדים כן. שו"ע שצא ג. שו"ת יביע אומר ג אה"ע י. אשכנזים לא. אלא רק בלית ברירה. שו"ת אגרות משה אה"ע א צג (פעם אירע שכיבדו את הג"ר משה שטרן, בעל שו"ת באר משה בסידור חופה וקידושין, וכשהלך למקום החתונה ראה שהעמידו החופה בבית הכנסת, התנגד ויצא כשסירבו לשנות. הלך לשאול את אדמו"ר מסטמאר אם נהג נכון, והשיבו בפה מלא שיפה עשה. שו"ת באר משה ה קסז. אמנם פעם הסיעו את הגרי"ד סולוביצ'יק לחתונה, וכשנודע לו שהחתונה מתקיימת בבית כנסת, התאנח קצת ואמר שאילו ידע שכן הדבר, היה משתמט מלהשתתף על ידי איזו אמתלא, כי באמת אינו נכון לסדר חופה בביהכ"נ, כי כבוד בית הכנסת מחייב שלא ישתמשו בו לשום דברים אחרים - אפילו לדברי מצווה - חוץ מתורה ותפילה. נפש הרב רנז - רשם מ"צ).

חלה מתוקה

ש: מה ההגדרה של חלה מתוקה שמברכים עליה מזונות?

ת: לספרדים, מעט מתיקות מורגשת, לאשכנזים עוגה ממש. שו"ע או"ח קסח ז. אבל אם הבצק נעשה בלי מים, אלא עם נוזל אחר כגון חלב או מיץ פירות, או אם הם הרוב, אז גם אם אין המתיקות מורגשת, להרבה פוסקים זה מזונות לכל הדעות. עיין פס"ת.

שהחיינו על ישיבה

ש: סוף סוף אני מתחיל ללמוד בישיבה אחרי מאווים של שנים ואני מאוד שמח. לברך שהחיינו?

ת: כן. זו בשורה טובה (שו"ע או"ח רכב א - מ"צ).

כל מה שרציתם לדעת על הרב אבינר - אבינרפדיה: כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהרים - מעודכן כל יום!

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר