שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

האם על פי ההלכה ניתן לסמוך על רפואה אלטרנטיבית? מה העצה למי שקשה לו ללמוד גמרא? ובכלל, מהי מטרת עם ישראל בעולם? הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר, בעריכת הרב מרדכי ציון 08/12/13 10:27 ה בטבת התשעד

שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר

מטרת עם ישראל

ש: אפשר להגדיר במילים ספורות מטרת עם ישראל בעולם?

ת: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. שמות יט ו. אלה הדברים - לא פחות ולא יותר. רש"י.

לימוד גמרא

ש: קשה לי ללמוד גמרא. אני לא מבין. יש עצה?

ת: לחזור פעמים רבות. גם גדולי עולם זכו כך לתורה. אין קיצורי דרך (וכן אמר החזו"א. וכן העיד סטייפלר על עצמו כשהתקשה בהבנת הגמרא. דברי שי"ח ד יב, טו - מ"צ).

רפואה הומיאופטית

ש: האם על פי ההלכה אפשר לסמוך על תרופות הומיאופטיות?

ת: כיון שאין הסבר שכלי, זה נקרא על פי הלכה רפואה סגולית, ויש צורך בהוכחה נסיונית שזה פועל, כלומר פועל יותר מתרופת דמה, והמציאות היא שאין זה מועיל יותר מתרופת דמה (וכן כתב הג"ר שמואל הלוי ווזנאר בשו"ת שבט הלוי ה נה אות ד - מ"צ).

זריעה מדעית בגוי בשמיטה

ש: האם מותר לזרוע בשמיטה לצורך מדעי על ידי גוי?

ת: כן. מלאכה דאורייתא לצורך גדול על ידי גוי עם היתר מכירה.

ארגון הזמן

ש: אני מרגיש שאיני מספיק לעשות אפילו חלק קטן ממה שהייתי רוצה לעשות, וזה משבית שלוות נפשי. מה העצה?

ת: א. לא עליך המלאכה לגמור. זה בלתי אפשרי. ערוך רשימת כל מה שהיית רוצה לעשות ובחר הכי חשוב לך ואת השאר החשב כאילו אינו קיים, ומה שהנך עושה, עשה טוב. עיין ספר מוסר אביך, בכל דרכיך דעהו. ב. ערוך רשימת מטלותיך השבועיות והיומיות עם סדרי עדיפות והצמד לרשימה (עיין ספרו של הרב חינוך באהבה א את הפרק על ארגון הזמן - מ"צ).

לבישת טלית קטן

ש: האם יש ללבוש טלית קטן מיד כשקמים?

ת: כן. כמה שאפשר כדי לא ללכת אפילו פחות מארבע אמות בלא ציצית. הליכות שלמה פ"ג אות ב.

הורדת ציצית בפעילות גופנית

ש: האם אפשר להוריד ציצית בשעת פעילות גופנית?

ת: תמיד ציצית. שו"ת אגרות משה או"ח ד ד. גם בצבא ובמלחמה (עיין שו"ת ציץ אליעזר יד מט. שו"ת אז נדברו ב נה. שו"ת שאילת שלמה ג יד - מ"צ).

חיוב טלית קטן

ש: אם אין לי בגד עם ד' כנפות אני פטור מציצית?

ת: א. הנוהג כן נענש בזמן חרון אף. מנחות מא א. שו"ע או"ח כד. ב. כיון שנהגו כל ישראל, חייבים ככל מנהג שקבלוהו. שו"ת אגרות משה ד ד.

המסרבים לצאת ממצרים

ש: איך יתכן שארבעה מתוך חמשה לא רצו לצאת ממצרים, מקום עבדות וסבל?

ת: דבוקים לתרבות מצרים ולהבלי העולם הזה, ולא רצו חיי מדבר וקבלת התורה. יש עבד שלא רוצה להשתחרר כדי להיות יהודי כי הוא מעדיף חיי הפקרות יחד עם העבדות (ע' שמות בני ישראל של הרב ב 16 - מ"צ).

הספרים החיצוניים

ש: כדאי לקרוא את "הספרים החיצוניים"?

ת: רבי עקיבא אומר שהקורא בהם אין לו חלק לעולם הבא. משנה סנהדרין י א. סנהדרין ק ב. יחד עם זה יש שוני ביניהם. יש מהם מלאי עבודה זרה וכפירה, בודאי אסורים. יש מהם מלאי הבלים, דברי הבאי וביטול תורה. רש"י שם. יש מהם עם יראת שמים כגון חשמונאים א. ויש מעורבים דברי חכמה ודברי הבל, כגון ספר בן סירא שבירושלמי שם אסרו לקרותו, וחכמים בגמרא צטטו ממנו כל הדברים הטובים. וכן גדולי עולם צטטו מהם את הדברים הטובים, כגון רס"ג מספר היובלות, הרמב"ן בהקדמתו לחומש מספר חכמת שלמה, וכן ספר יוסיפון, ספר יוחסין ועוד. בסיכום: עדיף ללמוד תורת ד'.

כל מה שרציתם לדעת על הרב אבינר - אבינרפדיה: כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהרים - מעודכן כל יום!

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר