שו"ת סמס עם הרב שלמה אבינר - הלכות בין הזמנים

האם חייבים לשלם בכניסות לשמורות טבע? האם צריך לברך "הגומל" על טיסה פנים ארצית? ובכלל, האם מותר לטוס במוצאי שבת? הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר, בעריכת הרב מרדכי ציון
ח בתשרי התשעד
,
12 בספטמבר, 2013 11:11

צילום:

מעיל בתפילה

ש: אם חם, מותר להתפלל שמונה עשרה עם מעיל על הכתפיים?

ת: לא, כי כך לא עומדים מול המלך (שלהי דקייטא רפו בשם הגרש"ז אוירבך. וכל זה אם אדם לובש מעיל ארוך או חובש כובע כאשר הולך ברחוב, שאז צריך להתלבש כך גם בשעת התפילה. עיין פירושו של הרב על קצשו"ע יב א - מ"צ).

ש: ועם שרוול המעיל תלוי בחוץ בגלל התפילין?

ת: גם לא, אלא אם אין ברירה כי השרוול צר (פירושו של הרב על קצשו"ע י ג. מסופר שבשנותיו האחרונות נהג הגרי"ד סולוביצ'יק להתפלל שחרית מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין אך בלי ללבוש את החליפה שלו. רבים תמהו על הנהגתו זאת, ושאלו אותו על כך כיוון שלא זכרו שנהג כן מלפנים. ענה להם שהוא התחיל זה עכשיו להניח את התפילין של סבו רבי חיים מבריסק, וגדולים הם מאוד, ואי אפשר לו להכניס את הזרוע עם התפילין לתוך שרוול החליפה מחמת גדלם, ולהניח שהשרוול יהיה תלוי ככה למטה, ולא יכניס את זרועו אל תוכו [כפי שעושים רוב בני אדם], אמר הגרי"ד שאין זה נכון, כי לתפילה צריכים להתלבש כפי הדרך שנוהגים באותו המקום לעמוד בפני הגדולים, כלשון הרמב"ם [הלכות תפילה ד ה] והשולחן ערוך [או"ח צא ה], ואין עומדים ככה בפני הגדולים, עכ"ל. נפש הרב כג-כד. ומובא מרבה של מעלה אדומים, הרב מרדכי נגארי, בקונטרס 'איש ההליכות ואיש ההלכה' על הג"ר מרדכי אליהו [עמ' 43] שביקש שיתפרו עבורו רוכסן בשרוול הסוודר, כדי שיוכל להניח תפילין בזריזות ולכסות את היד חזרה - מ"צ).

שתיה בטיול

ש: מי ששותה בטיול צריך לברך כל פעם ברכה ראשונה ואחרונה?

ת: לא, אם זה דרכו לשתות כל פעם, כי אין היסח דעת (הגרי"ש אלישיב. ידיעון הלכה תמוז-אב תשסח - מ"צ).

שמורת טבע

ש: מי שנכנס לשמורת טבע בכניסה אחרת, האם חייב לשלם?

ת: ודאי. הרי זה שלהם, וגם הם משקיעים באחזקה (הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב. שלהי דקייטא קלב, רפז - מ"צ).

עבודה בין הזמנים

ש: מה עדיף בין הזמנים, ללמוד תורה כל היום, או לעזור בעבודה לאבי שביקש ממני?

ת: לעזור, שהרי צריך להתפרנס, וזו גם חובתך. אך לוודא שזה חוקי על פי צה"ל (וכן הגרי"ש אלישיב. שלהי דקייטא רפז - מ"צ).

הגומל על טיסה

ש: האם על טיסה פנים-ארצית, יש לברך הגומל?

ת: כן. כי הדרך באויר היא מסוכנת (שו"ת אגרות משה או"ח ב נ. ושמענו שבגלל הסכנה, הגר"מ פיינשטיין אמר תהילים כל הטיסה במטוס. ואמר הגרי"ד סולוביצ'יק שבשנים הראשונות כשטס הלוך ושוב מבאסטון לניו יורק, תמיד נהג לומר תפילת הדרך. אך כעבור הרבה שנים, התרגל כל כך להנסיעה באווירון עד שלא היה לו חששות ופחדים כלל וכלל, וכה"ג שאין להנוסע פחד כלל מהנסיעה, היה תופס הגרי"ד שלא שייך כל עניין שתפילת הדרך, שנתקנה בתורת תפילת בעת צרה, אשר לפי דרבי הרמב"ן בספר המצוות בהשגותיו למצוה ה', יש לה דין מיוחד כשלעצמה, שהרי כל הדרכים בחזקת סכנה הן. אך בנוסע בדרך, ואיננו מרגיש שום סכנה ופחד כלל וכלל מפני שהורגל לכך, אזי א"א לומר לומר בכה"ג שכל הדרכים בחזקת סכנה, ושוב אין דינה כתפילה בעת צרה, אשר על יסוד זה בנויה כל עיקרה של תפילה זו, אזי ממילא אין בכה"ג מקום לאומרה כלל. נפש הרב קמט. אמנם שיטת הגרי"ד היא דעת יחיד - מ"צ).

תפילת הדרך בטיול

ש: מי שמטייל, חונה, ושוב מטייל צריך שוב לברך תפילות הדרך?

ת: רק אם זה שינוי לא מתוכנן. "נמלך". אך אם תכנן מראש, תפילת הדרך הראשונה חלה על הכל (הגרי"ש אלישיב. קונטרס ובלכתך בדרך פ"ב - מ"צ).

תפילת הדרך במטוס

ש: האם על טיסה יש לברך תפילת הדרך?

ת: כן, אלא אם כן כבר בירך בנסיעתו לשדה התעופה (הגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינברג. קונטרס ובלכתך בדרך פ"ב - מ"צ).

גני בהאיים

ש: האם מותר להיכנס לגנים הבהאייםבחיפה?

ת: כן. אין זו עבודה זרה, אלא מין דת אוניברסלית כמו ז' מצוות בני נח (קום התהלך בארץ כד - מ"צ).

נסיעה לחו"ל להירגע

ש: אם אני בלחץ, מותר לי לנסוע לטיול לחו"ל כדי להירגע?

ת: אם רופא קובע שאי אפשר לעשות זאת בארץ (תוס' ע"ז יג ב - מ"צ).

אוכל באוטובוס

ש: האם האוכל באוטובוס דינו כדין אוכל בשוק?

ת: מותר. כי זה מקום מוצנע. העיקר - לא להפריע לאחרים (הגרי"ש אלישיב. ידיעון הלכה אב תשסח. עיין שו"ת שאילת שלמה ב תמז - מ"צ).

שירי קודש

ש: האם מותר לשמוע שירי קודש, הרי חז"ל אמרו שזה נקרא עשאוני בניך ככינור שמנגנים בו ליצים, ונפסק במשנה ברורה סי' תקס?

ת: אם שומע מתוך חרדת קודש - מותר (הגרי"ש אלישיב. שלהי דקייטא רפז - מ"צ).

ברכה על ים המלח

ש: האם לברך עושה מעשה בראשית על ראיית ים המלך?

ת: לא. כי אין מברכים אלא על ימים שלא נשתנו ממה שהיו בששת ימי בראשית. שו"ע או"ח רכט ב. וים המלח השתנה. רש"י בראשית יד ג. מור וקציעה שם. פס"ת שם ג. אבל מה שכתוב בנימוקי או"ח שם שהוא מין קללה, הנה עתה הוא ברכה כלכלית גדולה (קום התהלך בארץ מ - מ"צ).

חגורת בטיחות

ש: אם נקנסו מפני שהנוסעים לא חגרו חגורת בטיחות, מי צריך לשלם, הנהג או הנוסעים?

ת: הנוסעים כי הם יודעים שכך החוק. על אף שגם נהג אסור היה לנסוע כך (הגרי"ש אלישיב. הלכה ומעשה תמוז תשס"ח - מ"צ).

מטוס במוצאי שבת

ש: האם מותר לטוס במוצאי שבת במטוס שהגיע בשבת?

ת: כן, אם יש זמן לעשות את כל ההכנות לטיסה במוצאי שבת, שהרי אני לא צריך דווקא מטוס זה (ע' שו"ע או"ח שיח א. מ"ב סק"ג - מ"צ).

מעין שבע במלון

ש: האם לברך מעין שבע בבית-מלון, הרי אין זה בית-כנסת קבוע?

ת: בבתי-מלון בארץ, יש בתי-כנסת קבועים (עיין שו"ת דבר משה או"ח כא. שו"ת מנחת יצחק י כא. שו"ת אגרות משה או"ח ד סט - מ"צ).

טלית קטן

ש: המוריד טלית קטן לשחות בים או בבריכה, מברך שוב?

ת: כן. זה היסח דעת.

ש: ולמקלחת?

ת: לא. אין זה היסח דעת (הגרי"ש אלישיב. הלכה ומעשה תמוז תשס"ח - מ"צ).

כל מה שרציתם לדעת על הרב אבינר - אבינרפדיה: כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהרים - מעודכן כל יום!

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

נגיף הקורונה צילום: shutterstock

פרופסור מהאוניברסיטה העברית: "מצאתי תרופה לקורונה"

קרא עוד