אין דבר גדול מזה!

הרב ארז משה דורון עם דרכים בעבודת הלב מפרשת השבוע

הרב ארז משה דורון 10/09/12 11:41 כג באלול התשעב

אין דבר גדול מזה!
יחצ, צילום: יחצ

ביום הקדוש שבו נפטר מן העולם, כינס משה רבינו את כל ישראל להכניסם בקשר ניצחי עם הקדוש ברוך הוא. ולא רק את אותן נשמות שהיו אז בגוף, אלא את כל הנשמות שעתידות להיות בעולם, גם אותן קרא וכינס: "כי את אשר ישנו פה עימנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עימנו היום" (דברים כ"ט י"ד) שפירש רש"י: "ואף עם דורות העתידים להיות".

כל הדורות, כל הנשמות, מקטן שבקטנים עד גדול שבגדולים.

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך" (דברים כ"ט ט' י')

רבי נתן מסביר שאת פרשת ניצבים קוראים דווקא לפני ראש השנה, כי זהו זמן הקיבוץ והאסיפה אל הצדיק. "היינו שקודם ראש השנה קוראים פרשה זאת להודיע שכל נפשות בית ישראל, גדולים וקטנים ובינונים שכלולים בעשר בחינות הנ"ל, כולם צריכים להתקבץ ולכלול יחד באהבה בתוך הקדושה העליונה, בתוך בחינת קודש קודשים, אבן שתיה, שכל הכולל, שהוא בחינת משה, בחינת הצדיק האמת שצריכין לנסוע אליו על ראש השנה" (ליקוטי הלכות שכירות פועלים א' אות ל"ו)

"משה לא מת" (זוהר א' ל"ז). הוא חוזר ומופיע בכל פעם ביתר שאת ויתר עוז, ובכל פעם הוא מקבץ ואוסף אליו נשמות ישראל, שיכללו זה בזה באהבה, שיתחדש כוחם ותתגלה מעלתם, בכל פעם יותר, עד שיבוא הגואל.

איזה כוח נותן הצדיק למי שמתקבץ אליו בראש השנה?

הוא נותן את הכוח הכי עליון. הכוח לזכור, בכל מקום ובכל מצב, שהשם יתברך תמיד נמצא איתנו ולא יעזוב אותנו לעולם!

וזה "אתם ניצבים היום זה בחינת אדם ומקום וזמן. "אתם" היינו אדם בחינת כלליות הנפשות. "ניצבים" בחינת מקום. "היום" בחינת זמן. כולכם "לפני ה' אלוקיכם", שאתם כולכם, בכל מקום ומקום שאתם ניצבים שם במקומכם באותו היום והשעה, כולכם צריכים לידע שאתם ניצבים ועומדים היום לפני ה' אלוקיכם".

איך זה קורה? על ידי שבאים לצדיק בראש השנה, מאמינים בו, ונכללים בו באהבה. "וזה ע"י הכלליות בצדיק האמת שהוא בחינת קודש קודשים אבן שתיה".

איזה כוח עצום מתגלה בראש השנה. רבבות רבבות יהודים מכל קצווי הארץ מוסרים את נפשם ומוציאים את הונם כדי לקיים מצווה קדושה אחת: אמונת חכמים.

גם אחרי אלפיים שנות גלות, אחרי שכל העמים וכל הכוחות שבעולם ניסו למחוק את השם "יהדות" מעל פני תבל, ככה מתחיל יום הדין של עם ישראל: מיליוני מיליוני דולרים, רבבות קילומטרים של נסיעות, אין סוף עמידה מול קשיים וניסיונות, טלטול בדרכים. לקיים רצון הצדיק!

"ואמר לנו: מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה! היינו להיות אצלי על ראש השנה" (חיי מוהר"ן ר"כ)

איזה יהודים יש לך, ריבונו של עולם. כל הטוב שבכל העולמות מגיע להם ולבניהם עד סוף כל הדורות ולו בגלל זה בלבד. אמונת חכמים!

"כי צריך כל אדם לידע בכל יום ובכל שעה ורגע מימי חייו שתלויים בו כל הנפשות של כל הדורות העתידין לצאת ממנו ובהם תלויין כל נפשות בית ישראל, כי כל ישראל ערבים זה לזה. וצריך להמשיך על עצמו תיקון והמתקה ע"י שכל הכולל שזוכין ע"י אמונת חכמים והעיקר ע"י ראש השנה. ובזמן שאדם זוכה - זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות! וכל זה אי אפשר לתקן, כאשר יודע כל אחד בנפשו להיכן נתעה, כי אם על ידי הצדיק האמת"

"וזה בחינת "שלושה ספרים נפתחין בראש השנה. צדיקים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. כי כל אלו שזוכין לאמונת חכמים ונוסעים לצדיקים אמתיים על ראש השנה כולם נקראים בשם צדיקים על שם הצדיק שהם מקורבים אליו כי "המחובר לטהור טהור", ועל כן הם נחתמין לאלתר לחיים, כי הם זוכין בוודאי לחיים אמיתיים".

מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה!

באדיבות לב הדברים

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר