סגור

חטא העגל, מבחן המנהיגות של משה

החטא העגל הוא מבחנו של משה האם יגן על ישראל או ייעתר להבטחת ה' לזרעו

הרב ירחם שמשוביץ´
יח באדר התשעג
,
28 בפברואר, 2013 12:22
רמברנט

רמברנטצילום: רמברנט

בסוף 40 יום על הר סיני, מודיע הקב"ה למשה שעם ישראל עשו עגל זהב לעבדו. ומיידע אותו באותו הזמן שבכוונתו להשמיד את העם וליצור ממנו (משה) אומה גדולה.

מיד, משה מתחיל להפיל תחנתו לפני הקב"ה כדי שיבטל גזירתו. יוזמה זו של משה מנוסחת ע"י התורה בלשון הבאה: "ויחל משה את פני ד' אלקיו". הפועל "ויחל" הוא יחידני בכל התורה כולה. אנו יודעים כבר שאין המדובר בתפילה ולא בתחינה ולא שום מונח שרגילים בו, וזאת לצורך השגת הסליחה על חטא העגל.

באופן פרדוכסלי, ייחודיותו של ביטוי זה הביא את חכמינו לתת שורה של הסברים ופירושים המבוססים על ההשוואה בין מילים שונות בעלות אותו השורש. זאת , כדי למקד את תגובתו המדהימה של משה אל מול האל.

במילים אחרות, מצד אחד חומרתו של חטא העגל דורש המצאת תפלה שעד כה הינה לא מוכרת, אולם מצד שני המונח שמבטא אותה מלא במשמעויות שונות מתוך זהותה עם מילים אחרות המורכבות משתי האותיות ל' וח' (כמו חול, חלל, חולי).

אומרת על כך הגמרא: "אמר רבי אלעזר מלמד שהתפלל משה עד שהוחלה". הרב קוק בפירושו עין אי"ה אומר כך בהקשר זה. משה חש בהיקפו של חטא העגל עד כדי שהבין שתפלה רגילה לא תצליח לעצור החלטה שמימית. הוא היה צריך להתערב בעצמו מעבר לגבולות יכולתו בכדי למנוע את ההדרדרות של העם שהיתה עלולה להוביל למחיקתו. מאמץ אבסולוטיבי מעבר לכוחותיו החליש את משה והפכו לחולה.

התכנית להעלים את ישראל בשל חטא העגל בא לידי ביטוי בלשון נדר. נדר שלצמצום או של ביטול יחסים בין אנשים אינם מומלצים ע"י חכמינו. עדיף להתירם בכדי לא לקיימם. לשם כך, יש למצא סיבה חזקה יותר מזו שנתנה מקום מלכתחילה לנדירת הנדר. מוצאים ברצונו העמוק של הנודר הצטערות מוחלטת וכנה. אומרים אז שהנדר מחול.

משה שכנע את הקב"ה לחזור בו מהחלטתו למחות את ישראל. גם במחיר המרה בסנקציה ענישתית אחרת כמו פיזורם בגלות ועוד. היות והעולם כולו ירויח מכך. לא משנה המצב בו ישראל ימשיך להתקיים הוא יפיץ את הערכים המוסריים, משמעותם ומציאותם וכך יגלה את מציאותו יתברך.

זכותו של משה מצדיק את קיומו. אך היות והוא הבין שהקב"ה הציע לו להפכו לאומה גדולה, הוא היה מוכן לאבד מרמת ולהצטרף לגורלו של עם ישראל במסירות נפש הכלולה במונח ויחל.

כל מה שטוב לתפקודם התקין והטבעי של יצורים שונים מתאימים לעולם החול. בעוד מה שעוזר להתפתחותם של הכוחות המוסריים, של גילוי האמת וקידוש הערכים נקרא קודש.

משה "מסביר" כביכול לקב"ה שהתנהגותו ביחס לעם ישראל לא תשרת את מטרת עילוי הבסיס המוסרי האוניברסאלי. מתוך כך זה יהיה מעשה שלא ניתן לקטלגו בעולם הקדושה

לסיכום חכמי התלמוד ראו במונח זה של ויחל את האינטנסיביות של הסנגוריה של משה רבנו לפני כסא הכבוד. התעלותו מעל כוחותיו הוא, ראייתו של קץ ההיסטוריה האוניברסאלית, אהבתו לעם ישראל ודאגתו להצלחת עולם הקדושה, הצליחו לבטל את רצון הדין שאיים על ישראל.

המדרש מספר שהקב"ה בחר במשה בגלל דאגתו לזה אובד עת נהג את צאן יתאר עבר המדבר. הנה מי שידע להוביל את עם ישראל ולדאוג לו כראוי. כל טענותיו של משה הרי ידועות הן לקב"ה. השאלה היא עד כמה יהיה משה מוכן לעמוד מאחורי החלטתו האישית, אותה יוזמה שלקח על עצמו להעלות את הערב רב שגרם החטא לישראל. הקב"ה אמר למשה "לך רד כי שיחת עמך". ירידתו של העם שבשבילו עלה לגדולה גורמת למשה עצמו לרדת מגדולתו. עתה לוקח הוא על עצמו לעלות אל ד' ככתוב "ועתה אעלה אל ד'" ולהעלות את כל עמו יחד איתו.

הקב"ה בעצמו מעיד על הצלחתו של משה בזאת: "וידבר ד' אל משה לך עלה מזה אתה והעם ... אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה." רש"י מפרש: "כלפי מה שאמר לו בשעת הכעס 'לך רד' אמר לו בשעת רצון 'לך עלה'." מכאן אפשר להסיק קודם כל שזמן עליה לארץ ישראל שהיא למעלה מכל הארצות הוא שעת רצון. זה גם מה שמקשר בין חטא העגל וחטא המרגלים. כלומר, עלייתם של ישראל לארץ ישראל הינה כנגד ירידתם הדרדרותם עת אשר עשו את העגל. הסירוב להכנס לארץ מחזיר אותם לאותו המצב התחלתי ממנו משה הצליח להוציאם בזכות הזכרת הבטחתו של ד' לאבות, ככתוב "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך... וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם ונחלו לעולם.

גם את הדבר הזה חייבים אנו לזכור ולהזכיר, עת אשר שוב מאיימת על עם ישראל סכנת כוונה נסיגה מן הארץ.

12.02.2018

1. זֹבְחֵ֣י אָדָ֔ם עֲגָלִ֖ים יִשָּׁקֽוּן! (palmoni777)

"אנו יודעים כבר שאין המדובר בתפילה ולא בתחינה ולא שום מונח שרגילים בו, וזאת לצורך השגת הסליחה על חטא העגל"

אם אמרו חז"ל "המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי. והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף. אלא מאי תרגום? תרגום דידן". ואם בתרגום שלנו נאמר: "וְצַלִי משֶׁה", אז מה דינן של כל הפרשנויות שהזכרת? בדאי/מחרף ומגדף! אחר שתמחק את המיותר, יש טעם להמשיך. אגב, הרס"ג תרגם "פאבתהל מוסי'" ושאלתי איזה ערבי שהסביר לי, שמשמעותו "ויבקש משה" ועניינו בקשה והפצרה. אינני מבין ערבית, אך אפשר לבדוק את המשמעות בערבית ספרותית.

"משה שכנע את הקב"ה לחזור בו מהחלטתו למחות את ישראל. גם במחיר המרה בסנקציה ענישתית אחרת כמו פיזורם בגלות ועוד. היות והעולם כולו ירויח מכך. לא משנה המצב בו ישראל ימשיך להתקיים הוא יפיץ את הערכים המוסריים, משמעותם ומציאותם וכך יגלה את מציאותו יתברך".

אתה רציני? האם אתה מקבל סנקציה זו? אני כעת מבין מדוע מימין ומשמאל חברו לשמֵד את היהודים. ולך תדע אם הגרעין של הנצרות והאיסלאם אינם מבני עשרת השבטים, המתבוללים אי שם? "לא משנה המצב בו ישראל ימשיך להתקיים הוא יפיץ את הערכים המוסריים".

"כִּֽי־תוֹלִ֤יד בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנוֹשַׁנְתֶּ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְהִשְׁחַתֶּ֗ם וַעֲשִׂ֤יתֶם פֶּ֙סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל וַעֲשִׂיתֶ֥ם הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה־אֱלֹהֶ֖יךָ לְהַכְעִיסֽוֹ׃ הַעִידֹתִי֩ בָכֶ֨ם הַיּ֜וֹם אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֗רֶץ כִּֽי־אָבֹ֣ד תֹּאבֵדוּן֮ מַהֵר֒ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּ֑הּ לֹֽא־תַאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עָלֶ֔יהָ כִּ֥י הִשָּׁמֵ֖ד תִּשָּׁמֵדֽוּן׃ וְהֵפִ֧יץ יְהוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם בָּעַמִּ֑ים וְנִשְׁאַרְתֶּם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר בַּגּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה׃" אז מה העונש על עבודת אלילים? "וַעֲבַדְתֶּם־שָׁ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֣י אָדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִרְאוּן֙ וְלֹ֣א יִשְׁמְע֔וּן וְלֹ֥א יֹֽאכְל֖וּן וְלֹ֥א יְרִיחֻֽן׃" ואם "וַיִּֽחַר־אַ֥ף יְהוָ֖ה בָּאָ֣רֶץ הַהִ֑וא לְהָבִ֤יא עָלֶ֙יהָ֙ אֶת־כָּל־הַקְּלָלָ֔ה הַכְּתוּבָ֖ה בַּסֵּ֥פֶר הַזֶּֽה׃ וַיִּתְּשֵׁ֤ם יְהוָה֙ מֵעַ֣ל אַדְמָתָ֔ם בְּאַ֥ף וּבְחֵמָ֖ה וּבְקֶ֣צֶף גָּד֑וֹל וַיַּשְׁלִכֵ֛ם אֶל־אֶ֥רֶץ אַחֶ֖רֶת כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃" ולמדו מכאן "עשרת השבטים אינן עתידין לחזור" אז על מי התכווין "וּבִקַּשְׁתֶּ֥ם מִשָּׁ֛ם אֶת־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וּמָצָ֑אתָ כִּ֣י תִדְרְשֶׁ֔נּוּ בְּכָל־לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ׃" הכי רק על שבטי יהודה ובנימין? ומה עם עשרת השבטים המתבוללים?

"לָכֵ֣ן זוֹנָ֔ה שִׁמְעִ֖י דְּבַר־יְהוָֽה׃ כֹּֽה־אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣י יְהֹוִ֗ה... הִנֵּה֙ כָּל־הַמֹּשֵׁ֔ל עָלַ֥יִךְ יִמְשֹׁ֖ל לֵאמֹ֑ר כְּאִמָּ֖ה בִּתָּֽהּ׃ בַּת־אִמֵּ֣ךְ אַ֔תְּ גֹּעֶ֥לֶת אִישָׁ֖הּ וּבָנֶ֑יהָ וַאֲח֨וֹת אֲחוֹתֵ֜ךְ אַ֗תְּ אֲשֶׁ֤ר גָּֽעֲ֙לוּ֙ אַנְשֵׁיהֶ֣ן וּבְנֵיהֶ֔ן אִמְּכֶ֣ן חִתִּ֔ית וַאֲבִיכֶ֖ן אֱמֹרִֽי׃ וַאֲחוֹתֵ֨ךְ הַגְּדוֹלָ֤ה שֹֽׁמְרוֹן֙ הִ֣יא וּבְנוֹתֶ֔יהָ הַיּוֹשֶׁ֖בֶת עַל־שְׂמֹאולֵ֑ךְ וַאֲחוֹתֵ֞ךְ הַקְּטַנָּ֣ה מִמֵּ֗ךְ הַיּוֹשֶׁ֙בֶת֙ מִֽימִינֵ֔ךְ סְדֹ֖ם וּבְנוֹתֶֽיהָ׃ וְלֹ֤א בְדַרְכֵיהֶן֙ הָלַ֔כְתְּ וּבְתוֹעֲבֽוֹתֵיהֶ֖ן עָשִׂ֑ית כִּמְעַ֣ט קָ֔ט וַתַּשְׁחִ֥תִי מֵהֵ֖ן בְּכָל־דְּרָכָֽיִךְ׃

חַי־אָ֗נִי נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה אִם־עָֽשְׂתָה֙ סְדֹ֣ם אֲחוֹתֵ֔ךְ הִ֖יא וּבְנוֹתֶ֑יהָ כַּאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔ית אַ֖תְּ וּבְנוֹתָֽיִךְ... וְשֹׁ֣מְר֔וֹן כַּחֲצִ֥י חַטֹּאתַ֖יִךְ לֹ֣א חָטָ֑אָה וַתַּרְבִּ֤י אֶת־תּוֹעֲבוֹתַ֙יִךְ֙ מֵהֵ֔נָּה וַתְּצַדְּקִי֙ אֶת־אֲחוֹתַ֔יִךְ בְּכָל־תּוֹעֲבוֹתַ֖יִךְ אֲשֶׁ֥ר עָשִֽׂית׃ גַּם־אַ֣תְּ ׀ שְׂאִ֣י כְלִמָּתֵ֗ךְ אֲשֶׁ֤ר פִּלַּלְתְּ֙ לַֽאֲחוֹתֵ֔ךְ בְּחַטֹּאתַ֛יִךְ אֲשֶׁר־הִתְעַ֥בְתְּ מֵהֵ֖ן תִּצְדַּ֣קְנָה מִמֵּ֑ךְ וְגַם־אַ֥תְּ בּ֙וֹשִׁי֙ וּשְׂאִ֣י כְלִמָּתֵ֔ךְ בְּצַדֶּקְתֵּ֖ךְ אַחְיוֹתֵֽךְ׃"

אז מי "יפיץ את הערכים המוסריים"? האם ירושלים? או שומרון, ממלכת עשרת השבטים המתבוללים?

"וַיַּרְא֙ אֶת־הַקֵּינִ֔י וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ... כִּ֥י אִם־יִהְיֶ֖ה לְבָ֣עֵֽר קָ֑יִן-אף אם אתה עתיד לגלות עם עשרת השבטים ותהיה לבער ממקום שנתישבת שם מה בכך: עַד־מָ֖ה אַשּׁ֥וּר תִּשְׁבֶּֽךָּ׃ -עד היכן הוא מגלה אותך? שמא לחלח וחבור אין זה טרוד מן העולם אלא טלטול ממקום למקום, ותשוב עם שאר הגליות:" אין לי מושג איך הקני ישוב עם הגלויות, אם עשרת השבטים אינם עתידים לחזור. עכ"פ למדנו מרש"י שאין גלותם בגדר טרדה מן העולם, אלא סה"כ טלטול ממקום למקום. ומה עם חטאי עשרת השבטים המתבוללים? "לָכֵ֣ן אָהֳלִיבָ֗ה... כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהֹוִ֔ה כּ֤וֹס אֲחוֹתֵךְ֙ תִּשְׁתִּ֔י הָעֲמֻקָּ֖ה וְהָרְחָבָ֑ה תִּהְיֶ֥ה לִצְחֹ֛ק וּלְלַ֖עַג מִרְבָּ֥ה לְהָכִֽיל׃ שִׁכָּר֥וֹן וְיָג֖וֹן תִּמָּלֵ֑אִי כּ֚וֹס שַׁמָּ֣ה וּשְׁמָמָ֔ה כּ֖וֹס אֲחוֹתֵ֥ךְ שֹׁמְרֽוֹן׃ וְשָׁתִ֨ית אוֹתָ֜הּ וּמָצִ֗ית וְאֶת־חֲרָשֶׂ֛יהָ תְּגָרֵ֖מִי וְשָׁדַ֣יִךְ תְּנַתֵּ֑קִי כִּ֚י אֲנִ֣י דִבַּ֔רְתִּי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃"

"המדרש מספר שהקב"ה בחר במשה בגלל דאגתו לזה אובד עת נהג את צאן יתאר עבר המדבר. הנה מי שידע להוביל את עם ישראל ולדאוג לו כראוי"

כאשר: "וַיַּסַּ֨ע מֹשֶׁ֤ה אֶת־יִשְׂרָאֵל֙ מִיַּם־ס֔וּף וַיֵּצְא֖וּ אֶל־מִדְבַּר־שׁ֑וּר וַיֵּלְכ֧וּ שְׁלֹֽשֶׁת־יָמִ֛ים בַּמִּדְבָּ֖ר וְלֹא־מָ֥צְאוּ מָֽיִם׃ וַיָּבֹ֣אוּ מָרָ֔תָה וְלֹ֣א יָֽכְל֗וּ לִשְׁתֹּ֥ת מַ֨יִם֙ מִמָּרָ֔ה כִּ֥י מָרִ֖ים הֵ֑ם עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמָ֖הּ מָרָֽה׃" ולולי "וַיִּלֹּ֧נוּ הָעָ֛ם עַל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹ֖ר מַה־נִּשְׁתֶּֽה"? לא זכינו שמנג"ל אגודת צער בעלי חיים, ירחם על צאן אדם כפי שהיה רגיש על צאנו. "הֵ֣ם אֹמְרִ֔ים זֹבְחֵ֣י אָדָ֔ם עֲגָלִ֖ים יִשָּׁקֽוּן׃" bit.ly/2nNKQkk

"התכנית להעלים את ישראל בשל חטא העגל בא לידי ביטוי בלשון נדר".

רק שכחתי שכל עניין היתר נדרים, זו המצאה שהומצאה ע"י חז"ל. ואף כי לדבריהם, באותה תקופה הם היו "השופט שבימיך" bit.ly/2BhJ6XU וכבר הספקתי לשכוח איך הם קיימו מצווה זו, מטעם מי בראש? bit.ly/2nMqpUW עכ"פ בימיהם שהחליטו אף על סמך דיוק קלוש של "היתר נדרים", המצאה זו לא הייתה כלל וכלל לפני שיבת ציון. bit.ly/2slcolF

"זכותו של משה מצדיק את קיומו. אך היות והוא הבין שהקב"ה הציע לו להפכו לאומה גדולה, הוא היה מוכן לאבד מרמת ולהצטרף לגורלו של עם ישראל במסירות נפש".

כששואלים את השאלות הפשוטות, יש סיכוי לקבל את התשובות הנכונות.
האם שאלת:

א. אם לבסוף כל יעודם של ישראל מסתכם "וְהֵפִ֧יץ יְהוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם בָּעַמִּ֑ים... וַעֲבַדְתֶּם־שָׁ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֣י אָדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן" אז מה זאת עשה ה' לאברהם העברי "לֶךְ־לְךָ֛ מֵאַרְצְךָ֥ וּמִמּֽוֹלַדְתְּךָ֖ וּמִבֵּ֣ית אָבִ֑יךָ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַרְאֶֽךָּ׃"? הלוא ממילא יגלו בניו בגלל עבודת אלילים, והם ישארו עובדי אלילים עד ימינו אנו.

ב. אם על פליטת פה של "וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֣י יֱהוִ֔ה בַּמָּ֥ה אֵדַ֖ע כִּ֥י אִֽירָשֶֽׁנָּה׃"? הועיד שעבוד לבניו, הכוללים גזירת "כָּל־הַבֵּ֣ן הַיִּלּ֗וֹד הַיְאֹ֙רָה֙ תַּשְׁלִיכֻ֔הוּ וְכָל־הַבַּ֖ת תְּחַיּֽוּן׃" עשה טובה, מוטב לעבוד אלילים, מאשר נאצי זה.

ג. אם חטא העגל כה חמור, מדוע כאשר "וַיִּשְׁמַ֣ע הָעָ֗ם אֶת־הַדָּבָ֥ר הָרָ֛ע הַזֶּ֖ה וַיִּתְאַבָּ֑לוּ וְלֹא־שָׁ֛תוּ אִ֥ישׁ עֶדְי֖וֹ עָלָֽיו׃" קיבלו למרות חוזרם בתשובה "וּבְי֣וֹם פָּקְדִ֔י וּפָקַדְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם חַטָּאתָֽם׃" ובבעל פעור שעמדו במרדם במסירות נפש, דווקא אז נעשה סולחה בין ה' ובני ישראל. bit.ly/2EcAi8E

ד. אם חטא העגל כה חמור, איך לעזאזל צוה ה' להקים משכן עבור שני הגילולים הסוככים על הכפורת? ומוטב שתשאל את אברהם העברי ואת נמרוד, אילו הם היו עורכים ביקור בגטו מדבר סיני?

לכשתבין מדוע נגזר השעבוד, ובצדק, על אבותינו במצרים, bit.ly/2GYh6ZJ או אז תוכל להבין מה מצאו אבותינו באלהים עוול, כי רחקו מעליו בחטא העגל? bit.ly/2EcAi8E ואיך זה לפתע פתאום עשו סולחה עם אלהים בזכות חג האהבה עם פעוטות מדיין בנות השלוש ומטה? ורק מטעם זה נבעת משה, אילו יממש אלהים את איומו "וְעַתָּה֙ הַנִּ֣יחָה לִּ֔י וְיִֽחַר־אַפִּ֥י בָהֶ֖ם וַאֲכַלֵּ֑ם וְאֶֽעֱשֶׂ֥ה אוֹתְךָ֖ לְג֥וֹי גָּדֽוֹל׃" מלבד שיהיה מלך ללא עם, bit.ly/2Eznmsy עוד יהיה עליו לחדול להיות "פאולוס הקדש"!

"הקב"ה בעצמו מעיד על הצלחתו של משה בזאת: "וידבר ד' אל משה לך עלה מזה אתה והעם ... אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה."

תמהני, מדוע להביא שברי פסוקים? ודווקא העיקר חסר מהספר. שאם כתבת "אותה יוזמה שלקח על עצמו להעלות את הערב רב שגרם החטא לישראל" מסתמא על סמך "לֶךְ־רֵ֕ד כִּ֚י שִׁחֵ֣ת עַמְּךָ֔ אֲשֶׁ֥ר הֶעֱלֵ֖יתָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃" ע"כ באת להטיל רפש והאשמה על הגרים. אז מדוע דילגת על "וַיְדַבֵּ֨ר יְהוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ לֵ֣ךְ עֲלֵ֣ה מִזֶּ֔ה אַתָּ֣ה וְהָעָ֔ם אֲשֶׁ֥ר הֶֽעֱלִ֖יתָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֶל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִ֠שְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָ֨ם לְיִצְחָ֤ק וּֽלְיַעֲקֹב֙ לֵאמֹ֔ר לְזַרְעֲךָ֖ אֶתְּנֶֽנָּה׃" כך שלא ידעתי שאותם גירים גרורים מבני אברהם יצחק ויעקב. bit.ly/2ERisVv

אם כבר אלהים הודיע חגיגית למשה, שהוא מוכן לקיים שבועתו "וְשָׁלַחְתִּ֥י לְפָנֶ֖יךָ מַלְאָ֑ךְ וְגֵֽרַשְׁתִּ֗י אֶת־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הָֽאֱמֹרִ֔י וְהַֽחִתִּי֙ וְהַפְּרִזִּ֔י הַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃ אֶל־אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָ֑שׁ" בנימוק "כִּי֩ לֹ֨א אֶֽעֱלֶ֜ה בְּקִרְבְּךָ֗ כִּ֤י עַם־קְשֵׁה־עֹ֙רֶף֙ אַ֔תָּה פֶּן־אֲכֶלְךָ֖ בַּדָּֽרֶךְ׃" אז מה זה לבן עמרם שכפה בכוח את עצמו על אלהים שיהיה בייביסיטר על העם, וזאת מבלי להתייעץ איתם? או הו! עד כמה מימש בהם אלהים את איומו "פֶּן־אֲכֶלְךָ֖ בַּדָּֽרֶךְ׃" ועד כמה ישראל היו נאמנים לאלהים אחר פרשת מרגלים ומחלוקתו של קורח. bit.ly/2BLIACE האם לא חראם שרק אלהים יצא שקרן? ומעניין איזה ציון תיתן למי שגרם לעם המאוכזב מאלהים לשחוט את בניהם ובנותיהם 40 שנה במדבר? bit.ly/2nKJMNV ונשותיהן תסתפקנה בצלמי זכר על פני קיום מצוות "פריה ורביה"? bit.ly/2nKLbUH

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

אמבולנס שהגיע לטפל במקרה טביעה צילום: דוברות מד"א

זינוק במספר הטביעות: 12 טבעו למוות הקיץ, פי שניים יותר משנה שעברה

קרא עוד