הפטרת וירא

הניסים המופיעים בהפטרה באים להעביר מסר - מה מוגדר כניסים ומתי באמת צריך להשתמש בהם ?

חדשות כיפה דוד נתיב 04/11/09 00:00 יז בחשון התשע

הפטרת וירא

פרשתנו מתארת, בין השאר, את בשורת לידת יצחק, הולדתו לאחר שנים של עקרות שרה, ובסופה: את עקדתו וכמעט מותו של יצחק. בהפטרה מתוארת בשורת לידת בן השונמית, לאחר שנים ללא בנים, לידתו ולאחר שנים - מותו ותחייתו.

ההפטרה בהקשרה התנ"כי

ההפטרה מתארת קטע מפעילותו של אלישע הנביא. אלישע, שהיה תלמידו המובהק והבכיר של אליהו הנביא, נכנס לתפקידו לאחר הסתלקותו המופלאה של אליהו. היו אלה ימי תום שלטונו של בית עמרי-אחאב במלכות ישראל. פעילותו של אלישע נמשכה לאורך עשרות שנים, עד ימי יואש, נכדו של יהוא, שהקים את בית המלוכה הרביעי והעיקרי במלכות ישראל. האתגר הגדול שעמד בפני אליהו ואלישע היה: סילוק עבודת הבעל מישראל. עבודה אלילית זו הוכנסה לישראל כדרך הממלכתית בימי אחאב. היא איימה על המשך קיום מלכות ישראל. גם אליהו וגם אלישע ניהלו מאבק עקש לתיקון המצב.


המשותף באופי המאבק היה: הפעלת מערכת ניסים כדי לשנות את המצב הקשה. היה בכך מעין הפעלת "טיפול נמרץ". השונה באופי המאבק היה בסגנונו: אליהו פעל ב"אש", במידת הדין, במאבק נוקשה וחסר פשרות, כדי למוטט גורמים שליליים. אלישע פעל ב"מים", במידת הרחמים, בדרך של חיזוקים חיוביים למגמות רצויות.


"ניסי אלישע" מתוארים ברצף של ששה פרקים עמוסי אירועים, ובתוכם - אירועי ההפטרה. בשני האירועים המתוארים בהפטרה מסייע אלישע למשפחות הנושאות על גבם את האחריות להמשך קיומו של עם ישראל כעם ה. משפחות התומכות בנביאי ה ובתורתו. סיפוק צרכי היסוד שלהם [מזון-פרנסה וצאצאים] בדרך ניסית אמור להעביר מסר כללי, שה מיטיב לדבקים בו.

מושג בהפטרה : ניסים

בהפטרה אנו נתקלים בתופעות נסיות, תופעות הפורצות את חוקי הטבע. באירוע הראשון: השמן שבכלי האחד מתרבה וממלא כלים רבים. באירוע השני: לידת הבן במציאות של יאוש מפרי בטן, וביותר- החייאת הבן שמת מוות פתאומי.


באופן בסיסי העולם מתנהל על פי חוקי הטבע. כך נקבע מאז ששת ימי בראשית. ההזקקות לפריצת חוקים אלה מבטאת "שעת חירום". בחיי האדם אנו מכירים את שלבי הינקות והילדות - בהם מספקים ההורים את צרכי הילד. כך היה בראשית דרכה של האומה, במדבר. עם התבגרות הילד ובניית בית חייו, הוא נדרש לנהל את חייו בדרך עצמאית וטבעית. ההזקקות לחיים לא טבעיים - "טיפול נמרץ", מבטאת מצב חירום. המאושפז בטיפול נמרץ חי במציאות מופלאה, אבל היעד הוא שמערכות הגוף יחזרו לאיתנם והאדם יחזור לתיפקוד טבעי. כניסת האומה לארצה, וניהול חיים לאומיים-טבעיים בה לאורך שנים - הוא היעד. האתגר הוא לראות את יד ה המקיימת ומחייה את העולם הטבעי בחוקיותו.


עם הכנסת עבודת הבעל וטישטוש יד ה המנהיגה את העולם, היה צורך לחזור ולהמחיש את יד ה המהווה את הכל. המחשה זו באה לידי ביטוי בניסים הגלויים. המאמץ והציפיה היו שהמערכות האמוניות של העם יתייצבו, ולא יהיה עוד צורך בשבירת חוקי הטבע.

כשמתפללים לניסים סימן שהמצב קשה.

דוד נתיב מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג- גוש עציון