חידון לפרשת ויקרא

עזרא מרום 21/03/07 00:00 ב בניסן התשסז

שאלות

1. "מפני מה מתחילים התינוקות בתורת כהנים ולא בספר בראשית"? (מדרש רבה ז)

2. ציין שני טעמים לכך שבמילה "ויקרא" האות א זעירה.

3. "אדם כי יקריב מכם קרבן לד". א.אילו כינויים נוספים ידועים לך למילה אדם? ב.מה ההבדל בין "אדם" ליתר הכינויים?

4. "אדם כי יקריב...". מה למדים מהמילה "אדם"? (רש"י)

5. שש פעמים מופיע בפרשתינו הביטוי "אישה ריח ניחוח לד". כיצד מפרשים רש"י ואונקלוס ביטוי זה?

6. "ונפש כי תקריב מנחה לד". מפני מה נשתנתה מנחה שנאמר בה נפש?

7. "ואם זבח שלמים קרבנו". מה משמעות השם שלמים?

8. "אם עולה קרבנו". ציין שני טעמים לשם עולה.

9. "וערכו עצים על האש". אילו עצים לא נשרפים במערכה ומדוע?

10.בעולת העוף נאמר: "והסיר את מוראתו בנוצתה". א.מהי מוראה? ב.מדוע זורקים אותה?


מן ההפטרה:

11. באילו כינויים נקרא עם ישראל בהפטרה?

12. אילו סוגי קורבנות מוזכרים בהפטרה?

13. ציין שמות של 4 עצים המוזכרים בהפטרה?

14. הנביא ישעיהו מתאר את ישראל "כערבים על יובלי מים". (פסוק 4) מי בתורה השתמש בתיאור דומה- "כארזים עלי מים"?

15. "חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות". (פסוק 12) אילו כלי עבודה הם: א. מעצד. ב.מקבות.?


תשובות

1. הואיל והתינוקות טהורים והקורבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים!.

2. א) בעל הטורים: משה כתב כך משום ענוותנותו וצניעותו, כדי שיראה כאילו כתוב "ויקר", שה פנה אליו במקרה.

ב) כלי יקר: לרמז שהקטנים יתחילו ללמוד מכאן, כמו שהאות א היא תחילת האותיות.

3. א. איש,אנוש,גבר ב.המילה אדם היא רק בלשון יחיד, ואילו היתר הם גם בלשון רבים. (אישים, אנשים, גברים)

4. למדים שאסור להקריב מהגזל, כמו שאדם הראשון הקריב רק משלו שהרי היה היחידי בעולם.

5. לפי רש"י: אישה= אש ; ניחוח= נחת רוח. לפי אונקלוס: קרבן שמתקבל ברצון לפני ה.

6. לפי הגמרא מנחות ק"ד: מי דרכו להביא מנחה? עני, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני!

7. מלשון שלום, כי כולם נהנים מהקרבן: הקב"ה, הכהנים והבעלים (מדרש תורת כהנים)

8. עולה= א)מעלה את ישראל מהגיהנום. ב) מעולה מכל הקורבנות כי כולה נשרפת, והבעלים לא נהנים מבשרה.

9. כל העצים כשרים למערכה חוץ מגפן וזית בגלל שיש להם פירות משובחים.

10. א.זפק. ב.הואיל והעוף אוכל מהגזילות, הכל מצטבר בזפק (=כיס המזון) והרי אסור להקריב מגזל!


תשובות על ההפטרה:

11. ישורון (פסוק 2), עם עולם (פסוק 7)

12. עולה, מנחה וחטאת.

13. ארז, תירזה, אלון ואורן.(פסוק 14)

14. בלעם אומר : "מה טובו אהליך יעקב..כארזים עלי מים". (במדבר כ"ד, 5-6)

15. א. מעצד= גרזן. ב. מקבות= פטישים.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר