ברד-תחילת הסוף?

בסוף פרשתנו, לפני מכת ברד, הקב"ה שולח את משה להזהיר את פרעה: "כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך..." - על ההבדל בין מכת הברד לשאר המכות ועוד...

01/09/03 00:00 ד באלול התשסג


בסוף פרשתנו, לפני מכת ברד, הקב"ה שולח את משה להזהיר את פרעה: "כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ" (שמות ט', יד)
צריך להבין מה משמעות הפניה המשולשת: ליבך- פרעה, עבדיך, ועמך דוקא "בפעם הזאת"? ועוד יותר יש להבין מדוע מכת ברד נקראת "כל מגפותי". רש"י פירש ביטוי זה על "מכת בכורות" שהיא שקולה כנגד כל המכות. גם זה תימה, מה עניין מכת בכורות לכאן? לכן יש המתרצים וקוראים בכורות (ה- ב' בפתח), כי בברד לא הוכו אלא האביב שכבר "בכרו", ויש שמתרצים "בצורות", כיון שהברד גרם לבצורת [עיין ברא"ם ובשפתי חכמים והכלי יקר]. אלא שאם באמת ההתיחסות היא למכת ברד, חוזרת ומתעוררת השאלה מדוע היא נקראת "כל מגפותי"?

במדרש תנחומא מצינו - "ראה נתתיך אלהים לפרעה" לך והפרע ממנו והבא עליו עשר מכות, אמר לו היאך אביא את המכות, אמר לו את המטה הזה תיקח בידך. אמר רבי יהודה המטה משקל ארבעים סאה היה ושל סנפירינון היה , ועשר מכות חקוקות עליו נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, אמר לו הקב"ה בטכסין [בסדר שחקוק על המטה] הזה הבא עליו את המכות" (פרשה ח'). מבואר במהר"ל שמכיון שהיה חקוק באופן כזה סימן שהיו שלושה סוגי מכות, ולכל סוג היה סדר פנימי מיוחד. כיון שבמכת ברד התחילה הסדרה השלישית, הסדרה נחשבת מכה אחת ארוכה שהרי יש בזה סדר ועניין אחד. "ושייך בזה כי בפעם הזאת אני שולח כל מגפותי מפני שיש בתוכן מכת בכורות השקולה כנגד כל המכות"[גבורות ה סוף פרק לד] המכה הארוכה הזו מתחילה בביכורי הצמחים ומסתיימת בבכורות האדם.

אנחנו מוצאים בסדרה זו "כי בפעם הזאת" באמת את שבירת המרד של שלושת הקבוצות שמופיעות בפסוקנו. פרעה, עבדיו ועמו. במכת ברד אנחנו מוצאים שפרעה מתעורר "ויאמר אליהם חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" [ט, כז]. במכת הארבה "ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה לנו זה למוקש שלח את האנשים". ובמכת בכורות "ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים"[י"ב, ל] וכן "ותחזק כל מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ" (שם לג). מכת חושך שגם היא מופיעה בסדרה זו, היתה מכוונת בעיקרה לעם ישראל, 1. לגלות את האוצרות כדי שיצאו ב"רכוש גדול" ו- 2. כדי שלא יראו המצרים בניפוי רשעי ישראל שערך הקב"ה לקראת גאולתם השלמה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר