סגור

בני ישראל בים סוף

כיצד חצו בני ישראל את הים? השוואה בין פרשת בשלח לבין חציית ים סוף שמופיעה בספר במדבר בפרשת מסעי

מאיר דויטש
י בשבט התשעו
,
20 בינואר, 2016 16:32
מאיר דויטש

מאיר דויטשצילום: מאיר דויטש

את מסעות בני ישראל סמוך ליציאתם ממצרים, אנו מוצאים בפרשת בשלח שבספר שמות, ופעם נוספת בספר במדבר בפרשת מסעי.

בשמות אנו רואים שבני ישראל מגיעים לאיתם (יג כ) שבקצה המדבר ולאחר מכן ה' מצווה אותם לשוב על עקבותיהם ולחזור לים. הם שבים לחנות שוב ליד הים. אנו רואים מפסוקים אלה כי בני ישראל היו במסעותיהם יותר מפעם אחת ליד הים.

פרעה אומר (שמות יד ג): "סגר עליהם המדבר". אין הוא אומר סגר עליהם הים, מאחר וידע כי הם הגיעו לאיתם שבקצה המדבר. כדי שסוס פרעה ופרשיו יצללו כעופרת במים אדירים על בני ישראל לשוב מהמדבר אל הים. ה' מצווה את משה (שמות יד ב): "דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים {...} תחנו על הים." פרעה רודף אחרי בני ישראל ומשיג אותם (שמות יד ט): " וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים [...] על פי החירות".

בהשוואה בין שתי הפרשיות אנו רואים הבדלים קטנים. בספר שמות הושמט הביקור השלישי של בני ישראל בים סוף המופיע בספר במדבר. בשתי הפרשיות בני ישראל עברו את הים והיו בקצה המדבר, ושם קיבלו פקודה לחזור לאחוריהם אל הים.

ננסה לשרטט את המסעות כפי שהם מופיעים בפרשות שלנו - מפת דרכים:

רעמסס > סוכות > מיגדול > פי-החירות > ים > איתם > מדבר-שור > מרה > אילים > מדבר-סין

שמות פרקים יב, יג ו-יד

ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכתה

ויסב א-לוהים את העם דרך המדבר ים סוף.

ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. מסוכות לאיתם הם עוברים את מיגדול, פי-החירות והים - ראה מפת הדרכים למעלה. זה המעבר הראשון של הים.

וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מיגדול לבין הים. במסע חזרה לפי החירות הם עוברים שוב בים, הפעם לכיוון מצרים.

ויסע משה את ישראל מים סוף ויסעו אל מדבר שור. כאן הם שוב עוברים את הים בדרכם למדבר שור.

ויבואו מרתה, ויבואו אלימה, ויסעו מאלים... אל מדבר סין.

אלה הן המסעות שנמנו במספר שמות. מסע זה נשנה בספר במדבר (פרק לג), שם נאמר:

ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות.

ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. בדרך מסוכות הם עוברים את מיגדול, פי-החירות, את הים ומגיעים לאיתם.

ויסעו מאיתם וישב על פי החירות... ויחנו לפני מיגדול. גם כאן, כמו בספר שמות, הם שבים על עקבותיהם - עוברים את הים ומגיעים לפי-החירות.

ויסעו מפי החירות ויעברו בתוך הים המדברה... במדבר איתם ויחנו במרה. כאן אומר לנו הכתוב במפורש שהם עוברים "בתוך הים" אל מדבר איתם. בתוך הים זה כנראה כאשר מצרים רודפים אחריהם.

ויסעו ממרה ויבואו אלימה.

ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף. כאן הם חוזרים שוב על עקבותיהם אל ים סוף. זו הפעם השלישית שהם שם. מסע זה אינו מוזכר בספר שמות.

ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין

הנה שוב אותה מפת דרכים כמו בספר שמות:

רעמסס > סוכות > מיגדול > פי-החירות > ים > איתם > מדבר-שור > מרה > אילים > מדבר-סין

בשתי הפרשות אנו רואים את בני ישראל מספר פעמים ליד הים. הם עוברים את הים בדרכם ממצרים אל המדבר. הם שבים אליו ועוברים אותו בכוון ההפוך כדי לפגוש את פרעה בפי החירות. כאן נעשה נס ורכבו ופרשיו של פרעה טובעים בים כאשר בני ישראל הולכים בו בחרבה. בספר במדבר הם שבים עוד פעם מאילים אל ים סוף - דרך ארוכה חזרה[1].

ידוע לנו על קריעת הים פעם אחת. השאלה היא: כיצד עברו בני ישראל את הים בפעמים האחרות, הן כאשר עברו אותו בדרכם למדבר וכן בדרכם חזרה כפי שצוו כדי לפגוש את פרעו ליד הים? האם נוכל להסיק מכך שהמים בים היו רדודים והיה אפשר לעבור אותם רגלית בקומה זקופה? אולי הנס הוא כפי שנאמר בשירה: "אשירה לה' כי גאה גאה...” ו"וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד", דהיינו שהמים גברו מעל לעומקם הרגיל ולכן, כדי שיטבעו המצרים, ה' גם ניער אותם בתוך הים. גם מרים מדגישה את גאה גאה. או שהנס הוא: תהומות יכסיומו...", נפערו תהומות בים ולכן פרשי פרעה ירדו במצולות כמו אבן. שלא כבפעמים האחרות, הפעם היה על בני ישראל לעבור את הים במהירות כי מצרים רודפים אחריהם בחיל ובפרשים, לכן היה צורך בקריעת הים, ולאחר שנבקע הים העביר אותם משה דרכו בחרבה. הליכה במים הייתה מאטה את הקצב, והמצרים, למרות כל השיבושים של "ויסר אפן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות" ייתכן והיו משיגים את בני ישראל לפני שהים חזר לאיתנו וגאה גאה.[1] חזקוני בדעה כי היה ים סוף גם בין אילים ומדבר סין (במדבר לג).

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר