מאיזה גיל צריך לשמור נגיעה מילדה?

למה צריך ללמוד גמרא? האם מותר להשתמש בחשמל בשבת? והאם צריך לבדוק שהטרמפיסט הוא לא מחבל? הרב אבינר בשו"ת סמס

הרב שלמה אבינר 01/12/16 13:11 א בכסלו התשעז

מאיזה גיל צריך לשמור נגיעה מילדה?
דוברות, צילום: דוברות

עבודת ד' באכילה

ש: האם אפשר לעבוד את ד' באכילה, במשחק ובשאר ענייני חולין?

ת: כן. אחרי שאדם טיפס בכל מדרגות הקודמות במסילת ישרים: זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, ואז הוא מגיע לקדושה בה החולין מתעלה לקודש.

שמירת נגיעה מילדה

ש: מאיזה גיל אני צריך לשמור נגיעה מילדה?

ת: לפי המ"ב 3, לפי החזו"א לפי מצב גופה, כלומר בין 9-6 (ביה"ל סי' עה. חזו"א שם - מ"צ).

לימוד גמרא

ש: למה ללמוד גמרא? זה נראה בלתי רלוונטי עבורנו?

ת: כי זו עבודת ד' שבשכל, לרומם את השכל שלנו לשכל האלוהי כפי כוחנו (עיין באריכות בספרו של הרב "חיי עולם" - מ"צ).

העלאת טרמפיסטים

ש: אני אוהב לעשות חסד ולהעלות טרמפיסטים. אך אולי זה מחבל?

ת: אכן. יש להיות בטוח שאינו מחבל. וכן כשעולים לטרמפ.

חשמל בשבת

ש: כיוון שהחשמל מיוצר בשבת בחילול שבת, הן לצורך ויסות, הן למקרה של תקלה, האם מותר להשתמש בו?

ת: כן, כי זה נצרך עבור חולים ושאר מקרים של פיקוח נפש, וחברת החשמל אינה יכולה לייצר רק עבורם. לכן קניית גנרטור היא חומרא, וזה תלוי במצבו הכלכלי של האדם. ויש גדולי ישראל שנמנעו מקניית גנרטור כדי שלא ילמדו מהם שאסור. החזו"א כתב שיש בשימוש בחשמל בחילול שבת משום חילול השם של מרד ומעל ציבורי. אך כאמור לחברת חשמל אין ברירה, והאיסור ליהנות ממרבה בשיעורים הוא דרבנן (עיין חזו"א מועד לח ד. שו"ת הר צבי או"ח קפ. שו"ת מנחת שלמה תנינא טו. והגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב אמרו שהאיסור לשיטת החזו"א שהיא דעת יחיד. שו"ת דברי חכמים עמ' קג. אמר הג"ר חנוך דוב פדווא, אב"ד לונדון ומח"ס שו"ת חשב האפוד, שמה שידוע שהרב מטשעבין לא השתמש בארץ ישראל בחשמל ביום שבת, אינו משום שהיה דעתו לאיסור, שבאמת בעת בואו לארץ ישראל שאל את כ"ק אדמו"ר מהר"א מבעלזא בענין זה וענה לו שדעתו שמותר להשתמש בזה, וכן הורה הרב מטשעבין, אך היא מחמת מעשה שהיה, שנתן פעם הסכמה על איזה ספר הלכה ובתוך הספר מברר שאסור להשתמש בחשמל, אך עדיין השתמש בחשמל, עד שהעיר אותו ת"ח אחד שכיון שכתב הסכמה על הספר תמוה הדבר שישתמש בחשמל, ולכן הפסיק מאז להשתמש בחשמל בביתו. הליכות חנוך עמ' מא-מב - מ"צ).

שינוי במעשר כספים

ש: החלטתי לתת מעשר כספים לאדם מסויים, אך התברר לי שאינו צריך, האם אוכל לתת למישהו אחר?

ת: כן. כי זה היה תנאי מובלע שאתה נותן לו רק אם הוא צריך.

עשה לך רב ועבודה זרה

ש: מה ההבדל בין עשה לך רב לבין עבודה זרה?

ת: ליראה את הרב, כן. לעובדו, לא. את ד' אלהיך תירא, לרבות ת"ח. ואותו תעבוד - רק ריבונו של עולם.

גדר לישוב

ש: האם ראוי לשים גדר לישוב או זה חוסר בטחון?

ת: אם יש לזה ערך של שמירה, יש לשים, ואין בזה חסרון של בטחון, כי בטחון הוא להאמין במה שד' הבטיח לנו. שער הבטחון בספר המספיק לעובדי ד' לרבנו אברהם בן הרמב"ם.

נגיעה בזיעה

ש: הנוגע בגוף במקום של זיעה חייב ליטול ידיו. מ"ב ד ס"ק מד. ומה אם נגע בבגד ספוג בזיעה?

ת: גם חייב. ביה"ל קסד ב ד"ה שיש.

נערך ע"י הרב מרדכי ציון

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר