סגור

נוטריקון

בכמה מקומות בחז"ל אנו נתקלים במסר נסתר המוצפן בנוטריקון כאשר עיקרו של המסר איננו מופיע בו....

ירחם שמשוביץ
כה בטבת התשסג
,
30 בדצמבר, 2002 0:00t;>
t;>נוטריקון – ראשי תיבות, העברת מסר נסתר על ידי הצפנת ראשי תיבותיו במלה אחת.
t;>תלמוד בבלי מסכת שבת דף קה עמוד א:
t;>"אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא: מנין ללשון נוטריקון מן התורה - שנאמר (בראשית יז) כי א"ב המו"ן גוים נתתיך, אב... בחור... המון חביב... מלך... ותיק... נאמן נתתיך לאומות" וכו'.
t;>בכמה מקומות בחז"ל אנו נתקלים במסר נסתר המוצפן בנוטריקון כאשר עיקרו של המסר איננו מופיע בו, ונביא כמה דוגמאות:
t;>א. המדרש (אסתר רבה פרשה ו ד"ה יב אין אסתר) אומר על בנימין:
t;>"תדע שאבנו שהיתה בחשן היתה ישפה לומר יודע היה במכירת יוסף ושותק, ישפה יש פה ושותק".
t;>והרי נוטריקון ישפה הוא רק יש פה ועיקר דברי המדרש, ששתק, אינו נמצא.
t;>ב. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד ב":
t;>"רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה" ומפרש רש"י שם: "אין זקן אלא זה שקנה חכמה - ולשון נוטריקון דבר הכתוב".
t;>והרי נוטריקון זקן הוא רק זה קנה ועיקר דברי הגמרא, שקנה דוקא חכמה, חסר.
t;>ג. מדרש תנחומא פרשת יתרו סימן ג ד"ה (ג) וישמע יתרו:
t;>"בשעה שבא עמלק הרשע להלחם בישראל מה כתיב שם וילחם עם ישראל ברפידים מהו רפידים שרפו ידיהן מן התורה".
t;>וגם כאן, נוטריקון רפידים הוא רפו ידיהן מן ועיקר דברי המדרש, שרפו מן התורה, נעקר.
t;>והדבר מעלה תמיהה גדולה.
t;>בכדי לתרץ את הדברים ניתן להסביר שעיקר תפקידו של הפה הוא השתיקה. שהרי לאדם הממוצע (אע"פ שרמי המעלה מסוגלים אף לכך) קשה מאוד לשלוט על מחשבותיו, אך כיון שדרכו לבטא אותם כלפי חוץ היא בד"כ בדבור, ועל הדבור קל יותר לשלוט, יכול הוא למנוע מהם לצאת. אם כן דבור הוא המשך ישיר של המחשבה המתפרצת ואינו עומד בפני עצמו, לעומת השתיקה שהיא עיקר פעולתו של הפה. וזוהי כוונת המדרש: "יש פה ושותק", ודאי שאין כוונת הפסוק ללמדנו שהיה לבנימין פה, אלא שהשתמש בו כראוי, וכיון שעיקר תפקידו הוא לשתוק מספיק לומר יש פה והשאר כבר ברור.
t;>וכן לגבי זקן, שהרי כל קניין שיקנה האדם לעולם לא יהיה קניין גמור, כי אין החפץ הנקנה הופך לחלק מן האדם אלא הוא רק בעל שייכות קניינית אליו. מלבד קניין התורה, שבזה הקניין נעשית התורה חלק מן האדם. ובאמת זקן הוא רק נוטריקון זה קנה אך כיון שהדבר היחיד שניתן לקניין מלא וגמור הוא תורה, פשיטא שקנה תורה ואין צורך לכתוב זאת בפירוש.
t;>ואם הדבר היחיד שאפשר לאחוז בו בקניין שלם וגמור הוא התורה, הרי שהדבר היחיד שאפשר להרפות ידיים ממנו כראוי הוא גם כן תורה. לפיכך מספיק לכתוב רפידים שהוא נוטריקון רפו ידיהם מן, ואין צורך לכתוב שרפו מן התורה.
t;>נמצאנו למדים כלל גדול בנוטריקון: כאשר חלק מן המסר, ואפילו עיקרו, ברור מאליו - אין צורך להצפינו בנוטריקון!t;>
t; ?Times New Roman?; mso-fareast-language: mso-bidi-language: HE; mso-ansi-language: EN-US?>

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הוועדה המסדרת של הכנסת צילום: דוברות הכנסת

אלו ראשי הוועדות בכנסת ה-23

קרא עוד