חתונה באופק? להתחיל להתאמן!

מתכננים חתונה בקרוב? התחילו להתאמן, על ההבדלים בין זוֹ לזוּ.

חדשות כיפה עדיאל 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

יש הבדל בין זוֹ לזוּ.

זוֹ = זאת, ואפשר להצביע עליה ולהראות.

זוּ = אשר.

וכמובן - פסוקים:

"עם זוּ יצרתי לי תהלתי יספרו" (ישעיה מ"ג),

משמעותו: עם אשר יצרתי לי - תהילתי יספרו.

וכן אומר ה'חזקוני' על "עם זוּ גאלת" (שירת הים),

שמשמעותו: עם אשר גאלת.

וכן "הלא ה' זוּ חטאנו לו" (ישעיה מ"ב).

ואיפה אומרים זוֹ?

בחתונה. "הרי את מקודשת לי בטבעת זוֹ כדת משה וישראל".

בברכת 'בעתה אחישנה'