הטבעת המלך בתוך ים

על ההבדל בין ים לים, ולמה יש כאלה שמנסים להטביע את המלך?

חדשות כיפה עדיאל 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

יש הבדל בין יַמּים ליָמים.
יַמּים = רבים של ים.
יָמים = רבים של יום.

ההבדלים הם שניים:
1. קמץ או פתח.
2. דגש במ"ם, או לא.

בנֹח כתוב: "כי ליָמִים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ" וכו'
ובאברהם: "ואברהם זקן בא ביָמִים".
ובשניהם הכוונה לרבים של יום.

לעומת זאת:
"זבולון לחוף יַמִּים ישכון".
"כל אשר חפץ ה' עשה, בשמים ובארץ, ביַמּים וכל תהומות".
ובשניהם הכוונה לרבים של ים.

ולכן גם כשאנחנו שרים את הפס':
"ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור"
נשתדל לזכור שמדובר, כמובן, ברבים של יום.