מתכוננים לפסח - שימו לב לחומרות מיותרות

יש מנהגים רבים בחג הפסח, לחלקם יש מקורות מוסמכים וחלקם הגיעו ממקומות לא ברורים. אז איך יודעים איזה חומרות נכונות וטובות ומאיזה כדאי להיפטר? ומהיכן הגיע החומרה לשטוף את הפה במים רותחים קודם לחג?

חדשות כיפה הרב שמשון הכהן נדל 04/04/22 13:55 ג בניסן התשפב

מתכוננים לפסח - שימו לב לחומרות מיותרות
לא להגיע לליל הסדר מותשים מההחמרות, צילום: Nati Shohat/Flash90

רבים נוהגים לאכל חזרת חי בליל הסדר. הרב אברהם יצחק הכהן קוק (אורח משפט, קכד) שאל אם ניתן למלא את מצוות אכילת מרור כאשר המרור חריף מדי . המצווה, בסופה של דבר, היא לאכול את המרור. אם זה שורף את הפה, הלשון ואת הגרון שלך, זה לא נקרא 'לאכול'. הרב קוק ממשיך וכותב שהמצוות אינן אמורות לגרום לסבל. הוא מצטט את הפסוק "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (משלי ג,יז). דרכי תורתנו נעימים. הן אינן אמורות לגרום לנו סבל. חשוב במיוחד לזכור נקודה זו דווקא בזמן ההכנות לפסח. 

למרבה הצער, היום רבים מבולבלים לגבי חומרות מיותרות. הם מתבלבלים בין "חג החירות" ל"חג החומרות". אם זה לגבי ניקוי הבית, השלכת מוצרי מזון שניתן למכור או לתרום, או איסור מוצרים שמותרים מבחינה טכנית, רבים מגזימים מעל ומעבר ממה שההלכה היהודית דורשת. הם מוציאים את עצמם  - ואת משפחתם מדעתם.

להכשיר את הפה במים רותחים

בזמן שחלק מהחומרות האלו אינן מזיקות, אחרות עלולות להיות מסוכנות ביותר. בכל שנה יש שריפות בבתי יהודים בכל רחבי ישראל וחו"ל שנגרמו על ידי הכשרה לא נכונה של המטבח. למרבה הצער, ישנם רבנים שאפילו מטעים את אנשי קהילתם. בשנים קודמות, למשל, היו דיווחים על רבנים שאמרו לקהילות שלהם להכשיר את פיותיהם לפני פסח במים רותחים.

רבי נחמן מברסלב היה נגד חומרות באופן כללי ובפסח במיוחד. תלמידו, רבי נתן נמירוב, כתב: "שרבנו זכרונו לברכה הזהיר מאד לבלי להחמיר חמרות יתרות בשום דבר כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו ולא נתנה התורה למלאכי השרת (...) וגם בענין החמרות יתרות בפסח לא היה מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר מדאי ונכנסים במרה שחורות גדולות והאריך בשיחה זו אז כי איש אחד מאנשינו שאל לו זכרונו לברכה שאלה אחת בענין איזה חמרה בפסח איך להתנהג. ואז התלוצץ ממנו מאד".

"ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין זה מאד שהיו עולים על דעתו חמרות יתרות מאד מאד ופעם אחד היה חושב מחשבות בעניין המים על פסח שחשש שמא יש איזה משהו במים ששואבין, ואם יכין לו מים על כל ימי הפסח כמו שנוהגין קצת. גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמר היטב המים מערב פסח על כל ימי הפסח. ולא הוטב בעיניו שום מים רק מי מעין הנובעים ויוצאים והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. אבל במקום שהוא זכרונו לברכה היה יושב לא היה שום מעין כזה. והיה בדעתו לנסע על פסח למקום שיש שם מי מעין כזה. כל כך נכנס בחמרות ומרה שחורות ודקדוקים יתרים. אבל עכשו הוא מתלוצץ מזה כי אין צריכין לחפש אחר חמרות יתרות אפלו בפסח. והאריך בשיחה זו הרבה אז כי עקר העבודה באמת הוא תמימות ופשיטות להרבות בתורה ותפלה ומעשים טובים בלי לחפש לחדש דווקא חמרות יתרות, רק לילך בדרך אבותינו הקדמונים". (שיחות הר"ן, רלה).

להחמיר דווקא במצוות בין אדם לחברו

אדמו"ר חסידי נוסף, רבי לוי יצחק מברידיצ'ב, נודע בקפדנותו באפיית מצות לפסח. שנה אחת רבי לוי יצחק היה חולה ולא יכול היה להשתתף באפיית המצות. תלמידיו שאלו אותו, "רבי, אנא תאמר לנו בדיוק איפה עלינו להיות מחמירים במיוחד בהכנת מצה לטעמך?" הרבי ענה: "אספר לכם במה אני הכי מחמיר. הנשים שעובדות באפיית המצות הינן עניות ביותר. כמה מהגברים שמשגיחים על האפייה לא תמיד מתייחסים אליהן טוב. בגלל הלחץ הגדול, קורה גם לפעמים שהם מרימים עליהן את קולם. בתחום הזה אני הכי מחמיר. היו רגישים אליהם. אל תרימו עליהם את קולכם. כל מי שכועס עליהן בזמן אפיית המצות גורם למצה להפוך לחמץ".

אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה מאחל לכולם "פורים כשר" ו"פסח שמח", שזה ההיפך מהברכה הרגילה שנוהגים לברך. הוא הסביר: "בפורים צריך להקפיד לא להגזים בזמן שחוגגים כדי שהחג ישמר באופן כשר. אך בפסח כולם נזהרים למדי שהכל יהיה כשר אך מרוב דאגה לכך אנו עלולים לשכוח להיות מלאי שמחה".

אכן אנו מחויבים ב-"וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ" (דברים טז,יד). חלק מהחיוב הזה הוא "לשמח את אנשי ביתו בחג" (פסחים קט,א). זה אומר לקנות להם דברים נאים ליהנות מהם בחג (רמב"ם, הלכות יום טוב ו,יח; שולחן ערוך, אורח חיים תקכט,ב). מצוה זו גם צריכה לכלול שלא להעמיס עליהם עבודה ומתח נוספים בגלל חומרות מיותרות.

אנו מסיימים את שולחן ליל הסדר עם הטעם של האפיקומן על לשוננו. כמה טראגי אם ההכנות לפסח משאירים טעם מר בפיותינו.

 

הרב שמשון הכהן נדל מכהן כרב קהילת "זכרון יוסף" בירושלים, וראש כולל "סיני".