חידון לל"ג בעומר

מי הלשין על רשב"י בפני הרומאים? וכיצד קראו הרומאים לארץ ישראל? חידון מיוחד לקראת ל"ג בעומר

חדשות כיפה עזרא מרום 05/05/12 20:39 יג באייר התשעב

חידון לל"ג בעומר

שאלות

1. מה שם הקיסר הרומאי שנלחם בבר כוכבא?

2. מי הלשין על רשב"י בפני הרומאים?

3. כיצד קראו הרומאים לארץ ישראל?

4. איזו משפחה מכניסה בכל שנה ספר תורה בכל שנה למירון?

5. על מה רכב בר כוכבא לפי האגדה?

6. מה אכלו רשב"י ובנו בהיותם במערה?

7. מי חיבר את הפיוט" בר יוחאי"?

8. מה היה כתוב על מצחו של רשב"י ?

9. כיצד נקראים שני חלקי הזהר שבהם רשב"י מגלה לתלמידיו את סודות הקבלה?

10. מדוע נוהגים להדליק מדורות בל"ג בעומר?

11. באיזה ישוב בארץ נמצאת המערה בה התחבא רשב"י?

12. אילו ארגונים אזרחיים וצבאיים בני ימנו , נוסדו בל"ג בעומר?

13. כיצד שמרו רשב"י ואלעזר בנו על בגדיהם במערה שלא יתבלו? (עיין שבת ל"ג)

14. מה הקשר בין רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס ורשב"י?

15. על שום מה נקרא רבי מאיר בתואר: "בעל הנס"?

16. רשב"י שתה ממעין. מי בתנ"ך שתה מ : א. באר ב. נחל?

17. ציין 3 אירועים שהפכו א ל"ג בעומר ליום של שמחה.

18. א. כמה שנים חי רבי - עקיבא? ב. באיזה גיל התחיל ללמוד תורה ?

19. א. מדוע חשב רבי- עקיבא שבר- כוכבא הוא המשיח? ב. באיזה שם קרא לו בסוף ימיו?

20. מהו התכשיט שנתן רבי עקיבא לאשתו?

21. באיזו שיטה בחר בר-כוכבא את לוחמיו?

22. קידוש השם שעשה רבי עקיבא מרומז באותיות שמו. הכיצד?

23. כיצד רמוז ל"ג בעומר בפסוק מתהילים:"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך"?

24. ציין מנהגים בל"ג בעומר בנוסף למדורות.

תשובות

1. אדריאנוס

2. יהודה בן גרים (שבת ל"ג)

3. איליא קפיטולינה

4. משפחת עבו מצפת

5. אריה

6. חרובים

7. המקובל שמעון לביא.

8."שמע ישראל"

9. אידרא רבא ואידרא רבא.

10. א. זכר למשואות שהדליקו בזמן המרד ב. זכר לאש שהקיפה את ביתו של רשב"י ביום פטירתו

11. בפקיעין.

12. א. הגדנ"ע (לכן סמלו קשת וחיצים) ב. הפלמ"ח ג. תנועת בני עקיבא

13. פשטו את בגדיהם ונכנסו לתוך בור וכיסו עצמם בעפר.

14.רבי מאיר ו רשב"י היו מבין 5 התלמידים שנותרו לרבי עקיבא ( יבמות ס"ב).

15. בגלל הנס שאירע לשומר בית האסורים שניצל מתליה ע"י שאמר:" אלוקי מאיר ענני" (עיין עבודה זרה י"ח)

16. א. הגר השקתה את ישמעאל מהבאר ב. אליהו הנביא שתה מנחל כרית.

17 א. הילולת רשב"י ב. הפסקת המגיפה בתלמידי רבי עקיבא ג. המן התחיל לרדת בל"ג בעומר

18. א. 120 שנה. ב. בגיל 40

19. א. בגלל נבואת בלעם;"דרך כוכב מיעקב". ב. בר כוזיבא כלומר בן השקר.

20. ירושלים של זהב

21. ערך להם מבחן של אומץ וגבורה: היו צריכים לקטוע לעצמם אצבע ולעקור עץ ארז תוך כדי רכיבה על סוס.

22. עקיבא אותיות : יש קונה עולמו בשעה אחת !

23. גל= אותיות ל"ג. ביום זה גילה רשב"י את נפלאות תורת הסוד

24. א. חלאקה= תספורת לבני 3. ב. קריאה בספר הזוהר ג. משחק בחץ וקשת כזכר למרד