סגור

י"ז בתמוז

לקראת חודש תמוז וצום י"ז בתמוז, סיכום האירועים שאירעו בי"ז בתמוז.

ר´ מרדכי ארצי
טז בתמוז התשסח
,
19 ביולי, 2008 0:00

** זמני צום י"ז בתמוז תשע"ט 2019 המעודכן **

א. הקדמה
ימי הצום והתענית שנהגו בני ישראל , מפני הצרות שארעו בהם .
ארבע צומות הם :
צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ( זכריה ח , ט ) .ואמרו רבותינו ז"ל :
" צום הרביעי - הוא צום י"ז בתמוז ( תמוז הוא החודש הרביעי למניין החודשים המתחיל מניסן ) .
צום החמישי - הוא צום תשעה באב .
צום השביעי - הוא צום גדליה ( בג בתשרי ) .
צום העשירי - הוא צום עשרה בטבת .

ב.י"ז בתמוז
חמישה דברים אירעו בשבעה עשר בתמוז :
1. נשתברו הלוחות הראשונות .
2. בוטל התמיד .
3. הובקעה העיר .
4. שריפת התורה ע"י אפוסטומוס הרשע .
5. הועמד צלם בהיכל .

1. נשתברו הלוחות הראשונות
בשביעי בסיון לאחר מתן תורה חזר משה רבינו ועלה להר סיני ללמוד תורה מפי הקב"ה ולקבל את לוחות העדות . כשעלה משה למרום , אמר לבני ישראל לסוף ארבעים יום אני מביא לכם את התורה .
בשישה עשר בתמוז בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חושך ואפלה והראה להם דמות מיטתו של משה ( מסכת שבת דף פ"ט ) .
באו לאהרון ואמרו לו : " עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו" ( שמות ל"ב , א ) .
העם התפרק מנזמי הזהב, זרקם לתוך האש ויצא העגל . רקדו סביבו ואמרו: "אלה אלוהיך ישראל " . ( שמות ל"ב , ח ) .
הקב"ה אומר למשה : " לך רד כי שיחת עמך ( שמות ל"ב , ז ) .
כוון שירד וקרב למחנה וראה את העגל , מיד " ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" ( שמות ל"ב , י"ט ) .

2. בוטל התמיד
בבית ראשון ובבית שני היו מקריבים בכל יום שני כבשים בתור קורבן התמיד . ובימי בית שני היה מעשה כדאיתא בירושלמי ( תענית דף כ"ג ) . רבי סימון בשם רבי יהושוע בן לוי : "בימי מלכות יון היו משלשלים להם שתי קופות של זהב והיו מעלים שני כבשים . פעם אחת שלשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להם שני גדיים ( ואין הגדיים כשרים לתמיד )".ובהמשך, ואמר רבי לוי : " אף בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלים להם שתי קופות של זהב . ובסוף שלשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להם שני חזירים . לא הספיקו להגיע למחצית החומה עד שנעץ החזיר צפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה " ( בבא קמא דף פ"ב : )

3 . הובקעה העיר
בחורבן בית שני חומת ירושלים נבקעה בי"ז בתמוז וטיטוס וחילותיו פרצו לעיר . ובחורבן בית ראשון בימיו של צדקיהו המלך בחודש הרביעי בתשעה לחודש "ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ , ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה ברחו ויצאו מן העיר לילה … " ( ירמיהו נ"ב , כ ) .
ובירושלמי ( תענית דף כ"ג ) אמרו שגם בחורבן בית ראשון הובקעה העיר בי"ז בתמוז אלא שמפני הצרות האיומות שהיו אז , נתקלקלו להם החשבונות וחשבו כי היה זה בתשעה בתמוז .

4. שריפת התורה ע"י אפוסטומוס הרשע
מאורע זה שנזכר במשנה ( תענית דף כ"ג ) אין פרטיו ידועים . בירושלמי רק נזכר " " היכן שרפה ? " רבי אחא אומר : " במעברות לוד ". ורבנן אומרים : " במעברות של טרלוסא " . משערים שמעשה זה מתייחס לתקופת הנציב הרומאי קומנוס שארע כשש עשרה שנה לפני המרד הגדול ברומאים .
בעת ההיא התגרו חילותיו של הנציב היהודי ובקודשיהם והיו מהומות גדולות ששקטו אחרי כן ועל אותה עת מספר יוספוס פלוויוס כדברים האלה :" ואחרי הפורענות הזאת ( כשעשרת אלפים איש נהרגו בהר הבית בגלל מהומה שנגרמה ע"י הרומאים ) קמה מבוכה חדשה בגלל מעשה שוד , כי בדרך המלך ע"י בית חורון התנפלו שודדים על כבודת סטפנוס , אחד מעבדי הקיסר , ובזזו את כולה …ואחד מאנשי הצבא תפס את ספר התורה באחד הכפרים וקרע אותו והשליכו לאש …
מכל העברים חרדו היהודים כאילו היתה כל ארצם לנגדם למאכולת אש .
לפי השערה זו היה אותו מעשה בי"ז בתמוז כמה שנים קודם לחורבן השני ונתחלף השם סטפנוס באפוסטומוס .
ויש המיחסים מעשה זה לאנטיוכוס אפיפנוס שמסופר עליו ועל אנשיו בספרי התורה אשר מצאו קרעו וישרפו באש ."

5. הועמד צלם בהיכל
יש מפרשים שגם מעשה זה עשה אפוסטומוס הרשע , באותו יום , בשבעה עשר בתמוז .
ויש מפרשים אותו על הצלם שעשה מנשה המלך והעמידו בהיכל ואותו היום היה י"ז בתמוז .

ג .סיום
הימים שבין שבעה עשר בתמוז עד תשעה באב נקראים " בין המצרים " ונוהגים בהם מנהגי אבלות.
אנו מקווים להתגשמות דברי הנביא זכריה " כה אמר ה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום
השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו " ( זכריה ח , י"ט ) .מקורות : ספר התודעה מאת אליהו כי טוב זצ"ל .

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

איזנקוט ויעלון. ארכיון צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מפלגה של איזנקוט ויעלון תיקח קולות מהימין?

קרא עוד