היכן היה אלוקים בשואה?

לעולם לא נבין מדוע בחר ה´ בדרך הזו, אבל ברור שה´ היה בשואה. הרב אבינר בהסבר מתומצת על שאלה אמונית שחוזרת מדי שנה

הרב שלמה אבינר 11/04/18 19:20 כו בניסן התשעח

צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

שאלה: היכן היה אלוהים בשואה?! 

תשובה: ודאי הוא היה. יתר על כן, הוא שהחליט שתהיה שואה. וכי הגרמנים החליטו וריבונו של עולם לא ידע על כך מראש, ועמד חסר אונים מולה? ריבונו של עולם החליט. למה? זאת איננו יודעים. כפי שהחליט שחמלניצקי הרשע ירצח אלפי יהודים, ושההורים יזרקו בעצמם את תינוקותיהם ליאור, שזה אולי גרוע יותר. כמובן, אין זה פותר את המצרים מאחריות כפי שמסביר הרמב"ם (הלכות תשובה ו ה).

ד' החליט שתהיה שואה אלא ש"מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" (מס' שמחות ח') ריבונו של עולם החליט שנצא ממצרים, ולולא משה רבנו, היה מוצא שליח אחר. וכן היה מוצא מישהו אחר להוריד את התורה וכן להחליף את יהודה המכבי. וכי לולא רבי יהודה הנשיא, כל המשנה היתה נאבדת?! חס וחלילה, שליח אלוהי אחר היה עושה זאת. כאשר נתפסו פפוס ולוליאנוס על ידי טריניאנוס הרשע, אמר להם: אם יש אלוהים, שיעשה לכם נס כמו שעשה לחנניה מישאל ועזריה בכבשן האש! אמרו לו: איננו צדיקים כחנניה מישאל ועזריה וגם אתה פחות הגון מנבוכדנאצר, אלא כנראה ריבונו של עולם גזר עלינו מיתה. אם אי אתה הורג אותנו, הרבה שלוחים יש למקום, הרבה עקרבים והרבה נחשים, הרבה אריות והרבה נמרים, אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב (שמחות שם). כאשר ריבונו של עולם מחליט להשפיע טובה – תמיד יש מתנדבים וכן להפך, אך למה החליט ד' על שואה, זאת איננו יודעים. הרבה הדברים איננו יודעים וכמה פעמים רש"י כותב בפירושו על התורה: לא ידעתי פירושו.

לפעמים, כתב ההיסטוריה כה משובש שאיננו מצליחים לפענחו, ולפעמים הכתב בהיר. מה שקורה בארצנו במאה השנים האחרונות בהיר לחלוטין: ד' החליט לעשות ישועה לעמו קמעה קמעה, ובאמת די מהר. אך כתב השואה משובש.

ודאי, אנו רואים קשר בין שני אלה, איך השואה הביאה עקירת עם ישראל מהגולה ונטעתו בארצו. אנו רואים התגשמות הפסוק ביחזקאל: "חי אני נאום ד' אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם" (כ לג-לד). אך החשבון נשאר עדיין מעורפל.

איננו יודעים, כמו שאיננו יודעים למה תינוק בן שלוש נפטר ממחלה, גם זו שואה. וכמו שאיננו יודעים למה איש יקר נהרג בתאונת דרכים, בעבור אשתו זו שואה, אולי יותר מהשואה, כי השואה פגעה בשליש עם ישראל, ובעלה הוא בעבורה הכל.

לעתיד לבוא נדע. כרגע איננו יודעים.

רבנו הרב צבי יהודה קוק השתמש במשל הבא: ילד קטן נמצא ביער. אמו הכינה לו בית חם מלא כל טוב וקוראת לו, אך הוא אינו בא. עוד מעט השמש שוקעת וחיות טרף עלולות להורגו. היא קוראת לו והוא אינו בא. אז היא ניגשת אליו, מושכת אותו בכוח, הוא נתקל בסלעים ובקוצים, מגיע לבית שותת דם וחבול, אך הוא בבית, הוא חי. "בדמייך חיי".

שמא תשאלו האם אין לריבונו של עולם דרכים אחרות? ודאי יש לו אין סוף דרכים. איננו יודעים למה הוא בחר בדרך זו ולא אחרת. רק אחרי מעשה ד', לפעמים אנו מבינים למפרע את מעשיו ולפעמים איננו מבינים. אנו נותנים בו אמון.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר