תמוז *- מי מפחד משדים - קטב מרירי

על שדים ורוחות שמענו ב"הארי פוטר" אבל לא בספרות ההלכה. בשלושת השבועות ההלכה מזהירה אותנו מלילך יחידי בשעות הצהרים.האם זהו מיסטיקה יהודית?ובכלל, מי זה השד הזה ומדוע הוא מתעורר עכשיו.?