האם מותר להתקלח ביום טוב ובשבת?

לקראת ראש השנה הארוך - שבסופו שבת - מסביר הרב שלמה אבינר באילו אופנים מותר להתקלח ביום טוב ובשבת וממה בכל זאת צריך להימנע

הרב שלמה אבינר, בעריכת הרב מרדכי ציון 04/09/13 11:42 כט באלול התשעג

האם מותר להתקלח ביום טוב ובשבת?
ערוץ מאיר, צילום: ערוץ מאיר

שאלה: קשה שלושה ימים של ראש השנה ושבת בלי מקלחת, האם מותר להתקלח ביו"ט ובשבת?

תשובה:

א. מותר להתקלח ביום טוב, אפילו אם הדוד דלוק. אבל לא מתקן של גז, שהאש נדלק בשעת פתיחת הברז ונכבה בסגירתו (שש"כ ב ז).

ב. ואפילו בשבת, יש מתירים בתנאים מסוימים. אם הדוד הינו דוד חשמלי, המים הקרים נכנסים לדוד ומתחממים בשבת, ובודאי חימום מים בשבת הינו איסור חמור. לכן, הדוד צריך להיות מכובה. ברם, אפילו אם הדוד מכובה נוצרת בעיה, כי המים הקרים בכל זאת נכנסים אל תוך המים החמים שבתוך הדוד. הם לא מתחממים ע"י החשמל, אלא מתחממים ע"י המים החמים שבתוך הדוד, דבר הנקרא 'תולדות האור'. אור, הכוונה לאש. במקרה שלנו, חשמל. המים החמים הינם תולדות האור, וחימום מים ע"י תולדות האור גם הוא איסור תורה. מה ניתן לעשות? קיים פתרון טכני: דוד רגיל שאינו מלא במים חמים. אדם מחמם את הדוד בערב שבת לקראת המקלחות של בני הבית. בכניסת השבת, נניח שחצי דוד מלא במים חמים למעלה, וחצי ממנו מלא במים קרים למטה. צינור יציאת המים החמים נמצא למעלה, וצינור כניסת המים הקרים למטה, והמים הקרים אינם מתערבבים במים החמים. כך בנויים הדודים, שיטה הנקראת 'כניסה שקטה'. מדוע הם בנויים כך? בכדי למנוע מערבולת. אחרת, בשעת המקלחת כל שנייה ושנייה החום ירד. אנו רואים שניתן להתקלח באריכות והחום יהיה יציב, ובסוף לאחר שימוש ארוך דרגת החום תפחת ותלך. כל זה משום שהמים הקרים אינם נכנסים לתוך המים החמים. לכן, אם יש לאדם דוד חשמלי אך הוא מכובה, מותר להשתמש במים בתנאי שהשתמשו בחצי הדוד או קרוב לכך.

ג. אף אם דוד השמש אינו חשמלי או שהדוד מכובה, קיימת שאלה נוספת בשבת, בשל המים הקרים הנכנסים לתוך המים החמים שחוממו ע"י השמש, דבר הנקרא 'תולדות חמה'. תולדות חמה הינו איסור דרבנן. אמנם, במקרה זה מדובר על 'דבר שאינו מתכוון' או 'פסיק רישא דלא ניחא ליה', שהוא איסור דרבנן, ויש פוסקים שמתירים.

ד. קיימת בעיה נוספת בשבת וביו"ט: גזירת הבלנים, שחכמים גזרו שלא להיכנס לבתי מרחץ בשבת וביו"ט בגלל שהבלנים היו מחללים את השבת ומדליקים בשבת. לכאורה, אסור לגמרי התקלח משום גזירת הבלנים. אלא, שישנם שני פתרונות: א. לאיסטניס מותר. איסטניס הינו אדם רגיש. בימינו, כולנו רגישים. אנו מתקלחים פעם ביום או פעמיים ביום. פעם היו מתרחצים פעם בשבוע, אבל אנחנו מאוד סובלים מכך. איסטניס זה לא מובן שלילי, מדובר באדם שרגיל לתנאים נעימים. ב. גם לאחר גזירת הבלנים, מותר לרחוץ את הגוף חלק חלק - ידיים, רגליים, ראש. במקלחת זה בדיוק כך. פעם קראתי חידוש של הרב אלישיב שהטיפות אינן רצופות בתוך המקלחת וזה לא נקרא בבת אחת. חידוש מעניין.

ה. לכן מותר למצטער בשבת להתקלח בתנאי שדוד השמש או בדוד החשמל מכובה (שמירת שבת כהלכתה יד א) ורוקנו ממנו את המים החמים עד חציו. ובשמירת שבת כהלכתה מוסיף (יד ט) על מקלחת ביום טוב, שיש לעיין בסימן ב אות ז כאמור למעלה באות א.

ה. ויש עוד שתי בעיות במקלחת בשבת וביום טוב:

1. אסור לסחוט את השיער ואת המגבת. לכן, אין לסחוט. יש לקחת מגבת עבה.

2. אסור להשתמש בסבון. לכן, משתמשים בסבון נוזלי.

ו. יש להוסיף מה שהרב מרדכי טנדלר - נכדו ושמשו של הגר"מ פיינשטיין - היה מכריז בבית-הכנסת שלו כשהיו שלושה ימים של יו"ט ושבת: לא רק מותר להתקלח אלא יש מצוה משום ואהבת לרעך כמוך.

וזה מזכיר מה שחכמים גזרו שלא להתרחץ אחרי המקווה. בזמנם לא היו מקוואות נקיות, לנו, אלא הנשים טבלו באיזה בור מלא בוץ ויצאו מלוכלכות ולכן הן התרחצו אחר כך. כתוצאה, השתרשה טעות לחשוב שאלה ואלה מטהרים. לכן גזרו שאסור להתרחץ אחרי המקווה (שו"ע יו"ד רא עג הגה). אמנם ב"ה, המקוואות שלנו מאוד נקיות, ובכל זאת יש נשים רגישות שמרגישות צורך להתרחץ אחרי הטבילה. מסופר על הג"ר שלמה זלמן אוירבך שהיה מתרחץ לפני ואחרי טבילה במקווה. כששאלו את הרב למה נוהג כך, הוא ענה: אני מתרחץ לפני כן לקיים "ואהבת לרעך כמוך" - ולא ללכלך את המקווה. ואני מתרחץ אחר כך בגלל אלה שלא מקיימים "ואהבת לרעך כמוך" (ס' ועלהו לא יבול ח"ב עמ' רפו).

סיכום: מי שמצטער יכול להתקלח ביום טוב - ומי לא מצטער כי רוב האנשים מתקלחים לפחות פעם ביום - אפילו אם הדוד דלוק. אבל לא מתקן של גז, שהאש נדלק בשעת פתיחת הברז ונכבה בסגירתו. ומי שסובל מהחום בשבת יכול להתקלח בדוד שמש או בדוד חשמל שמכובה שרוקנו ממנו את המים החמים עד חציו. אין לסחוט את שיער הגוף, ולא את המגבת, ואין להשתמש בסבון מוצק אלא בסבון נוזלי גם ביום טוב גם בשבת.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר