סגור

שיטת הרבדים בלימוד הגמרא

בשבועות האחרונים, מתנהל דיון בעניין "שיטת רבדים" בלימוד הגמרא. מספר שורות מפרי עטו של מפתח השיטה הרב ד"ר פנחס היימן.

הרב פינחס הימן
א באדר א'
,
03 בפברואר, 2003 0:00


בשבועות האחרונים, קראתי בעיון את התכתובת בעניין "שיטת רבדים." הדיון מסביב לשיטה התחיל במתקפה של רב מסוים, המשיך בתשובות מנומקות של כבו' הרבנים שרלו וסתיו, וממשיך בתגובות תלמידים, מורים ואחרים המכירים את השיטה, אלה פחות ואלה יותר. הדיון מתאפיין לא פעם בטענות לא מדוייקות ואפילו מטעות. אני מגיש שורות אלה כדי להבהיר מספר עניינים חשובים, ולהעמיד דברים על דיוקם.

 1. פרוייקט "רבדים" להוראת משנה וגמרא הוא תכנית מחקר יישומי של המחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר-אילן שנוסדה בשנת תש"ס. שמו האמיתי מופיע לעיל. הפרוייקט נוסד אחרי יותר מעשרים שנות מחקר בסיסי הקשור למשבר בהוראת הגמרא בבתי הספר והישיבות, ובשיטות הוראת גמרא. הפרוייקט פועל באדיבות נאמני קרן מורשת, הי"ו, בפיקוח אקדמי של המחלקה ובאישורי רבנים גדולים, כפי שיפורט להלן. הח"מ, מייסד התכנית, משמש כמנהל התכנית וחוקר ראשי. צוות הפרוייקט מונה כשלושים ר"מים מישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר וישיבות גדולות, מכל הסקטורים של הציבור הלאומי הדתי, סטודנטים לתואר שני ושלישי במחלקה, ואחרים.

 2. בניגוד לנאמר עלי ועל אנשי צוות "רבדים" ע"י גורמים בלתי-אחראיים – כולנו מאמינים בני מאמינים, החיים ולומדים לפי עקרונות האמונה של הרמב"ם, שומרי מצוות לפי שולחן ערוך ונושאי כליו, ולוקחים חלק פעיל בהתחדשות עמנו בארץ ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. כל ניסיון לייחס לנו סוגי כפירה או אפיקורסות הוא פשוט לא לעניין, וכל הפוסל במומו פוסל.

 3. כל העוסקים ב"שיטת רבדים" מאמינים בקדושת התורה שבעל פה, ומקבלים על עצמם את המשנה וכל תורת התנאים, כל תורת האמוראים, כל תורת רבנן סתמאי, כל תורת הסבוראים, כל תורת הגאונים, כל תורת הראשונים, כל תורת האחרונים, ותורת מרנן ורבנן מנהיגי דורנו, כקודש וכמחייב. כל ניסיון לייחס לנו דעות אחרות הוא פשוט לא לעניין, ונובע מבורות מוחלטת בשיטתנו ודרכי עבודתנו.

 4. בשמי ובשם אנשי שיטת "רבדים," אני מצהיר כאן בצורה שאיה משתמעל לשתי פנים שאין לנו שום טענה אישית נגד המתנגדים לנו, ואנחנו מקבלים באהבה כל ביקורת בונה וכל ניסיון לברר את הנושאים לגופו של עניין, להגדיל תורה ולהאדירה. איננו טוענים למונופול על האמת, ואנחנו מכירים בשיטות שונות שגם הם דברי אלקים חיים. אנחנו מתפללים שתבוא ברכה והצלחה על כל הרבנים ותלמידי החכמים העוסקים בעניין לשם שמיים, משני הצדדים של הדיון, ועל כל עם ישראל. אולם, אנחנו שמים לב שיש גם גורמים המתיימרים לייצג את המתנגדים לשיטה, שפועלים בכיוונים אחרים פחות ענייניים. מצטערים אנו על כך, ומתפללים שיחזרו למוטב ויצטרפו לדיון לכבודה ולאמיתה של תורה לגופו של העניין.

 5. בניגוד לנאמר עלי ועל אנשי צוות "רבדים" ע"י גורמים בלתי-אחראיים, אנשי "שיטת הרבדים" אינם מתנגדים ללימוד הלמדני הישיבתי המסורתי – ההפך הוא הנכון – אנחנו באים לאפשר זאת ע"י הבאת לומדי התורה בימינו ליכולת לימוד עצמי בסוגיות מתוך אהבה, כדי שיוכלו לקלוט את חכמת רבותינו הראשונים והאחרונים בצורה נאותה. כל ניסיון לייחס לנו כוונות אחרות פשוט לא לעניין, ונובע מבורות מוחלטת בשיטתנו ודרכי עבודתנו.

 6. העובדות מן השטח הן: 70% מבוגרי ישיבות תיכוניות בימינו אינם מסוגלים ללמוד גמרא בעצמם, נכשלים יותר מ-50% מתלמידי ישיבות ההסדר הניגשים למבחני "אנסין" בגמרא בכניסה למכוני ההוראה בשנה הרביעית ללימודיהם, ופחות מ-20% מכלל בוגרי ההסדר ממשיכים ללמוד גמרא לפחות פעם בשבוע אחרי לימודי ההסדר. עובדות אלה, העולות ממחקרים אקדמיים ולא-אקדמיים כאחת, מצביעים על משבר עמוק בעניין, ואין בכל הטענות של מתנגדי השיטה כדי למחוק את המציאות המרה הזאת. נאמר לנו במפורש ע"י המתנגדים לשיטה שהם מעדיפים לקבל תלמיד אחד מוצלח מתוך אלף לומדים בשיטה הנוכחית מאשר לשנות את השיטה. אנשי שיטת "הרבדים" דוחים עמדה זאת מכל וכל, כי ברור לנו שעל ידי מתודה נכונה יצאו רוב רובם של התלמידים ביכולת לימוד גמרא ובאהדה מרובה ללימודו.

 7. לדעתנו, המשבר בהוראת הגמרא אינה נובעת מאי-יכולת התלמידים או מהעדר יראת השמיים שלהם. הצרה גם אינה נובעת מיכולת המורים והר"מים, שלדעתנו הם בעלי הכשרה ומוטיבציה, מסירות נפש והדגמה אישית של תורה ויראה. הצרה נובעת מהעדר מיומנויות למידה שיטתיות ומדגש חזק כמעט בלעדי על תכנים ללא מתודות קבועות. אנחנו באים ומציעים שיטתיות במתודה, המגובה במקורות רבותינו הראשונים והאחרונים, והמאושרת ע"י גדולי ימינו.

 8. העבודה ב"שיטת הרבדים" התחילה אך ורק אחרי התייעצות עם ואישורו המפורש של מרן הראשון לציון הרב הגאון ר' מרדכי אליהו שליט"א, בקיץ תש"ס. השיטה וחומרי הלמידה נבדקו ע"י מרן שוב בקיץ תשס"ב לרגל תלונה של שני ר"מים מן הצפון שלא דייקו בנלמד בהשתלמות, ומרן הראשון לציון שוב אישר את השיטה והחומרים. אותם מתלוננים דחו את תשובת מרן הראשון לציון בעניין כפי שדווח להם רשמית, ופנו לרבנים אחרים ל"ישועה." רבנים אלה ושליחיהם נאבקים מאז נגד השיטה, כולל שימוש בהפחדות, קללות וחרמים, למרות שסירבו סירוב מוחלט להיפגש או לדבר איתנו, על אף בקשותינו החוזרות ונשנות לשבת ולברר את העניינים לעומק מתוך ידידות ו"ריתחא דאורייתא" כדבעי בין העוסקים בבניין התורה. יוצא מן הכלל הזה מורנו הרב שלמה אבינר שליט"א, שלמרות החששות שלו מן השיטה, נפגש איתנו בצורה מכובדת ונאותה. אנחנו לומדים הרבה מן הדיון איתו, ונמשיך לנהל איתו דיון פורה. לדעתנו, החששות של כבו' הרב אבינר שליט"א נובעים מאי-דיוק בשיטה ובנאמר על ידנו, ולנו נראה שהמשך הבירור יענה על חששותיו.

 9. כפי שכתבו רבנים גדולים ונכבדים ממני באתר זה, "שיטת רבדים" אינה חדשה, אלא השיטה המקורית של הגאונים, הראשונים והאחרונים ללימוד התורה שבעל פה. כל יודע ספר מכיר שבמאות מקומות רבותינו הראשונים – וראשונים כמלאכים – מתייחסים להבדלים המהותיים שבין תנאים ואמרואים, בין אמוראים לבין רבנן בעלי הסתמא דתלמודא, ובין בעלי הסתמא לבין החכמים מתקופות האחרות. הטענה שרבותינו הראשונים לא הפעילו את השיטה בכל עת ובכל סוגיה – אינה טענה כלל, כי מטרתם המוצהרת הייתה פירוש הגמרא בהמשך לסתמא, והתבטאו בעניין המתודי רק כאשר הדוחק הגדול חייב זאת. אנחנו מציעים הפעלה שיטתית של השיטה בגלל צורכי הדור שלנו, הלומד באופן מתודי שיטתי בהרבה תחומים אחרים ודורש וזקוק לכך גם בתחומי הקודש. זאת אמונת עתנו.

 10. "שיטת רבדים" היא שיטה דידקטית המציעה לימוד מקורות התושב"ע בארבעה שלבים: משנה, תורת התנאים הרחבה, תורת האמוראים ותורת רבנן סתמאי. בכל שלב, יש רשימה מדורגת של מיומנויות אוריינות וחשיבה המביאות את התלמיד לשליטה במקורות. כל מיומנות של כל שלב מגובה במקורות "אנסין" לתרגול. כמו בכל שיטה דידקטית, יש מהויות העומדות ברקע. המהויות של "שיטת הרבדים" הן המהויות הקלאסיות: קדושת התושב"ע, אמונת חכמים שבכל דור ודור בפירושם את התורה ואת תורת קודמיהם, לימוד מקורות לפי פשוטם כנהוג בישיבות הספרדיות הקלאסיות, בדיקת השתלשלות התושב"ע מדור לדור ע"י הבנת הרבדים זה על גבי זה, וכו'. אין ב"שיטת הרבדים" הנחות יסוד חדשות כלשהן שאין מתבססות על תקדימים ברורים ומוכחים בדברי רבותינו הראשונים ואחרונים.

 11. המתנגדים לשיטה פוסלים אותה מאחר והיא נובעת, כביכול, מן האוניברסיטה. טוענים הם לפסילת כל מידע או שיטה שאינה יוצאת מארבע האמות שלהם, ובכך הם פונים עורף לנאמר "שמע את האמת ממי שאומרה." דרך זאת, המסננת ומצנזרת את היידע לפי מקורו ולא לפי אמיתותו, ריח של דוגמה ושטיפת מוח נודף ממנה, ואיננה מתאימה ללומדי התורה לאמיתה.

 12. "שיטת הרבדים" מוציא לאור ספרי לימוד ומדריכי מורה לכיתות ג'-י', מהדורות של משנה ותלמוד הבבלי המציגות את המקורות לפי השיטה, ומונוגרפים שונים על נושאים הקשורים לשיטה. אתר אינטרנט יעלה לאוויר בעתיד הקרוב, והוא יכלול הצגה מסודרת של השיטה, טכסטים לדוגמא, ובהמשך גם למידה מקוונת של המיומנויות. אחרי שנתיים של מחקר ופיתוח, יש לנו את כל ש"ס בבלי מועמד לפי השיטה, ורוב ש"ס משנה.

 13. צוות "שיטת הרבדים" עומד לרשות ציבור הלומדים והמלמדים בכל עת ובכל אתר ואתר, ונשמח לבוא להרצות ולהסביר את פרטי השיטה באווירה בונה ומקצועית. נבוא בדברים עם כל גורם המתייחס בכבוד. לא נשיב מלחמה לתוקפים אותנו בצורה לא ראויה. לא נכפיש את שמם או תורתם של אלה הטוענים נגדנו טענות שוא. לא נוציא את זמננו בהוכחת הזדון שבתמלילים השקריים שמפיצים הגורמים הנלוזים. פשוט נמשיך בעבודת בניין התורה כדרכנו, וה' הישר בעיניו יעשה.

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מפצלים את המפלגה ואת המגזר צילום: פלאש 90

פיצול ימינה: יריית הפתיחה להתפלגות הציונות הדתית

קרא עוד