חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת עירובין עח-פד

אריה פלהיימר 26/05/13 09:23 יז בסיון התשעג

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. באיזה עניין נזכר:

א. אריה?

ב. גוב, אבל לא של אריות?

ג. חיה, אבל לא בגן החיות ולא בג'ונגל?

ד. סולם, ולא מעץ או ממתכת?

ה. שיתוף פעולה בין חמות לכלתה?

ו. כלבים?

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שוחקות ואינן שמחות?

ב. ציפורית ואיננה עוף?

3. מה המשותף ל:

א. ערבי החגים: פסח, שבועות, ראש השנה, שמיני עצרת?

ב. משחק בקוביה, מלווה בריבית, מפריח יונים, סוחר שביעית?

4. השלם:

א. "שיעור חלה (...) העושה עיסה לעצמו ועיסה למשתה בנו אחד מ............ ו........... נחתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שעשתה למכור בשוק אחד מ................ ו..............".

5. שונות:

א. אילו שתי מילים זהות רצופות מהוות אמת מידה למידת התפתחותו של ילד?

6. לשון נופל על לשון:

6.1. להלן מילים השגורות בשפת היום-יום. אלו הן המילים בלשון חכמים הזהות להן במשמעותן? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. עץ (א)

ב. מרפסת (ג)

ג. יולדת (ח)

ד. כן (א)

ה. חורף (י)

ו. איך (כ)

ז. תאנים מיובשות (ג)

ח. אולי (ש)

ט. ממנה (ה)

י. אופה (נ)

יא. בצק (ע)

יב. עונות (פ)

יג. מכריחין (כ)

יד. לכן (ל)

טו. קרוב (ס).

6.2. להלן מילים בעברית. אילו הן מקבילותיהן בארמית התלמודית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. מדוע (א)

ב. הרי (ה)

ג. רובץ (ר)

ד. אחרי (ב)

ה. להיפך (א)

ו. מותר (ש)

ז. כמותו (כ)

ח. שכונה (ש)

ט. לפניו (ל)

י. לי (ל).

6.3. להלן מילים בארמית תלמודית. אילו הן מקבילותיהן בעברית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. מידי (ד)

ב. איתמר (נ)

ג. בשלמא (ת)

ד. תו (י)

ה. מתא (ע)

ו. ביעא (ב)

ז. שתות (ש)

ח. עראי (ז).


תשובות

1. באיזה עניין נזכר:

א. "עשאו לאילן סולם מהו...או דילמא אפילו לרבנן פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה", ע"ח: 5 למעלה.

ב. "וכן אתה אומר בגוב (=בור)של תבן שבין ב' תחומי שבת", ע"ט. 12 למטה.

ג. "עושיןמדורה לחיה (=יולדת) בשבת", ע"ט: 1 לפני ההתרחבות.

ד. "אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב (בריה) דבת יעקב כי מטית התם אקיף וזיל לסולמא דצור ובעי' מיניה מרב יעקב בר אידי וכו' ", פ. 1 לפני ההתרחבות.

ה. "מעשה בכלתו של רבי אושעיא שהלכה לבית המרחץ וחשכה לה ועירבה לה חמותה וכו' " , פ. בשליש העליון.

ו. "אמר רב חייא בר אבין אמר רב מערבין בפת עדשים איני והא ההיא דהואי בשני דמר שמואל ושדייה לכלביה ולא אכלה", פ"א. 14 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. סאה של העיר ציפורי, פ"ג. מעל אמצע העמוד.

ב. "כמה שיעור חצי פרס ב' ביצים חסר קימעא דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר ב' ביצים שוחקות"(=עודפות מעט), פ"ג. 3 למעלה.

3. מה המשותף ל:

א. "בד' פרקים אלו (ראה רש"י) משחיטין את הטבח בעל כרחו אפילו שור שוה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר אחד כופין אותו לשחוט", פ"א: 3 אחרי גמ'.

ב. ארבעתם פסולים לעדות, פ"ב. 6 למעלה.

4. השלם:

א. עשרים וארבעה, ארבעים ושמונה, פ"א. באמצע העמוד.

5. שונות:

א. "ואיזהו קטן שאין צריך לאמו ... כל שניעור ואינו קורא אימא אימא", פ"ב. 6 למטה.

6. לשון נופל על לשון:

6.1. המילים בלשון חכמים:

א. אילן, ע"ח: 2 מעל למשנה.

ב. גזוזטרה, ע"ח: 3 לפני גמ'.

ג. חיה, ע"ט: 1 לפני ההתרחבות.

ד. אין, ע"ט: בהתרחבות.

ה. ימות הגשמים, ע"ט: בהתרחבות.

ו. כיצד, פ. 5 למעלה.

ז. גרוגרות, פ. 6 למעלה.

ח. שמא, פ"א. בשליש העליון.

ט. הימנה, פ"א. בשליש העליון.

י. נחתום, פ"א. מעל אמצע העמוד.

יא. עיסה, פ"א. באמצע.

יב. פרקים, פ"א: 2 אחרי גמ'.

יג. כופין, פ"א: ברבע העליון.

יד. לפיכך, פ"א: ברבע העליון.

טו. סמוך, פ"ד: 6 למטה.

6.2. המקבילות בארמית:

א. אמאי, ע"ח. מעל אמצע העמוד.

ב. הא, ע"ח. באמצע.

ג. רביע, ע"ח: 10 למעלה.

ד. בתר, ע"ח: מתחת לשליש העליון.

ה. אדרבה, ע"ח: באמצע.

ו. שרי, ע"ט. 5 למטה.

ז. כוותיה, פ. 4 למעלה.

ח. שיבבותא, פ. 10 למטה.

ט. לקמיה, פ. 8 למטה.

י. לדידי, פ: 6 מעל למשנה השנייה.


6.3. המקבילות בעברית:

א. דבר, ע"ח. מתחת לשליש העליון.

ב. נאמר, ע"ח: באמצע.

ג. תואם, ע"ט: 2 למעלה.

ד. יותר, פ: מתחת לשליש התחתון.

ה. עיר, פ"ב: 9 למעלה.

ו. ביצה, פ"ג. מעל לאמצע.

ז. שישית, פ"ג. מתחת לאמצע.

ח. זמני, פ"ד: 4 למטה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר