חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת שקלים טו-כא

אריה פלהיימר 05/11/13 16:20 ב בכסלו התשעד

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. באיזה עניין נזכר:

א. ויכוח בין מייצגי אסתטיקה לבין הדוגלים בפרקטיקה?

ב. 13+13+13+1?

ג. חגבים?

ד. שאין לסמוך על הנס?

ה. המספר 80?

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. הצדיק, ש"היו הכל מל(ע)יזין עליו", שלוקח מן הצדקה ללא הצדקה?

ב. שללא היסוס נתן צדקה לעני, ואע"פ כן חש נקיפות מצפון עזות על כך?

ג. שדחה את מתן הצדקה לעני, וכתוצאה ממותו בשל כך גזר על עצמו ייסורים קשים?

ד. הפסול למקדש ובכל זאת איננו מסולק ממנו?

ה. השוחקת ואינה צוחקת ומה היא היפוכה?

ו. שנתקל בעוף דורס?

3. השלם:

א. "מעלין ............ ולא ..............".

4. שונות:

א. התוכל להוכיח מתוך הכתוב, שמרבותינו לא בחלו בשקר במטרה לסייע לנזקק?

ב. היכן בענייננו בא לידי ביטוי הפסוק "שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו"?

ג. לאסכולה, המקדשת את הדורות הקודמים והעושה מהם אידיאליזציה, יש בעיה עם מידע סותר בענייננו. למה הכוונה?

ד. באיזו נסיבה היה לאדם רצון להתעלם מבהמה שמצא?

ה. לפני הגזרה, לאיזו מטרה שולית היו נוהגים להשתמש באפר הפרה האדומה?


תשובות

1. באיזה עניין נזכר:

א. שני החכמים שהיו מטיילים בבתי הכנסת בלוד והיו חלוקים בשאלה, אם יש להעדיף את פאר בתי הכנסת על פני סיוע לנזקקים, ט"ו. 3 למטה, וכן בהמשך בסיפור על אודות רבי אבון ורב מנא.

ב. המדובר במספר - בהתאמה - של שופרות הצדקה, השולחנות וההשתחוויות, בתוספת השתחוויה נוספת (לשיטת בית חנניה סגן הכהנים), שהיו במקדש, ט"ו: התחלת המשנה.

ג. "והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' תני מבית ק"ק עד הפרכת כקרני סילי וכיליי מן פרכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים", י"ז. 13 למעלה.

ד. מעצם העובדה, שהיו מניחין את לחם הפנים על שולחן של שיש כדי שלא יתעפש, בעוד שידוע היה שבנס נשאר חם גם בשעת סילוקו, מסיקה הגמרא ש"אין מזכירין מעשה נסים", דהיינו שאין סומכין על הנס, י"ז: מתחת לאמצע העמוד.

ה. "מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר והיתה יתירה דינר זהב והכניסוה לכור שמונים פעם ולא חסרה כלום", י"ח. 5 לפני מתני'.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. רבי זכריה חתנו של רב לוי, לאחר שנפטר התברר שאת כל מה שלקח מהצדקה נתן לעניים אחרים, ט"ו. 2 מתחת גמ'.

ב. רבי נחמיה איש שיחין שנתן לעני מטבע לקניית בשר בהמה במקום בשר תרנגולת כאשר אהב, וכתוצאה מכך מת אותו עני, ט"ו. בשליש התחתון.

ג. הסיפור הידוע על אודות נחום איש גמזו, שהשהה את מתן הצדקה, וכתוצאה מכך מת העני, ט"ו. 10 מעל להתרחבות.

ד. לחם הפנים שעבר עליו שבוע, כאשר אין לחם אחר במקומו: "לחם פנים לפני תמיד לחם פנים אפילו פסול", י"ז: מתחת לאמצע העמוד.

ה. "עוביין (=של שני גזירי העצים למערכה שעל המזבח) אמה באמה שוחקת (=גדולה) וארכן באמה גדומה" (=מצומצמת), י"ח: 11 למעלה.

ו. "חד בר נש הוה מהלך בשוקא טעין קופד אתא דייתא וחטפתיה מיניה וטלקתיה", כ.4 למעלה.

3. השלם:

א. "מעלין בקדש ולא מורידין", י"ז: מעל לשליש העליון.

4. שונות:

א. "כיצד היה רבי (יוחנן) יונה עושה, כשהיה רואה עני בן טובים שירד מנכסיו היה אומר לו בני בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר טול ואת פורע מן דהוה נסיב הוה א"ל מתנה היא בידך", ט"ו. מתחת לאמצע העמוד.

ב. "מעשה בכהן א' שהיה מתעסק וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה בא ואמר לחבירו לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו בייחוד ששם הארון גנוז", ט"ו: בסיפא של המשנה.

ג. "השופרות הללו (=קופות הצדקה במקדש) עקומות היו צרות מלמעלן ורחבות מלמטה מפני הרמאין", ט"ו: התחלת גמ'.

ד. אדם, שמצא באזור ירושלים סמוך לרגל בהמה הראויה לקרבן, היה עלול להתעלם ממנה, מחמת הנסכים שחויב להביא עליה בעקבות הקרבתה, כ. ברישא של המשנה.

ה. "אמר רבי אבהו בראשונה היו משתקשקין בה ונותנין אותה ע"ג מכותיהן", כ"א. 6 לפני סוף הפרק.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר