חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת פסחים ק"ז-קי"ג

אריה פלהיימר 08/10/13 15:02 ד בחשון התשעד

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהלך לישון רעב ומדוע?

ב. שלא הלך לישון רעב ומדוע?

ג. שהתענה בערב פסח אע"פ שלא היה בכור ומדוע?

ד. אגרת בת מחלת?

2. מה המשותף ל:

א. ערבי פסחים וערב יום הכיפורים?

ב. יין, בגדי צבעונין, בגדי פשתן מגוהצין?

ג. שכנציב, מיטת ארמית, מכס, שור?

ד. סוס, כלב?

ה. כעס, שכרות, העברה על המידות?

ו. רחמנין, רתחנין, אניני הדעת?

3. השלם:

א. "מורא ............... כמורא שמים"

ב. "המלך פורץ ........ לעשות לו ....... ואין ............ בידו".

ג. "עשה שבתך ..... ואל ............... לבריות".

ד. "יותר ממה ש.......... רוצה לינק ........ רוצה להניק".

ה. ".............. כיון דעל על".

ו. "טוביא חטא וזיגוד ..........."

4. שונות:

א. במוזיאון ה"לובר" בפריס שוכן אחר כבוד מקל באורך מטר, המהווה את קנה המידה המוסכם לאורך הזה. מהו הפריט המקביל שהיה בציפורי ולמה הוא שימש?

ב. מהי האמרה התלמודית בענייננו המקבילה ל"מוטב ציפור אחת ביד משתיים באוויר"?

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. אמימר, שנזדמן פעם אחת למקום מסוים שלא היה בו יין להבדלה, לא הסתפק בשיכר שהציעו לו, ולכן הלך לישון בלי לאכול, ק"ז. 11 למעלה.

ב. אותו אמימר נזדמן שנה לאחר מכן לאותו מקום, ושוב לא היה יין בנמצא אלא שיכר. מעובדה זו הוא הסיק שהשיכר הוא "חמר מדינה" ולכן הבדיל עליו, וכמובן הרשה לעצמו לטעום לאחר מכן, ק"ז. 14 למעלה.

ג. "רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא... דאיסתניס הוה דאי טעים בצפרא מידי לאורת' לא הוה מהני ליה מיכלא", ק"ח. 5 למעלה.

ד. "לא יצא יחידי בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות מפני שאגרת בת מחלת היא ושמונה עשר רבוא של מלאכי חבלה יוצאין וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו", קי"ב: 9 למטה.

2. מה המשותף ל:

א. "אמרו עליו על ר' עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבהמ"ד חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים", ק"ט. 6 למעלה.

ב. אלו הם האמצעים הנקנים לכבוד הרגל בגלל היותם משמחים גברים ונשים בהתאמה בבבל ובארץ ישראל, ק"ט. בשליש העליון.

ג. אלו הם ארבעת הדברים, שבעניינם ציווה רבינו הקדוש את בניו, קי"ב: 3 למעלה.

ד. "לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבא", קי"ג. 2 למעלה.

ה. "שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיו", קי"ג: 8 למעלה.

ו. שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת", קי"ג: מתחת לאמצע העמוד.

3. השלם:

א. "מורא רבך כמורא שמים", ק"ח. 6 למטה.

ב. "המלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין מוחין בידו", ק"י. 10 למטה.

ג. "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות", קי"ב. מתחת לאמצע העמוד.

ד. "יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק", קי"ב. 6 למטה.

ה. "שבשתא כיון דעל על", קי"ב. 3 למטה.

ו. "טוביא חטא וזיגוד מינגד", קי"ג: 8 לפני ההתרחבות הראשונה.

4. שונות:

א. "קסתא דמוריסא (רש"י: המידה שמוכרין בה את המורייס") דהוה בציפורי היא הות כמין לוגא דמקדשא ובה משערין רביעית של פסח", ק"ט. בשליש התחתון.

ב. "קבא מארעא ולא כורא מאיגרא", קי"ג. 4 מתחת להתרחבות.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר