חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת פסחים עב-עח

אריה פלהיימר 01/09/13 10:34 כו באלול התשעג

shutterstock, צילום: shutterstock
shutterstock, צילום: shutterstock


שאלות

1. באיזה עניין נזכר:

א. חזרה ארבעים פעם(!) על תוכן מסוים כדי להבטיח את זכירתו?

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שאמר לחברו: "כל דבריך אינן אלא דברי תימה"?

ב. "דבר אחר" שאיננו חזיר?

3. מה המשותף ל:

א. דקל, תאנה, אלון, חרוב, שקמה?

ב. גדי מקולס ו...לכפר הערבי קלנסוה?

4. השלם:

א. "ואהבת לרעך כמוך ........ לו .......... יפה."

5. שונות:

א. איזה ניסוח נוקטת הגמרא, כדי לבטא את הרעיון של ידיעת תוכן מסוים וזכירתו?

ב. מה הייתה שגרת חייהם של גדולי ישראל בשעות הערב?

ג. האם רבי טרפון היה כהן, לוי או ישראל? הוכח!

ד. בזיקה למשאלה "יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון", היכן בענייננו שותף הרימון למצווה?

ה. מן המפורסמות הוא, שבמלחמה מנצח העליון - עקרונית - את התחתון. היכן בענייננו, אליבא דמ"ד אחד, דווקא "תתאה גבר"?

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:

א. "אשכחיה רב יצחק בר יוסף לר' אבהו דהוה קאי באוכלוסא דאינשי א"ל מתניתין מאי א"ל רישא בעוקר וסיפא בטועה תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיה", ע"ב. 9 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "מעשה בר' טרפון שלא בא אמש לביהמ"ד לשחרית מצאו רבן גמליאל אמר לו מפני מה לא באת אמש לבית המדרש אמר לו עבודה עבדתי אמר לו כל דבריך אינן אלא דברי תימה וכי עבודה בזמן הזה מנין וכו'", ע"ב: 3 למטה.

ב. "... מר בר רב אשי אמר אפי' במילחא נמי אסורה (הביניתא=הדג) משום דקשיא לריחא ולדבר אחר" (רש"י: צרעת), ע"ו: 1 לפני המשנה.

3. מה המשותף ל:

א. כולם עצים, שלכאורה עשויים היו לספק מענפיהם שיפודים לצליית קרבן פסח, ע"ד. 4 מתחת לגמ'.

ב. המשותף הוא השורש הדקדוקי קלס, שמשמעו המשותף (גם בערבית) בענייננו הוא כובע (יעוין ברש"י ד"ה מקולס, ע"ד. 2 לפני ההתרחבות ברש"י).

4. השלם:

א. "ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה", ע"ה. 5 לפני ההתרחבות.

5. שונות:

א. "...ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיה", ע"ב. ברבע העליון

ב. "מעשה בר' טרפון שלא בא אמש (=בערב) לבית המדרש", ע"ב: 3 למטה. מתוך החריג שבכתוב עולה איפוא שזו הייתה השגרה שלהם.

ג. רבי טרפון היה כהן. הראיה לכך ממקומנו היא מתנות הכהונה שקיבל, ושבגינן "לא בא אמש לבית המדרש", ע"ב: 2 למטה.

ד. "כיצד צולין את הפסח מביאין שיפוד של רמון ותוחבו לתוך פיו עד בית נקובתו וכו'", ע"ד. שורה ראשונה.

ה. "חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אומר תתאה גבר", ע"ו. 1 למעלה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר