חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת עירובין צב-צח

אריה פלהיימר 07/06/13 11:55 כט בסיון התשעג

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. השלם:

א. " ........... לאדם שלא בפניו ו....... חבין שלא בפניו".

2. שונות:

א. איזה היגד, הכולל את שמותיהם של רבי ורבי חייא מביע רעיון דומה להיגד "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר"?

ב. על משקל "חדש אסור מן התורה", היכן בענייננו חדש פטור מן התורה?

ג. על משקל "ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר" (בראשית כ"ג, ט"ז), היכן בענייננו יש (כ)ארבע מאות אמות עובר ל...תינוק?

ד. "אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה" (צ"ה: בסוף המשנה). מי היא "זו"?

ה. מה למיכל בת שאול ולענייננו?

ו. מה לנביא יונה ולענייננו?

3. לשון נופל על לשון:

3.1. להלן מילים השגורות בשפת היום-יום. אלו הן המילים בלשון חכמים הזהות להן במשמעותן? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. כמו ש- (מ)

ב. אם (א)

ג. מפתן (א)

ד. כוס קטנה (ק)

3.2. להלן מילים בעברית. אילו הן מקבילותיהן בארמית התלמודית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. איתו (ג)

ב. מקום (א)

ג. רך (ר)

ד. כאן (ה)

ה. אדם (ג)

ו. יותר (ט)

3.3. להלן מילים בארמית תלמודית. אילו הן מקבילותיהן בעברית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. התם (ש)

ב. איני (כ)

ג. טובא (ה)

ד. אוושא (ר)

ה. ליל לן בה (א)

ו. שבק (ע)

תשובות

1. השלם:

א. "זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין שלא בפניו", צ"ה. 3 מתחת להתרחבות.

2. שונות:

א. "וכי רבי לא שנאה ר' חייא מניין לו?", צ"ב. 9 למעלה.

ב. המוצא תפילין בשבת מחוץ לעיר, במקום שיש לחשוש שיאבדו ויתקלקלו, חייב להכניסן העירה, מה שאין כן בחדשות, שאולי הן קמע בצורת תפילין, ולכן פטור מלהכניסן העירה, צ"ה. 2 למטה.

ג. "... וכן בנו נותנו לחבירו וחבירו לחבירו אפילו מאה (צ"ה: 3 למעלה), דהיינו, את התינוק שנולד בשבת בשדה מותר להכניס העירה אפילו ע"י מאה אנשים, שכל אחד מהם מטלטלו פחות מד' אמות , סה"כ כ-ארבע מאות אמה.

ד. "זו" היא החבית, שלדעת החולקים על רבי יהודה, אסור לטלטלה מחוץ לתחום ע"י אנשים רבים, כל אחד פחות מד' אמות.

ה. "מיכל בת כושי (רש"י: בת שאול) היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים", צ"ו. 6 למטה.

ו. "... ואשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בה חכמים", צ"ו. 4 למטה.

3. לשון נופל על לשון:

3.1. המילים בלשון חכמים:

א. מה, צ"ב. 5 למטה.

ב. אלמלי, צ"ב: אחרי אמצע העמוד.

ג. אסקופה, צ"ז: בתחילת המשנה

ד. קיתון, צ"ח: באמצע העמוד.

3.2. המקבילות בארמית:

א. גבייהו, צ"ב. 3 למטה.

ב. אתר.

ג. רופס, צ"ה: 9 למטה.

ד. הכא

ה. גברא

ו.טפי

3.3. המקבילות בעברית:

א. שם

ב. כן הוא

ג. הרבה, צ"ז. 9 למטה.

ד. רוגש, צ"ז: 3 למעלה.

ה. איננו חוששים, צ"ח. באמצע.

ו. עזב, צ"ח: שורה אחרונה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר