חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת פסחים מד-נ

אריה פלהיימר 04/08/13 10:08 כח באב התשעג

Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by
Reuvenk-cc-by, צילום: Reuvenk-cc-by

שאלות

1. באיזה עניין נזכר:

א. טבריא?

ב. "אדם שעמדו שערותיו"?

ג. "חגבים"?

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. האסוציאציה ל"מגלה נקראת באחד עשר, בשנים עשר בשלושה עשר..."(מגילה א,א)?

ב. אב הטיפוס ל"שלימזל"?

ג. סגן ה"שלימזל"?

ד. העיראקיות הנושכות ללא כאב?

ה. האדם שחלה, ותלה את הסיבה לכך בחוסר שביעות רצונו של אבי השושלת של אשתו ממנו?

3. מה המשותף ל:

א. גיבול, תפילה, נטילת ידיים?

ב. אלמנה, שכחת תלמוד, חילול שם שמים?

ג. חמור, כלב וארי?

ד. כותבי סת"ם, העוסקין במלאכת שמים, מוכרי תכלת?

4. השלם:

א. "כל סעודה שאינה של ........ אין תלמיד חכם .......... להנות ממנה".

ב. "הרוצה ש........... ידבק בזרעו של אהרן".

ג. "כל הנהנה מסעודת ה........ לבסוף גולה".

ד. "לעולם ......... אדם כל מה שיש לו ו........ בת ת"ח".

ה. "... ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי ה...... דבר ......... ואינו מתקבל".

ו. "אשרי מי שבא ל...... ו............. בידו".

5. שונות:

א. (שאלת בקיאות, שמסוגה הופנתה לגאון מווילנא בילדותו): בכחצי שורה מופיעה האות ט הנדירה (שברוב השורות אינה מופיעה אפילו פעם אחת!) 6 פעמים. היכן?

ב. "שמונה בעקבות אחד" בענייננו - היכן?

ג. "הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה" (ב"ב ק"י.). על אלו קרובי משפחה נוספים על החתן לתת את דעתו?

ד. עשרה יהודים יושבים בחתונה מסביב לשולחן ואחד מהם - אליבא דדיעה מסוימת - מנוע מלאכול בשר. מה פשעו ומה חטאתו?


תשובות

1. באיזה עניין נזכר:

א. "... א"ר אבהו אמר ר' שמעון בן לקיש כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא מיל", מ"ו. 1 אחרי גמ'.

ב. "... ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו", מ"ח: סוף המשנה השנייה.

ג. "איזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו סידוק כקרני חגבים", מ"ח: 6 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "לחם הפנים נאכל לתשעה לעשרה ולאחד עשר", מ"ו: בשורה האחרונה.

ב. "יש חורש תלם אחד וחייב עליה משום שמונה לאוין", מ"ז. 3 למטה. אכן, כדי להתחייב בכל השמונה, יש צורך בדיפלומה יוצאת דופן של "שלימזל"...

ג. "המבשל גיד הנשה בחלב בי"ט ואוכלו לוקה חמש", מ"ז: 10 למעלה.

ד. "לא שנו אלא ככרות של בבל שנושכות (=דבוקות מעט) זו מזו", מ"ח:1 אחרי ההתרחבות).

ה. "ר' יהושע נסיב כהנתא חלש אמר לא ניחא ליה לאהרן דאדבק בזרעיה דהוי ליה חתנא כי אנא", מ"ט. 7 מתחת להתרחבות.

3. מה המשותף ל:

א. לשלושתם הטריחוהו חכמים ללכת (לפניו) ארבעה מילים, מ"ו. 5 מתחת לגמ'.

ב. אלו חלק מהתוצאות שממיט על עצמו תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, מ"ט. 10 למטה.

ג. המשותף הוא עם הארץ:" אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב... תניא היה רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי", מ"ט: בהתרחבות.

ד. "אינן רואין סימן ברכה לעולם" (= כשמתפרנסים מהם), נ: 7 למטה.

4. השלם:

א. "כל סעודה שאינה של מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה", מ"ט. 1 מתחת להתרחבות.

ב. "הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן", מ"ט. 5 מתחת להתרחבות.

ג. "כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה", מ"ט.12 למטה.

ד. "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח", מ"ט.5 למטה.

ה. "ולא ישא בת עם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור ואינו מתקבל", מ"ט. שורה אחרונה.

ו. "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו", נ. 1 מתחת להתרחבות.

5. שונות:

א. "אם טח פניה בטיט בטלה טח אין לא טח לא", מ"ה: מעל לאמצע.

ב. "יש חורש תלם אחד וחייבין עליה משום שמונה לאוין", מ"ז. 3 למטה.

ג. "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'", מ"ט: שורה ראשונה.

ד. "ר' אומר עם הארץ אסור לאכול בשר (בהמה) שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף", מ"ט: 10 למעלה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר