חידון ללומדי הדף היומי

חידון ללומדי הדף היומי, מסכת עירובין מג-מט

אריה פלהיימר 21/04/13 11:34 יא באייר התשעג

שאלות

1. באיזה עניין נזכר:

א. "בית דינו של שמואל הרמתי"?

ב. עוג מלך הבשן?

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שלמרות שכנראה לא התכונן לשיעוריו בשבת, העביר אותם לאורך כל היום?

3. מניין ש:

א. לפחות בתחום אחד בענייני אישות החמירו בשאר חלקי הארץ יותר מאשר ביהודה?

4. מה המשותף ל:

א. אישה שהייתה רדופה לילך לבית אביה, שהיה בעלה זקן או חולה, המפלת לאחר מיתת בעלה.

5. השלם:

א. " ............ על .......... סדום".

6. שונות:

א. שני חילולי שבת זהים בשני מקומות סמוכים בארץ. הראשון אסור והשני מותר. הכיצד?

ב. "... רבי שמעון אומר אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיח דעתו" (מז. 7 למעלה).

האם אזכור שביתת האב אצל בתו דווקא מקרית היא? ובמילים אחרות - מדוע הלך האב לשבות דווקא אצל בתו ולא אצל בנו?

ג. האם הנטייה לייחוס תכונות לפי מקום מגורים הייתה קיימת כבר בתקופת חז"ל?

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:

א. "... וישאל דוד בה' לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה... מאי קמבעיא ליה אילימא אי שרי אי אסור הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים", מ"ה. 5 לפני המשנה.

ב. "אמר ליה רב משרשיא לבריה כי עיילת לקמיה דרב פפא בעי מיניה ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה או באמה של קדש יהבינן ליה אם אמר לך אמות של קדש יהבינן ליה עוג מלך הבשן מה תהא עליו", מ"ח. בשליש התחתון.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו ולן חוץ לעיר לשחרית (=בבוקר השבת) מצאוהו רועי בקר אמרו לו רבי הרי העיר לפניך הכנס נכנס וישב בבית המדרש ודרש כל היום כולו", מ"ה. גמ'.

3. מניין ש:

א. "... רבי יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ מארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה". רש"י, ד"ה גס בה: רגיל בה ומכירה ומרוצה לו. שטיינזלץ: שזוגות מאורסים שבארץ יהודה היו נוהגים להיפגש ביחידות וכו', מ"ז. מתחת לאמצע העמוד.

4. מה המשותף ל:

א. המשותף הוא, שאליבא דר"מ כולן חייבות להמתין שלושה חודשים לפני נישואיהן החדשים, מ"ז. 3 לפני ההיצרות.

5. השלם:

א. "כופין על מדת סדום", מ"ט. באמצע העמוד.

6. שונות:

א. "נכרים שצרו על עיירות ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיינן ואין מחללין עליהן את השבת... ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת, מ"ה. 10 מתחת להתרחבות.

ב. מעבר להנחת היסוד, שבדרך כלל יחס הבת כלפי האב חם יותר מאשר יחס הבן כלפיו, ייתכן שהעדפת האירוח אצל הבת נובעת משיקול דעת הלכתי - חשש אפשרי של ייחוד החם עם כלתו.

ג. אכן כן: "אמר רב יהודה אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב ... ר' חנינא אמר עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדינא" (ראה רש"י), מ"ט. 10 לפני ההתרחבות.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר