אין היתר לגייר קטין כאשר הוריו נותרים גויים

האם מותר ללמוד מול אשה שאינה צנועה? מה מתפללים לפני הנטיעה? האם מותר להתנדב במשטרה לסיורי לילה? הרב שלמה אבינר בשו"ת SMS

הרב שלמה אבינר 20/01/16 09:03 י בשבט התשעו

אין היתר לגייר קטין כאשר הוריו נותרים גויים

גיור קטינים

ש: אפשר לבצע גיור קטינים, גם אם שני ההורים נשארים גויים?

ת: ודאי לא. אין מגיירים אדם ללא הסכמתו. ולכן גיור חל אצל ילד אם ההורים עושים זאת לטובתו, וכאן זה לרעתו, כיון שמעתה יהיה מלא עוון. גם בגיל בר מצוה אם לא מקיים מצוות, הגיור פוקע. כך גם אמר הג"ר יצחק יוסף, הרה"ר לישראל, הרשל"צ, בשיעור שבועי שופטים, בית מרן מס' 39 ("כל שכן לגבי גיורי הקטינים, רוצים שנגייר אותם למנוע התבוללות. אבל נתבונן, הרי על הרוב שני ההורים גויים, ומה יעזור שהילד המתגייר יתחנך בחינוך דתי, הוריו הולכים לכנסיה בכל יום ראשון, כשהוא יגיע לבית מה הוא יאכל? הוא יטגן ביצה לעצמו, בודאי אמו תבשל לו בישולי גויים. אחד טען לי: שיעשה כמו האשכנזים, ידליק נר נשמה, של הרב הזה... ואמו תדליק את הגז מהנר הזה. ומי יפקח על זה?! מהיכן יקנו את האוכל? אין כאן זכות בשבילו להתגייר, שהרי עם הורים כאלה בודאי שהוא יצא חילוני, יש לך ספק?! והם רוצים לגייר בגיור המוני עשרות אלפים קטינים כאלה, זה נגד התורה! מי שטוען כך הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ועונשו גדול. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יערה על כולם רוח ממרום לכוין לאמתה של תורה" - מ"צ).

לימוד מול אישה לא צנועה

ש: מותר לי לקרוא ספר קודש באוטובוס מול אישה לא צנועה?

ת: כן. קריאה בלי דיבור היא כהרהור שמותר. וכן שמיעה ממכשיר הקלטה מותרת (פסקי תשובות עד אות ג - מ"צ).

ברכה על קברים

ש: ראה קברי ישראל מרחוק ולא בירך ועתה רואה מקרוב, האם יברך?

ת: לא. כיון שסוף סוף כן ראה (פני ברוך לז יח - מ"צ).

תפילת הנטיעה

ש: אנו עומדים לנטוע עצים לאחר ראש השנה. יש תפילה מיוחדת לפני כן?

ת: יש נוסח שחיבר הגרב"צ עוזיאל.

אבינו שבשמים
בונה ציון וירושלים
ומכונן מלכות ישראל.
השקיפה ממעון קדשך מן השמים
וברך את עמך את ישראל
ואת האדמה אשר נתת לנו
כאשר נשבעת לאבותינו.
רצה ד' ארצך
והשפע עליה מטוב חסדך.
תן טל לברכה
וגשמי רצון הורד בעתם
לרוות הרי ישראל ועמקיה
ולהשקות בהם כל צמח ועץ.
ונטיעות אלה
אשר אנחנו נוטעים לפניך היום
העמק שורשיהם וגדל פארם
למען יפרחו לרצון
בתוך שאר עצי ישראל
לברכה ולתפארה.
וחזק ידי כל אחינו
העמלים בעבודת אדמת הקודש
ובהפרחת שממתה.
ברך ד' חילם
ופעל ידם תרצה.
אמן - מ"צ]

ככל שגדול העניין, יותר השטןהיצר הרע מקטרג

ש: מה המקור לכך שככל שגדול איזה דבר, יותר השטןהיצר הרע מקטרג?

ת: הגדול מחברו יצרו גדול. סוף סוכה. מבואר בנצח ישראל למהר"ל פרק ג.

התנדבות במשטרה

ש: מותר להתנדב במשטרה לסיורי לילה?

ת: כן. מצוה. אך בנים עם בנים ובנות עם בנות.

מילוי שחוק פיו

ש: כתוב בגמרא שאסור לאדם שימלא שחוק פיו, שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אימתי? בזמן שיאמרו בגויים הגדיל ד' לעשות עם אלה. ברכות לא א. הרי היום הגויים אומרים שהגדיל ד' לעשות עמנו, אם כן מותר למלא שחוק פינו?

ת: לא. הגדיל ד' זה בית המקדש. וגם דעה זו דחויה ברבנו יונה שם, שהרי חז"ל אמרו: אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה, ולא אמרו משחרב בית המקדש. וכן כתוב בשו"ע או"ח תקס.

תואר גאון

ש: יש כלל איזה רב יש להכתיר בתואר גאון?

ת: שאלה כבדה. יחידים גדולים. הגאון מווילנא ודאי היה גאון. בשולחן ערוך הגדרה של תלמיד חכם: מי שיודע לפסוק בכל השולחן ערוך. ומי שאינו בדרגה זו ודאי אינו בדרגת גאון. ויש בשימוש זה גם הטעית הציבור שפונה אליהם וסומך עליהם. על כן יש להיזהר לא להפריז בתארים. ועיין אגרות רבנו אברהם בן הרמב"ם ("רוב אלו הכנויים שמכנים לאדם זהו לשון הבאי ופטימי מילי בעלמא ונקיי הדעת ממעטין בהם ושונאים אותם, אבל אוהבי הגדולה והרודפים אחר השררה מרבים בהם ואוהבים אותם שהם גדולתם ומעלתם". אגרת א. וכתב הג"ר שמואל הלוי וואזנר, בעל שו"ת שבט הלוי: "רגיל אני לומר שבשמים לא שואלים ולא מסתכלים איזה גושפנקא ותואר יש לו לאדם בעולם הזה. התואר הוא דבר זול ואם אדם משלם מעט כסף יקבל כל תואר נבחר שיצרה, ואם ישלם פחות יקבל פחות תוארים. מרן החת"ס בשו"ת חת"ס חלק ו' קובל מאוד על התוארים, ומביא שם את בעל הפרי מגדים שגם קבל בזמנו על כך, וכותב החת"ס שם, שהיום כותבים לאדם ת"ח הגאון האמיתי,וחוששני מאוד ש'האמיתי' זה גם איננו אמיתי, - זה היה לפני כמאתים שנה שחשש שהאמיתי זה אינו אמיתי, ומה נענה אבתריה". דרשות ושיות שבט הלוי תשנ"ח. ומובא בס' ולא שבט הלוי בלבד עמ' יח - מ"צ).

שינה בציצית

ש: האם יש לישון בטלית קטן?

ת: לא חייבים. אבל זהו מנהג טוב. מ"ב כא ס"ק טו. כה"ח שם ס"ק טו. סידור יעב"ץ ועוד.

קנאה

ש: כיצד אתגבר על קנאה?

ת: אשריך שהנך מודה שיש לך קנאה, זו כבר חצי מלאכה. והחצי השני הוא לדעת שריבונו של עולם שיש לו יכולת אין סופית וחסד אין סופי נתן לך בדיוק מה שטוב לך, לא יותר ולא פחות. מסילת ישרים יא.

בעריכת הרב מרדכי ציון

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב

ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר