סגור

אימוג'י בעייתי: הרב אבינר מסביר - באלו דברים שמקורם בנצרות, אסור להשתמש?

אולר שוויצרי, ה'מלך' בשחמט וגם הביטוי 'מלח הארץ'. הרב שלמה אבינר ברשימה של ביטויים ומנהגים שמקורם בנצרות ובעייתי להשתמש בהם

הרב שלמה אבינר
ו באלול התשעז
,
28 באוגוסט, 2017 7:49
אימוגי נוצרי

אימוגי נוצריצילום: shutterstock

יש דברים שמקורם בנצרות ולכן אסור לעשותם או להשתמש בהם:

 

- צליבת אצבעות (להחזיק אצבעות) לשם מזל מקורו בנצרות כלשונו: צלב, כדי לקבל שמירה מישו הנוצרי.

 

מבקש שמירה מישו?

מבקש שמירה מישו? צילום: shutterstock

- יש אנשים שבמקום לענות אמן מצמידים ידיים כף אל כף, כמו ידיים מתפללות, או שולחים במסרון.  אלא מקורו אלילי עתיק של המזרח הרחוק וגם של הנצרות.  לא טוב.  עיין ויקיפדיה List of Gestures - Two Handed.

 

- נקישה על עץ להרחיק את עין הרע הוא דרכי האמורי. באלילות הקדומה יש שעבדו לעצים, עצי אשרה.  גם בנצרות,יש צלב של עץ (נר באישון לילה 132-131).

 

- האמונה שמספר 13 הוא מזל רע היא אמונה תפלה של נוצרים.  היו לישו הנוצרי 13 תלמידים ואחד מהם בגד בו, אז החליטו שהמספר 13 הוא מספר רע. יש רחובות שאין מספר 13, יש בניינים שאין קומה 13 (נר באישון לילה 207).

 

- אחד באפריל הוא יום של צחוקים וטריקים כדי לשטות איש את רעהו (יש מכנים את זה "יום השוטים"), במקור הוא יום פגני הקשור בגירוש החורף.  יש שהסבירו שבאותו היום אמו של אותו האיש נאפה והרתה לזנונים וסיפרה שהרתה לאל, ואכן התינוק נולד תשעה חודשים לאחר מכן, בסוף חודש דצמבר.  הוא אסור משום שזה תאריך נוצרי  וגם עיסוק בהבל (נר באישון לילה 60.  מה שבסידורי חו"ל, כתוב שאומרים "ותן ברכה" בברכת השנים עד מנחה ב4 בדצמבר ועד בכלל, זה משום שאין ברירה).

 

מה שאומרים שפרי עץ הדעת היה תפוח הוא אומנות נוצרית (עי' ברכות מ א.  בראשית רבה עז ז, הוא היה תאנה, חיטה, ענבים או אתרוג.  והגרי"ד סולוביצ'יק אמר שאתרוג בלשון התנ"ך נקרא תפוח, והנוצרים בלבלו תפוח של תנ"ך בתפוח של היום.  דבזמן התנ"ך הרי לא היו בכלל [מה שנקרא אצלנו] תפוחים בארץ ישראל, ובשיר השירים נזכר שריח אפך כתפוחים, ובודאי כוונת הפסוק לאיזה פרי הדר [ציטרוס], שהריח הולך למרחוק.  ועיין תוס' סוף תענית [כט ב ד"ה של תפוחים] שהביאו בשם י"מ דכוונת תפוחים דקרא היינו אתרוגים.  נפש הרב עמ' רט-רי).

 

- מה שיש "פסטיבל האבירים" בירושלים, האבירים היו נוצרים וגם רצחו יהודים במסעי הצלב.

 - צלב במלך בשחמט הוא נוי בעלמא (שו"ע יו"ד קמא א), אך יש להורידו (עיין חכמת אדם פה א.  שו"ת זרע אמת ב מה.  הגר"ח מבריסק היה מקפיד מאוד על כל דבר שנראה קצת כעין שתי וערב.  ואם הסכין והמזלג היו קצת אחד על השני, הוא היה מפרידם זה מזה תיכף ומיד.  נפש הרב עמ' רל.  ועובדות והנהגות לבית בריסק ב נח.  וכןהגרי"י קניבסקי ה'סטייפלר' היה מקפיד מאוד על צורת שתי וערב.  רבי חיים עמ' 53. ויש תמונה של מרן הרב קוק, כשהוא ענוד מדליה שקיבל ממלך אנגליה, ותחת התמונה רשום שהיא מכוסה חלקית על-ידי ספר, בגלל הצלב. האיש נגד הזרם לרב אבידור, עמ' רמא.  שו"ת שאילת שלמה א שכו).

 

יש להוריד את הצלב

יש להוריד את הצלבצילום: shutterstock

- הביטוי מלח הארץ הוא בכתבי נצרות.  אצלנו ביטוי זה הוא ביטוי שלילי למהפכת סדום ועמורה.

 

- מה שאנשים נמנעים מללכת תחת סולם זו אמונה טפלה ממקור נוצרי, כאילו צורת המשולש שיוצר סולם השעון אל הקיר רומזת לאמונת השילוש שלהם, והמעבר בתוכו נחשב לחילול הקודש. כמובן יש להיזהר לא להפיל את הסולם או את מה שעליו (נר באישון לילה 234).

 

- הביטוי עשה אותי כלי לשליחותך הוא של פרנסיס מאסיזי, Francesco D'Assisi, לפני 800 שנה, מייסד מסדר הפרנציסקנים, שעסק באינקוויזיציה ורדיפת יהודים.

- מותר להחזיק מוצרים עם סמל של דגל שווייץ כגון כגון אולר או תיק, כי אין לסמל הזה שום קשר עם עבודה זרה ועם נצרות.  כמובן ראוי לטשטש מדין הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה לו (עיין חכמת אדם פה א.  שו"ת זרע אמת ב מה.  ועיין בשו"ת משנה הלכות [יב מג], שנשאל הג"ר מנשה קליין, אם מותר לרופא ללבוש בבית חולים מלבושים שיש עליהם שתי וערב?  והוא השיב ש"יש לחקור בסבת הדבר ולמה הם עושים על הבגדים השתי וערב, שאם הוא ע"ש ע"ז ודאי שאסור ללבשם, אבל אם הם רק כסמל כמו שעושים לשתי וערב האדום שזה רק סימן שלהם אז הגם שאינו ממדת החסידים והחרדים לדבר ה' אבל מ"מ אין מקום לאסור ללובשם כנלפענ"ד".

 

מותר אך ראוי לטשטש

מותר אך ראוי לטשטשצילום: shutterstock

- מעיקר הדין מותר להשתמש בסימן פלוס במתמטיקה, כיוון שאין זה צלב לעבודה זרה אלא סמל מתמטי, קל וחומר מצורה שנתלית לזיכרון בצוואר שמותרת (שו"ע יו"ד קמא א הגה.  ועי' שו"ת יחוה דעת ג סח).  אבל כללית, כמה שאפשר להתרחק מעבודה זרה, מן הדומה לה ומן הדומה לדומה לה, הרי זה משובח (ועי' שו"ת עשה לך רב ה כא המתיר).

 

- מותר להשתמש בבול עם צלב, כי אינו מיועד לעבודה זרה, וכי נוהג בזיון בבול על ידי החתמה, וזה כמו פסל של אפרודיטי בבית המרחץ (עבודה זרה מד ב.  שו"ת אגרות משה יו"ד א סט).

 

- מותר לקנות או לאכול עוגיות חג המולד בצורת העץ של הנוצרים, כי אין בכך "הזמנה" לעבודה זרה (ודומה לזה בשו"ת שבט הלוי [ב נז] שמותר להשתמש באורות שנעשו לחג המולד לקישוט סוכה).

28.08.2017

1. אמונות (איתי הגיתי )

מהמאמר עולה שאמונות הן מיותרות ולא משנה מי המציא אותן..
דת=כת

דווח על תגובה לא ראויה
28.08.2017

2. אמונות תפלות של נוצרים אסור - להחזיק באמונות תפלות של יהודים מותר (אבי)

לרוץ "לקבל ברכה". אם לא יעזור בטח לא יזיק

דווח על תגובה לא ראויה
28.08.2017

3. לא ברור מי יותר הזוי. הרב או מאמיניו. (שלמה)

.

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2017

4. גם טיפשי וגם שגוי (מהטמה גאנדי)

הפחד של אנשים כאלה מכל שאין להם שליטה עליו מובילה לבורות חשוכה.

הראשון באפריל נחוג לזכר היום בו "עבדו" ההולנדים על הכובשים הספרדים, וגירשו אותם ללא ירייה אחת.

אבל לימוד העובדות ההיסטוריות לא ישנה דבר.
תמשיכו לפחד.

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2017

5. קשים רבנים ליהדות כספחת (נתי חתוכה)

עד מתי תחמירון? אין לכם פרנסה שאתם מלקטים חומרות מהאויר? לא תחששו לבל תוסיף?
אשרי שאני תימני דרדעי עובד האלוהים בתמימות ושמחה לא נוהה אחרי רבנים וזנבות שועלים בבא בבות קסמים ולחשים.

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2017

6. לכל התגובות התוקפות, יש מספיק אתרי "שום כלום" שאפשר להתבטא שם (ישראל)

מה אתם מחפשים פה????????

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2017

7. למס' 6 (משה)

תמצית דברי המבקרים היא שזה הופך להיות אתר של "שום כלום" כדבריך. רצוי מאד שלא תגיד כחרדי תיקני כשאין לן מה לענות הוא מתפרץ ותוקף, אגב יש שמועה --ואתה מתבקש לבדוק--שיש משרד ממשלתי שמממן פעילות כזאת לפי הכמות ולא לפי האיכות. נא בדיקתך וגם היתר מוזמנים

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2017

8. להחרים מיד חשבון ומתימטיקה (תמר)

מה הבעיה עם סימן + ?
לצלב יש מראה שונה לחלוטין, פרופורציות אחרות של קו אנכי ואופקי.

בממ"ד ביסודי בשיעור חשבון פעולת חיבור מסומנת + ללא החלק התחתון, כשמגיעים לחטיבה / תיכון החשבון הופך למתימטיקה וה + נכנס לחיינו בשקט וללא עוררין.
להחרים את המתימטיקה!

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2017

9. "אנא אלי"?! מה עוד? (צחי)

אם כך,ראוי שנפסיק גם מנהגים כמו תשליך שמקורו בנוצרים מגרמניה. ונרגיע בנושאים כלליים כמו כל עניין ההקפדה על ענייני צניעות, שמקורה כנראה מהפוריטניים הפרוטוסטסטנטים.
דרכי האמורי ר"ל

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2017

10. עובדות לא מדויקות. (אבנר עוז)

לכבוד הרב יש כמה טעויות חמורות. לדוגמא:

תפוח. חשוב עפ"י הסוד ועובדה שכתוב בשיר השירים : "כתפוח בעצי היער כן דודי בן הבנים".
וכן אומרים חז"ל: חקל תפוחין קדישין(שדה התפוחים הקדושים)

מלח . גם יש לו עניין גדול ועובדה שאנחנו טובלים את הלחם במלח בזמן שאומרים המוציא לחם מן הארץ.

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2017

11. האם מותר לציר בספר למוד לילדים חקלאי מתפלל כשהוא כורע ברך כנוצרים (מענינא דיומא וד"הדתה")

דווח על תגובה לא ראויה
03.09.2017

12. מה לגבי חודשים "עבריים" כגון תמוז, שמקורם אלילי? (לילו)

דווח על תגובה לא ראויה
14.09.2017

13. את ההפרדה בין נשים לגברים העתקנו מהנוצרים (לילי בן עמי)

את ההפרדה בין נשים לגברים בבית הכנסת העתקנו מהנוצרים. בתקופת בית שני בבתי הכנסת נשים וגברים היו מתפללים יחד ואילו בכנסיות היתה הפרדה מגדרית. כך לפי החוקר פרופ' ישראל לוין, מומחה עולמי לעם ישראל בתקופת הבית השני.

דווח על תגובה לא ראויה
26.12.2017

14. לתגובה 13 (לילי בן עמי) (מידהו)

מה שמוכיחים החוקרים שהתפללו פעם מעורב בגלל שלא מצאו מחיצות בבתי הכנסת העתיקים זה שטויות. הסיבה הפשוטה שלא היו מחיצות זה בגלל שנשים כלל לא הגיעו לבית הכנסת. המנהג של נשים להגיע היום לבית הכנסת הוא מנהג חדש (אמנם מבורך אבל חדש) וכך גם ביאר הרב אבינר עצמו. אגב יש מקורות תנאיים מפורשים שצריך מחיצה בבית הכנסת ומה מועילים מחקרים נגד זה?

דווח על תגובה לא ראויה
19.10.2018

15. יבויה (סדיק)

כל יום גורסים בארץ 15000 אפרוחים ..רצוי שרבנים יתעסקו קודם כל בזה !

דווח על תגובה לא ראויה
25.02.2019

16. ישוע (ניקול)

לישוע היו 12 שליחים ולא 13 אז לפני כתיבת הכתבה אפשר היה קצת יותר להתעמק בנושא כדי לא לכתוב מידע סתמי!

דווח על תגובה לא ראויה
04.08.2019

17. ל16 , ךלאיש ההוא קראו ישו לא "ישוע" . ישוע זו המצאה מאוחרת של תעמלנים נוצרים (מאיה גרדיש)

השם ישו היה אז שם מקובל בין יהודים.
כלל לא חשוב לענייננו מה מקורו.
מישו נוצר הjesus הנוצרי.
מתרגמי האביוןגיליון לעברית תקען בתרגום ישוע וככה גם מיסיונרים ושונאי יהדות בזמננו.
ישוע צריך ליצור רושם כאילו האליל הזה מביא ישועה.

דווח על תגובה לא ראויה
16.10.2019

18. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח ( )

אני מתתת

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הקצינה עם אביה בבית הנשיא צילום: מארק ניימן, לע"מ

התרגשות בבית הנשיא: הקצינה המצטיינת נפגשה עם הוריה לאחר למעלה משנה

קרא עוד