סגור

נוצרים אוהבי ישראל?

בעקבות ביקורו של האפיפיור בארצנו, כותב הרב אבינר על תופעת "נוצרים אוהבי ישראל".

הרב שלמה אבינר
א בתמוז התשסג
,
01 ביולי, 2003 0:00

יש ארגוני נוצרים "אוהבי ישראל" התורמים כסף להתנחלויות. לכאורה דבר יפה מאוד, עשו תשובה, אין אלו אותם הנוצרים שהציקו לנו במהלך הדורות, גרשו אותנו, שהכריחו אותנו להתנצר, וזרקו אותנו למוקד. אלו נראים נוצרים טובים, חסידי אומות העולם, העוזרים לבנות מדינת ישראל, נותנים כספים לתומכים פוליטית, נלהבים מהציונות וממדינת ישראל, אולי הגיעו ימי אחרית הימים שגויים עוזרים לנו הנה שבו בתשובה ויש להעריך זאת.
אך אין זה כך לא חל שום שינוי, אלא יש כאן בלבול בין זרמים שונים בנצרות, שנשארו כולם עקביים בשיטתם. ישנם שלושה זרמים עיקריים: קטולים, פרוטסטנטים ופרוטסטנטים שמרניים.


 1. הקטולים, נאמני האפיפיור, טוענים שמה שכתוב בתנ"ך על עם ישראל אינו כפשוטו, אלא למשל לדעתם אין הכוונה לנו, המשתלשלים מאב לבן זהו מושג רוחני. בהתחלה היינו המועבדים בהיות עם ישראל, אך כיוון שחטאנו ופשענו ולא האמנו באותו האיש ישו הנוצרי, איבדנו את השם עם ישראל. עם ישראל אינו מושג לאומי, אלא מושג רוחני, ועתה הנוצרים הם עם ישראל, הם VERUS ISRAEL , שבט האמיתי ואנחנו פסולת מיותרת.
  מכאן יחסם השלילי לעם ישראל של הקטולים ובראשם האפיפיור. איננו מדברים כאן על יוצאים מן הכלל. היו גם קטולים שסכנו חייהם ומסרו נפשם בשביל היהודים, אנו מדברים כאן על הכלל, על מאות המיליונים, ששונאים דת ישראל ועם ישראל.
  הרי אנו מתחרים שלהם, כל זמן שאנו פה בעולם, מעמדם מעורער. לכן הם הציקו לנו, שרפו אותנו, וגם התנגדו בכל הדרכים למדינת ישראל ועדיין מתנגדים, אמנם לא בגלוי, כיוון שהם ממולחים, אך באופן סמוי. הרי הם בעיניהם עם ישראל האמיתי שהיה צריך לחזור לארץ ישראל, אך אני זכינו בשיבת ציון, ואם כן משהו השתבש בתוכניותיהם. הם ניסו להכשיל הקמת המדינה, ואף אחרי הקמתה על פי פקודה אלוקית, הם נוקטים בקו פרו ערבי.
  בהתחלה הוטיקאן כלל לא הכיר במדינת ישראל. ועתה חיבור היחסים הבינלאומיים, הוא טקטיקה ולא שינוי עמוק ביחס. מה שהם עם ישראל ולא אנחנו, אינו נקודה צדדית בהשקפת עולמם, אלא אחד היסודות הראשיים בתאולוגיה שלהם. הקטולים תמיד נקטו מדיניות אנטי ישראלית ולא השתנו.


 2. לפרוטסטנטים אין אפיפיור, אלא כל מיני זרמים. יש פרוטסטנטים ויברטיים מודרניים, האומרים שיש להתאים את הנצרות אל הזמן, כדי לשרוד הם סוג של רפורמים, הסוברים שאין צורך בנאמנות לכל מילה וכל עניין בנצרות, אלא די לשמור את הרוח הכללית, כלומר להתרכז בעניינים של מוסר וצדק. ולדאבוננו, גם יחסים למדינת ישראל שלילי: כאילו בשם המוסר והצדק, הערבים הם צדיקים עולם ואנו מעוותי עולם. לכם יחסם שלילי למדינה, אך אינם הדת היהודית ועם ישראל. כל זה לגיטימי בעיניהם, וכל אחד רשאי לילך בדרכו.
  ביחס למדינת ישראל הם מטים את הכף לטובת הערבים, מלמדים עליהם זכות ועלינו חובה, כביכול בשם הצדק. לא זו הנקודה בעולם יחס אוהד למדינה.


 3. הפרוטסטנטים האבנגליקנים הפונדמנטליסטים השמרניים המבינים את התנ"ך כפשוטו. הוא אינו משל, עם ישראל המוזכר שם זה אנחנו, לא עם ישראל שברוח, לא עם ישראל אחר, אלא אנחנו. נבואות הנביאים אמורות להתקיים בנו לכן כאשר הם רואים את שיבת ציון, בניין הארץ והקמת המדינה, הם שמחים: הנביאים דברו אמת ועם ישראל חוזר לארצו. הם תמיד תמכו בציונות ובהקמת המדינה, מאס ועד הנה. הם אף תומכים ביהודה ושומרון.
  וכאשר הם שואלים את עצמם: איפה הנצרות בזה? אייפה הם? תשובתם פשוטה: שיבת ציון אינה אלא שלב ראשון בגאולה, אחר כך יבוא השלב העיקרי: התנצרות כל עם ישראל, שהרי בעיניהם הנצרות רק היא דת האמת. אף אנו אומרים שהגאולה קמעא קמעא, שהקמת המדינה הוא נס גדול ואנו אומרים תפילה לשלום המדינה, אנו מודים שאין זו המדינה האידיאלית ולצערנו יש בה הרבה חסרונות, אלא יש להתאזר בסבלנות, זו מלכות המשיח בדרך. כך להבדיל הם אומרים שהאידיאל האמיתי הוא שכל ישראל יתנצר, אך בינתיים חזרתו לארץ ישראל הוא כבר דבר גדול והם שמחים כל כך ועוזרים על כך, אך מטרתם הסופית היא התנצרות כל עם ישראל.
  לכן תומכים בארגוני המיסיון, הם גם תומכים במדינה וביהודה ושומרון וגם במיסיון, ואינם רואים בכך שום סתירה, לא אידיאולוגית ולא מעשית. לא אידיאולוגית
  כי הציונות היא שלב המוביל למטרה הסופית והעיקרית של ההתנצרות הכללית, לכן הינם עסוקים בשתי המטרות גם יחד. לא מעשית כי הם פועלים בחכמה בחדירה איטית ללבבות, מתוך בניית יחסי אמון. מתן כסף מסייע להפיל מחיצות פותח להידברות הם מזמינים אותנו אצלם ומזמינים עצמם אצלנו הרי הם ידידים. כך הסלידה הטבעית מפני התנצרות שהיא עבודה זרה, וגם שפיכות דמים של מיליונים מישראל הולכת ונעלמת, נוצרים קשרים. מנהיג אחת של נוצרים ידידי ישראל אמר: "הציונות הנוצרית עזרה ליצירת אווירה נוחה לפעילות מיסיונרית והמהתדת בקרב היהודים". בוודאי אינם אומרים: התנצר תמורת עזרה וכסף! אלא זהו חלחול ארוך טווח. כאשר הם באים לדבר אל לבם של יהודים כדי לקרבם לנצרות, הם מציגים את עצמם: אנו ידידי ישראל, הנה הצטווינו עם פלוני איש ציבור, וכך נוסכים אמון.
  איננו אומרים שהם נותנים כסף כתרגיל כדי לנצר. לאו דווקא, הם באמת אוהבים את הציונות, "הציונות הנוצרית", הם באמת מחבבים יהודה שומרון. יחד עם זה, הינם אוהבים את דתם ורוצים לנצר אותנו. יש להם שתי אהבות שאינן סותרות, וכמובן האהבה העיקרית היא השאיפה שעם ישראל יתנצר.
  לכן אותם פרוטסטנטים פונדמנטליסטים הם גם תומכים בארץ ישראל וגם תומכים במיסיון, כמובן הינם נזהרים שלא נקשר בין שתי מגמות אלה, ולא אותם אנשים מופקדים על שתי העבודות, כדי לטשטש עקבות. לפעמים אפשר לפגוש אותם יחד , כגון בתהלוכה משותפת "של נוצרים ידידי ישראל ויהודים המשיחיים" שהינם מיסיונרים, או למשל היתה יזמה לחוקק במדינת ישראל חוק האוסר שידול להמרה. בינתיים לחרפתנו לנוצרים ללכת מבית לבית כדי לשכנע יהודים להתנצר, והם עוסקים בזה במרץ רב, כאשר הופעל לחץ כבד מאוד על ידי אותם נוצרים ידיד ישראל נגד חקיקה זו וכי יעלה על הדעת שאותם נוצרים אדוקים רואים התיישבות יהודית ביהודה ושומרון כמשאת חייהם האידיאלית שיוכלו להשלים איתה. רחוק מכליותם!
  על כן אין זה טוב לקבל את כספם, אין זה כסף טהור. אין זה כסף של סתם חסידי אומות העולם, שחל אצלם שינוי, לא חל שום שינוי הקטולים תמיד שנאו את עם ישראל, דת ישראל ומדינת ישראל וכן הם היום. הפרוטסטנטים הליברלים, הם אינם מייחסים חשיבות לשאלות עמוקות של דת ולאום, אלא מדברים על מוסר וצדק ומחליטים שאנחנו המהרסים את המוסר והצדק.
  באשר לסוג השלישי הפונדמנטליסטי הם תמיד עזרו. כבר מאה שנה הינם עוזרים למאמץ של שיבת ציון, אך אין זה תמים. מאחורי זה הם תומכים במיסיון, וגם עזרתם הכספית והמדינית תומכת בסופו של דבר במיסיון. אין לקבל כסף כזה שמחזק את הנצרות ואת המיסיון.


בגמרא מסופר על כסף שנשלח בתרומה לקהילה היהודית על ידי אמו של המלך, והרבנים קבעו שאסור לקבלו: "בייבוש קצירה תושברנה", כשהקציר מתייבש הוא נשבר, כשהוא רטוב חייו מתארכים (בבא בתרא י, ב) אם אתה מקבל מהם כסף אתה מאריך את קיומם ונותן להם אחיזה ואפשרות של המשך, ובסופו של דבר הינך מחזק אותם.
אנו אוהבים כסף שאנו משתמשים בו לטוב, וכן אוהבים תמיכה מדינית לשם אידיאלים גדולים, אך כאן יש להיות מודע להשלכות החמורות של העניין. הרבה אנשים יקרים אינם מודעים לכך, כיוון שהנוצרים ידידי ארץ ישראל, מסתירים קלפיהם ואינם מדברים גלוי על מגמתם של התנצרות כוללת של עם ישראל. אחד המנהיגים שלהם, כאשר נלחץ אל הקיר על ידי עתונאי, ששאלו אם הוא מיסיונר השיב אני לא מיסיונר, אני לא מיסיונר אני רק רוצה שכל היהודים יאמינו בישו. נוסח מחוכם! הם מדברים אלינו בשפה שאנו אוהבים לשמוע מאדירים את כבודה של ארץ ישראל.
לא לטעות! הם אינם אוהבים שלנו. הם רוצים לקנות נשמותינו, לא ניתן להם.

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר