מה הרב חושב על המצב בדרום מזרח אסיה?

דע לך כי מה שקורה כעת כבר נקבע ונחתם בראש השנה. כי זו גזרה שיצאה מלפני השם . וכבר אז נקבע "איזו לחרב ואיזו לרעב,ומי במים ומי באש..."ותפקדינו כעת זה להתפלל להשם ולהתאמץ יותר בלימוד תורה ובקיום מצוות ובעשיית מעשים של חסד וצדקה.

הרב עוזיאל אליהו 02/01/05 00:00 כא בטבת התשסה

לכבוד הרה"ג עוזיאל אליהו שליט"א.

רציתי לדעת מה הרב חושב על כל מה שקורה בדרום מזרח אסיה?

ב"ה

ברכה ושלום.

ראשית יש להתפלל ולבקש מהשם שיסיר מעל העולם את חרון אפו.וישלח רפואה שלמה לפצועים ויעזור ויגן ויושיע לכל באי עולם.ונסו יגון ואנחה.

ושמעתי בשם הרב מרדכי אליהו שליט"א שציין לגמרא ערוכה שמופיעה בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד א

"
מאי זועות? אמר רבי קטינא: גוהא. רב קטינא הוה קאזיל באורחא, כי מטא אפתחא דבי אובא טמיא גנח גוהא. אמר: מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו? רמא ליה קלא: קטינא קטינא, אמאי לא ידענא?
בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהא. אמר רבי קטינא: אובא טמיא כדיב הוא, ומיליה כדיבין. אי הכי - גוהא גוהא מיבעי ליה! - ולא היא, גוהא גוהא עביד, והאי דלא אודי ליה - כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה. ורב קטינא דידיה אמר: סופק כפיו, שנאמר +יחזקאל כ"א+ וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי. רבי נתן אומר: אנחה מתאנח, שנאמר +יחזקאל ה'+ והניחתי חמתי בם והנחמתי. ורבנן אמרי: בועט ברקיע, שנאמר +ירמיהו כ"ה+ הידד כדרכים יענה אל כל ישבי הארץ. רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד, שנאמר: +ישעיהו ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. "

והסביר רש"י מסכת ברכות דף נט עמוד א

גוהא - בלשונם קורין רעידת הארץ גוהא.
אובא טמיא - בעל אוב של עצמות שעושה כשוף בעצמות המת, טמיא - עצמות, ודומה לו במסכת כלים: בית מלא טמיא, ופירש רב האי: מלא טמיא - בית שהוא מלא עצמות, והביא ראיה על זה מבראשית רבה, דקתני אדרינוס שחיק טמיא - דהיינו שחיק עצמות, ואין לפרש אוב טמא - שאין זה הלשון.
גנח גוהא - ותגעש ותרעש, כלומר: נזדעזעת הארץ מאד מאד, גנח גוהא חדא מילתא היא, וכן הלשון.
גוהא גוהא מיבעי ליה - שני פעמים היה לו להזדעזע, כנגד שתי דמעות.
סופק כפיו - ומאותו קול מזדעזעת הארץ, שמצינו שכפיו סופק שנאמר גם אני אכה כפי אל כפי (יחזקאל כ"א).
אנחה מתאנח - ומאותה אנחה מרעיד הקרקע, ומצינו שמתאנח שנאמר והניחותי חמתי בם (יחזקאל ה'), כביכול כאדם שיש לו חימה ומתאנח ומתנחם דעתו ועושה לו נחת רוח.
והנחמתי - אנחם על הרעה שעשיתי להן.
הידד כדורכים יענה - שדורך ובועט ברקיע.
והארץ הדום רגלי - כגון שדחה תחת כסא הכבוד ומגיע בעוטו עד לארץ, שהיא הדום רגליו."

דע לך כי מה שקורה כעת כבר נקבע ונחתם בראש השנה.
כי זו גזרה שיצאה מלפני השם . וכבר אז נקבע "איזו לחרב ואיזו לרעב,ומי במים ומי באש..."ותפקדינו כעת זה להתפלל להשם ולהתאמץ יותר בלימוד תורה ובקיום מצוות ובעשיית מעשים של חסד וצדקה.

זו שעת חשבון נפש לכל באי עולם!!!!!!!!

הרעידה הזו יכולה לקרות בכל מקום בעולם וח"ו גם כאן כי השם הוא ה "מביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו"

ועם כל ה "כוחי ועוצם ידי " של בני האדם אין לנו שום שליטה על הטבע שמונהג בידי שמיים. כי רק הקב"ה מנהיג את העולם והוא ריבונו של העולם ואם הוא מסתיר פניו מהעולם כמו שכתוב בתהלים פרק קד
(
כט) תַּסְתִּיר פָּנֶיךָ יִבָּהֵלוּן תֹּסֵף רוּחָם יִגְוָעוּן וְאֶל עֲפָרָם יְשׁוּבוּן: אז היקום כולו נבהל ונפחד מפני השם כמו שנאמר בתהלים פרק סח
(
ט) אֶרֶץ רָעָשָׁה אַף שָׁמַיִם נָטְפוּ מִפְּנֵי אֱלֹהִים זֶה סִינַי מִפְּנֵי אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל:"

ואם עולה רצון מלפני השם אז הוא יכול ליישר שוב את האדמה כפי שכתוב בתהילים " תְּשַׁלַּח רוּחֲךָ יִבָּרֵאוּן וּתְחַדֵּשׁ פְּנֵי אֲדָמָה :"

החוף והים ורשרוש המים וברק השמיים הם עושים את מה שהשם מצווה עליהם לעשות כמו שמוזכר בתהלים פרק קד


(
ד) עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת מְשָׁרְתָיו אֵשׁ לֹהֵט:
(
ה) יָסַד אֶרֶץ עַל מְכוֹנֶיהָ בַּל תִּמּוֹט עוֹלָם וָעֶד:
(
ו) תְּהוֹם כַּלְּבוּשׁ כִּסִּיתוֹ עַל הָרִים יַעַמְדוּ מָיִם:
(
ז) מִן גַּעֲרָתְךָ יְנוּסוּן מִן קוֹל רַעַמְךָ יֵחָפֵזוּן:
(
ח) יַעֲלוּ הָרִים יֵרְדוּ בְקָעוֹת אֶל מְקוֹם זֶה יָסַדְתָּ לָהֶם:
(
ט) גְּבוּל שַׂמְתָּ בַּל יַעֲבֹרוּן בַּל יְשׁוּבוּן לְכַסּוֹת הָאָרֶץ:
(
י) הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן:

אין לנו יכולת להבין את המעשים של השם וכמו שאמר ישעיהו הנביא
"
כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי נְאֻם יְדֹוָד: כִּי גָבְהוּ שָׁמַיִם מֵאָרֶץ כֵּן גָּבְהוּ דְרָכַי מִדַּרְכֵיכֶם וּמַחְשְׁבֹתַי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶם:"

והגדלות של העם היהודי שהוא חי את חייו מתוך אמונה עמוקה למרות שיש לו שאלות שנשארות פתוחות וישארו פתוחות. כי אנחנו עם שחי עם סמני השאלה ובכל זאת מאמין.שום סימן שאלה לא יכול לשבור את העוז של גבורת האמונה התמימה בהשם .אנחנו עם שעונה על שאלות של למה? ככה "אשרי העם שככה לו" זה לא מונע מהאדם לשאול שאלות ולחפש תשובות ולנסות להשיב וליישב את העיניין בדעתו ובשיכלו אבל השאלות והתשובות הם על קרקע מוצקה של אמונה גדולה בהשם. ואין בהם לערער את האמונה כי האמונה לא מתבססת על שאלות ותשובות .

אגב, בתנ"ך מתואר שלעתיד לבוא בעת בוא מלך המשיח יבקע הר הזיתים 2 כפי שכתוב בזכריה פרק יד

א) הִנֵּה יוֹם בָּא לַידֹוָד וְחֻלַּק שְׁלָלֵךְ בְּקִרְבֵּךְ:
(
ג) וְיָצָא יְדֹוָד וְנִלְחַם בַּגּוֹיִם הָהֵם כְּיוֹם הִלָּחֲמוֹ בְּיוֹם קְרָב:
(
ד) וְעָמְדוּ רַגְלָיו בַּיּוֹם הַהוּא עַל הַר הַזֵּתִים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי יְרוּשָׁלִַם מִקֶּדֶם וְנִבְקַע הַר הַזֵּיתִים מֵחֶצְיוֹ מִזְרָחָה וָיָמָּה גֵּיא גְּדוֹלָה מְאֹד וּמָשׁ חֲצִי הָהָר צָפוֹנָה וְחֶצְיוֹ נֶגְּבָּה:
(
ה) וְנַסְתֶּם גֵּיא הָרַי כִּי יַגִּיעַ גֵּי הָרִים אֶל אָצַל וְנַסְתֶּם כַּאֲשֶׁר נַסְתֶּם מִפְּנֵי הָרַעַשׁ בִּימֵי עֻזִּיָּה מֶלֶךְ יְהוּדָה וּבָא יְדֹוָד אֱלֹהַי כָּל קְדֹשִׁים עִמָּךְ:
(
ו) וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא לֹא יִהְיֶה אוֹר יְקָרוֹת וְקִפָּאוֹן:
(
ז) וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַידֹוָד לֹא יוֹם וְלֹא לָיְלָה וְהָיָה לְעֵת עֶרֶב יִהְיֶה אוֹר:
(
ח) וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יֵצְאוּ מַיִם חַיִּים מִירוּשָׁלִַם חֶצְיָם אֶל הַיָּם הַקַּדְמוֹנִי וְחֶצְיָם אֶל הַיָּם הָאַחֲרוֹן בַּקַּיִץ וּבָחֹרֶף יִהְיֶה:
(
ט) וְהָיָה יְדֹוָד לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְדֹוָד אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:"

המשיח יכול לבוא בשניה זו שאתה קורא את התשובה הזו ו"אנחנו לא נדע מה שיהיה עד שיהיה" כך כתב הרמב"ם.
ולכן אנו לא מחשבין קיצים אלא מצפים ומתפללים שהוא יבוא ברגע זה בקרוב ממש!!!!!!!!!!!!
ועיין בתלמוד הבבלי מסכת סנהדרין דף צ"ח סיפור יפה על הפסוק "היום אם בקולו תשמעו"

נאמר "וידעת היום והשיבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים" ומה שהשם הבטיח לנו הרי הוא מקיים ויקיים ואנו צריכים לצפות ולקוות שמעשינו יקרבו .והגאולה תהיה אחישנה ולא בעיתה. וזה יכול לקרות כעת בזמן שאתה קורא שורות אלו.
וכל החיים סובבים סביב נקודת הצפיה שהנה " הגשם חלף עבר לו הניצנים נראו בארץ ועת הזמיר הגיע ..."
כדאי לך להשיג את החוברת של הרב קוק "חזון הצימחונות והשלום" וללמוד אותו.

אנא עיין נא בתשובתי ב:

מה תפקיד המשיח.
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=19198

מה יקרה כשיבוא המשיח :
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=7720


האם המלחמה עם עירק זו המלחמה האחרונה:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=20833


וה' אלהינו הוא מלך העולם צדיק בכל הדורות. האל הנאמן. האומר ועושה, מדבר ומקיים כי כל דבריו האמת והצדק. נאמן הוא ה' אלהינו ונאמנים דברייו, ודבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם.ומה שדיבר ביד עבדיו הנביאים יתקיים במהרה בימינו לטובה ולברכה לחיים ולשלום. והשם עוז לעמו יתן השם יברך את עמו בשלום.

אל תשחקו אותה: כך תוכלו ללמוד בקלות את ההלכה. כל הפרטים >>

כתבות נוספות

/
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר