סגור

הרב שפירא: "הרב קלנר, מפקד בכיר שטעה"

ראש ישיבת רמת גן התייחס לדברי הרב קלנר, "מי שלא יכול למצוא מעלות שבהן האישה יתרה על האיש, יש לו בעיה קשה". עם זאת הוא טען שמדובר בטעות שהיא חלק ממלחמת מגדר קשה, "לא מעט נשים המכונות רבניות משתמשות במעמדן כשופר לעמדות רפורמיות". האזינו לדברים המלאים

משה ויסטוך
כח בשבט התשעח
,
13 בפברואר, 2018 14:59
הרב יהושע שפירא

הרב יהושע שפיראצילום: דוד שטיין

סערת הרב קלנר הגיעה גם לבית המדרש בישיבת רמת גן כשראש הישיבה, הרב יהושע שפירא, הציג בפני תלמידיו יחס מורכב כלפי הדברים וכלפי אומרם.

בפתח דבריו, שנאמרו במסגרת שיעור שנתן בישיבה בשבוע שעבר אשר מפורסמים באתר הישיבה, ציין הרב שפירא את החשיבות הגדולה שבשמירה על כבודה ומעלתה של האישה.

"האישה עולה במעלות למעלה מהאיש. כך אנחנו חושבים", הוא אמר, "לא זו בלבד, אלא שגם אותן מעלות שיש לאיש על פני האישה הן על פי רוב בחיצוניות, ואילו המעלות של האישה הן בפנימיות".

לדבריו, "הסגולה הגדולה ביותר של האישה, שאנו מרבים לחזור עליה, היא שהיא זו שקובעת את היהדות. האבא כידוע איננו קובע בזה. הוא לא צד בכלל, לא מעלה ולא מוריד כמלוא נימה. כולנו יהודים רק בגלל האמא. אנחנו סבורים שמעלתן של נשים היא עליונה ונשגבה, ותמיד הייתה כזו, אלא שהיא שייכת לצד הפנימי שבמציאות, והצד הזה היה חבוי ולאט לאט יוצא אל האור".

הרב התייחס להופעת הפמיניזם וציין כי בבסיסו הוא דבר טוב, "אמרנו את זה אין ספור פעמים בישיבה, ואמרנו גם שיחד עם הקליפות הרבות שהביא הפמיניזם לעולם, ובפרט הפמיניזם הרדיקלי, ודאי שיש לו תוך עליון ונשגב". בהמשך הוא דיבר על מעלת שני המינים כמי שנבראו בצלם אלוקים והוסיף כי "מי שלא יכול למצוא מעלות שבהן האישה יתרה על האיש – יש לו בעיה קשה מאוד. גם ברוחניות וגם באינטליגנציה. חלילה שיישמע קול הפוגע במעלתן של נשים. אנחנו לא יכולים להיות שותפים לזה".

כאן התעכב ראש ישיבת רמת גן והתייחס לרב קלנר עצמו, שהבהיר בתחילת השבוע את דבריו ובמידה רבה לא התחרט עליהם, ואמר כי "הרב קלנר הוא תלמיד חכם גדול, אדם מדהים בעל ידיעות מיוחדות במינן בתורה, בעל מסירות יוצאת דופן להסברת עניינים אמוניים, ואין ספק אצלנו שהוא איש צדיק ותלמיד חכם. ממילא, החובה להיזהר בכבודו לא נעקרה ממקומה ולא נפגמה כהוא זה, גם אם בנושא שבו אנו עוסקים אנחנו חלוקים עליו".

למרות שדיבר על הנושא, ציין הרב כי לא נחשף לדברים של הר"מ מעלי, "לא שמעתי את הדברים שפורסמו בשמו, אבל גם אם 'כצעקתה' ואכן נצטרך לחלוק ואפילו בחריפות – עדיין כולנו חייבים בכבודו של הרב קלנר באמת ובתמים. גם כאשר יש לנו מחלוקת עם תלמידי חכמים שאינם מבית מדרשנו, אנו מצווים להפריד בין המחלוקת שלנו אתם לבין היחס למעלתם כתלמידי חכמים וכצדיקים".

הרב שפירא, שכאמור חלק בנחרצות על דברי הרב קלנר לצד הקריאה לשמור על כבודו כתלמיד חכם, לא חסך את ביקורתו החריפה כנגד העיתונאי יאיר שרקי שחשף את הסיפור למרות שלא נקב בשמו. "מי שהוציא בזדון את דברי הרב קלנר החוצה", טען, "אני לא חושב שהוא תלמיד חכם. מדובר במעשה שיש לי חשד עמוק שמניעיו שפלים".

לדבריו, "גם אם תלמיד חכם אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר, דברים שאסור לנו להסכים אתם, דברים שאולי אפילו נחלוק עליהם בחריפות גדולה – ללכת לחפש את זה בארכיונים ולעשות מזה מטעמים ובכך לגרום לחילול ה' ולביזיון הקודש זה ודאי מעשה שפל מאוד.

אם אתם שואלים אותי מיהו האשם המרכזי בסיפור הזה – אני חושב שזה מי שהוציא את הסיפור החוצה

"אינני יודע מי אחראי לזה, אבל אני חושב שצריך להתרחק מאנשים כאלה, ממניעיהם הלא טהורים ומהאג'נדה העיתונאית שלהם – חובת הציבור לדעת – שמשמשת עבורם כיסוי לכל דבר. אנחנו לא סבורים שחובת הציבור לדעת כל דבר. גם אם נעשה מעשה שלא ייעשה, גם אם נאמר דבר שלא היה ראוי שייאמר, אנחנו לא צריכים לפרסם את זה אלא אדרבה, אנחנו צריכים להיזהר שלא יצא מזה חילול ה'. מי שהוציא חילול ה' מהדבר הזה, אנחנו לא חייבים בכבודו". עוד הוא ציין כי "אם אתם שואלים אותי מיהו האשם המרכזי בסיפור הזה – אני חושב שזה מי שהוציא את הסיפור החוצה".

על השאלה, כיצד אמר הרב קלנר את שאמר, נתן הרב שפירא את ניתוחו בנושא, "יש מושג שנקרא 'צורבא מרבנן'. צורבא פירושו גם צריבה, דבר שצורב וכואב. רבותינו דרשו על כך שתורה יש בה גם צריבה. בתהליך ההבשלה, כשהפרי עדיין בוסר, יש בו צריבה. מרירות. צורבא מרבנן זה אדם שעוד לא הבשיל להיות תלמיד חכם, אלא נמצא בתהליך ההבשלה.

"הרב קלנר הוא ודאי תלמיד חכם בשל מאוד, ואינו צריך את עדותי על כך, אבל יש גם בתורה תהליכי הבשלה, ויש בזה עומק לפנים מעומק, וגם גדול שבגדולים לא יימלט מהעובדה שיש בלימוד שלו תהליך. לעניות דעתי הרב קלנר אמר את דבריו מתוך צריבה, והצריבה הזו נובעת מסיטואציה שאנחנו צריכים להבין אותה היטב, וכשנבין אותה – תשתנה הפרספקטיבה שלנו על כל העניין".

לאחר שדיבר על מעלתן של הנשים, מעלתו של הרב קלנר ועל המחלוקת שיש לו עם דבריו, התפנה אחד מבכירי רבני הציונות הדתית לתקוף את מה שכינה "טשטוש מגדר" וכן את מי שלדעתו מקדם השקפת עולם זו.

יאיר שרקי בכנס

הרב שפירא תקף אותו מבלי שידע שזה הוא. יאיר שרקיצילום: אליאור בן חיים

"קודם כל, צריך לזכור", הדגיש, "אנחנו נמצאים בשעת מלחמה. כבר זמן ממושך אנחנו לוחמים בעניין שאלת השירות המשותף, שהגיעה למחוזות מאוד מאוד חריפים לכל הדעות. גם לדעת הרב דרוקמן, גם לדעת הרב אלי סדן, גם לדעת הכוחות הליברלים בציונות הדתית – כולם מסכימים שהעניין לגמרי עבר את הגבול הראוי. יש שסבורים שהתיקון שנעשה לזה עכשיו הוא מספק, אני לא סבור כך, אבל זה שהיו בעיות והייתה מלחמה – כולם מודים.

"הבעיות שבהן מדובר הן תערובת בנים ובנות שמביאה לפריצות (כחלק מבעיה כללית של הידרדרות האטמוספרה התרבותית שלנו, שנעשית יותר ויותר פרוצה בעולם המערבי, בעולם הדתי, באזרחות וגם בצה"ל), ובעיית הטשטוש המגדרי".

מה פירוש טשטוש מגדרי? לשיטתו, זו "אידאולוגיה שאומרת שאיש ואישה הם היינו הך. לא רק מבחינת הכישורים שלהם, שזו שאלה בפני עצמה, אלא גם מבחינת מבנה האישיות, הנטיות הנפשיות, התפקיד בחיים – הם היינו הך. מי שדוגל באידיאולוגיה הזו, עבורו לוחם ולוחמת הם באמת אותו הדבר".

לדבריו, "זו שאלת עומק שאנחנו מנהלים עליה מחלוקת חריפה ביותר, מלחמה ממש, ועל זה ראוי למסור את הנפש. אם יהיה יום שבו יכלאו בבית הסוהר את מי שישמיע את קולה של תורה בעניין הזה, ויאמר בקול צלול שהתורה ודאי מבדילה בין איש לאישה – אז נלך לכלא. ואם יתלו אדם כזה בכיכר העיר – אז אנחנו מוכנים להיתלות בכיכר העיר".

הרב ציין כי "יש תהליכים, ועצם צמיחת הפמיניזם מוכיחה שנשים של היום אינן כנשים של פעם. אבל לומר שמושגי המשפחה והנישואין של היום אינם זהים לאלו שהיו בעבר מבחינה מגדרית, על זה ודאי איננו מסכימים. בכלל, הסמכות לקבוע שמשהו השתנה ברמה כזו שדבר התורה לגביו משתנה נתונה לגדולי עולם, ולא לקטנים. זה לא תלוי בסברה של כל אחד ואחד, גם לא של רבנים צעירים.

"כל העניין הזה של הלהט"ביזם הוא טומאת ארץ מצרים. חז"ל לומדים את איסור איש ואישה מהפסוק 'כמעשה ארץ מצרים לא תעשו', שאמרו על זה במדרש: "מה היו עושים? איש לוקח איש ואישה לוקחת אישה". יש לנו עכשיו תרבות שלמה שמבוססת על אידאולוגיה של טומאת ארץ מצרים, ואנחנו במחלוקת חריפה אתה ואיננו מתכוונים לסגת מילימטר. זו מלחמה, וזה כואב! וככל שאדם יותר רגיש לקדושה, כך זה כואב לו יותר".

לא מעט נשים המכונות רבניות משתמשות במעמדן כשופר לעמדות שהן רפורמיות או קונסרבטיביות

לצד הטשטוש שלדעתו הביאו הלהט"בים, סימן הרב "עוד חזית למלחמה הזו: לא מעט נשים המכונות רבניות משתמשות במעמדן כשופר לעמדות שהן רפורמיות או קונסרבטיביות. הן מגדירות את עצמן כאורתודוכסיות, אבל המסקנות שהן מגיעות אליהן נמצאות הרחק מעבר לגבולות האורתודוכסיה. אחוז התופעה הזו בציבור הנשים יודעות התורה בפירוש גדול יותר מאשר בציבור הרבנים הגברי, וזה מדאיג ביותר".

בשיעור שנתן הוא טען כי מצב מלחמת התרבות שבו אנו שרויים לדעתו, מוביל לעתים לטעויות והתבטאויות חריגות כפי שקרה לרב קלנר, "אנשים עושים טעויות. למה? כי מרוב כאב מפספסים את המטרה. אדם רוצה לכאוב לכאן, והכאב מסיט אותו ויצא שהוא כאב לשם. אי אפשר להסכים עם התוצאה, וצריך הרבה מאוד זהירות כדי שלא יקרו מקרים כאלה, אבל זה קורה".

הרב אף אמר כי יתכן וגם מדברים שאמר בעבר ניתן יהיה לחולל סערות, "דעו לכם, זה יכול לקרות לכל רב. אם יחפשו בארכיונים מה אני אמרתי, בוודאי ימצאו מספיק מטעמים. גם כך כבר השם שלי עלה לכותרות בכמה וכמה הקשרים של שטות והבל, שלא היה בהם ממש. אבל אפשר ואפשר שימצאו גם משהו שיש בו ממש, דברים חריפים שאם יתפרסמו ברבים אני אוקע מול השמש ויתלו אותי בכיכר העיר.

"אני אומר לכם מראש: אם פעם יקרה המקרה שאיזה עיתונאי יוציא דברים שלי ויעשה לי כמעשה הרב קלנר, אז תדעו: א. אני עושה טעויות, ויכול להיות שאני לא מסכים עם מה שאמרתי, ושאתחרט על זה; ב. שכנראה זה נעשה מתוך כאב, כי אנחנו באמת במלחמה מאוד גדולה, ובמלחמה יש דו"צים. אי אפשר להבטיח שלא יהיו".

למרות מתקפתו על פרסום דבריו של הרב קלנר, אמר הרב שפירא כי יתכן שזוהי מגמתו של בורא עולם. "למה הקב"ה מגלגל לנו דו"צים כאלה?", הוא שאל וענה כי "בסופו של דבר יכול להיות שהקב"ה רוצה עוד התפוררות – ואז זה בכלל לא תלוי בנו. כמו בזרע, אנחנו לא יודעים כמה שכבות עוד צריכות להרקיב עד שהצמיחה תחל. במידה לא מבוטלת היא החלה – האומה נבנתה, התורה נבנית, הקדושה מתגברת – אלו שני הצדדים שמתחוללים יחד – הריקבון והצמיחה. אנחנו לא יודעים את סודות ההנהגה האלוקית, אבל התפקיד שלנו הוא לדעת שיש פה מלחמה מאוד מסובכת, מאוד עמוקה, ולהישאר קשורים לתורה הקדושה באמונת אומן, מבלי להיבהל מכל הסערות שיש מסביב".

סיפור עלהרב עמאר. הרב שפירא

נמצאים במלחמה קשה. הרב שפיראצילום: ויקיפדיה

"אנחנו בלב המערכה", הוא חזר על מושגי המלחמה שהתווה בשיעור, "הטעות קרתה ועכשיו צריך להמשיך להילחם. מי שחושב שהוא יצא לקרב ולא יעשה שום טעות הוא תלוש לחלוטין מהמציאות. אין קרב בלי טעויות, והרב קלנר הוא מפקד בכיר מכוחותינו, אהוב ויקר. אנחנו לא חייבים להסכים אתו, אבל אנחנו באותה חטיבה, עם אותו כאב ועם אותו אויב.

"אני לא מתכוון לומר שעכשיו כולם צריכים מיד לצאת לקרב, לדבר בתקשורת, לכתוב מאמרים. בכלל, אני לא נוטה לתקשורת. מבקשים ממני כל הזמן לדבר, ואני מסרב הרבה. תקשורת זה מקצוע שצריך לדעת אותו. מי שהמעבר מבודדת לצרורות רגיש אצלו צריך לחשוב כמה פעמים אם לדבר או לא, ומי שרוצה לעסוק בחינוך צריך לחשוב הרבה יותר פעמים. מה שחשוב לי לומר הוא מה אנחנו צריכים להיות בתוכנו. אנחנו צריכים להיות גנרלים אמיצים. חטפנו דו"צ, האויב פלש, יש לנו עכשיו מערכה לא פשוטה, אבל גם אם נצא ממנה מצולקים – האמת האלוקית לא תזוז כמלוא נימה".

לסיום ציין הרב שפירא כי "יש המון שאלות שאני לא יודע לענות עליהן, אבל דבר אחד אני יודע: האמת האלוקית לא תיסוג אחור בגלל הסערה הזו אפילו מילימטר אחד, ואדרבה – דווקא בגלל הסערה הזו כוחה יגבר".

לדבריו, "הטלטלה שאנחנו עוברים עכשיו היא עינוי נפש עמוק, כאב נורא, ובע"ה בזכותה יתקיים בנו 'כן ירבה וכן יפרוץ'. האמת תורה דרכה, שהקב"ה לא התפטר ולא עזב את הארץ חלילה, והוא ימשיך לגדל בקרבנו את הקדושה והטהרה באופן עמוק יותר ומופלא יותר. אמן, כן יהי רצון".

האזינו לשיעורו המלא של הרב שפירא:

13.02.2018

1. בושה לאתר כיפה על הזלזול בתלמידי חכמים עצומים (אחד שיודע)

הר"מ מעלי הוא רב גדול שמלמד גם בתל אביב, מכון מאיר ועוד מקומות. תלמיד חכם עצום שאין לכם מושג בכלל.

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

2. "מי שהוציא בזדון את דברי הרב קלנר החוצה" - זה המכינה בעלי (אדם דתי)

הם אלה שהעלו את דבריו לאתר שלהם. תפסיקו להאשים את שרקי.

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

3. כל הכבוד לרב יהושע שפירא שהקדיש זמן לסדר בבלגן (אריק)

מצד אחד חכמים הזהרו בדבריכם . מצד שני צריך להאבק בשם הפמיניזם לדבוק ברורמיות שלא מבדילים בין גברים לנשים כלל.

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

4. עוד אחד שחושב ש"כלל ישראל טיפשים. גם "לא נחשף לדברים של הר"מ מעלי" (מישהו התבלבל )

וגם בטוח שלא הבינו אותו נכון. "מסיטואציה שאנחנו צריכים להבין אותה היטב, וכשנבין אותה – תשתנה הפרספקטיבה שלנו על כל העניין".
לגבי דברים הנאמרים מכאב גם את זה אנחנו יכולים לזהות בלי שיסבירו לנו.
ולבסוף מאשים את השליח. ולא את הדובר או את הישיבה שפרסמה את הדברים.

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

5. זהו הרב שפירא מצאת את האשמים יאיר שרקי והרבניות (ניסן )

ביום שבאמת יעשו הרבנים החרדליים תשובה על החילול השם שלהם
ולא יאשימו אחרים כנראה יגיע המשיח

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

6. פשוט מפחיד ראשי ישיביות-אחד אחרי השני פוחדים מהרב קלנר ולא פוחדים מהקב"ה. (אילן)

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

7. לא קראת אז מה אתה מגיב? ועוד באריכות . (סאם)

מדבר על משהו שלא ראה לא קרא

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

8. הרב שפירא מעדיף שלא נדע ואז לא נחשוב בעצמינו (אבי קן)

אולי נגלה שרבנים אומרים טעויות גדולות
ו אפילו דברי בורות חמורים
דברי בלע על נשים
לעג לנשים
אס הוא מעדיף שלא נשמע

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

9. אין לך רשות להלבין את פני אורי שרקי אפילו שאתה הרב שפירא (מושיק)

המלבין... כאילו שפך דמים...
תתנצל בפני שרקי שמגיע לו ישר כוח גדול שגילה את השקפת עולם המזעזעת של הרב קלנר

דווח על תגובה לא ראויה
13.02.2018

10. תדבר קודם כל עם הרב אלגזי מהישיבה שלך (יוסי)

כבוד הרב שפירא אחד הרבנים בישיבה שלך תקף את הרב קלנר בכתבה בערוץ 7 בזריזות ובמהירות קוראים לו הרב אלגזי האם זה מתאים למה שאתה אומר. טפל בבעיות שבתוך בית המדרש שלך קודם

דווח על תגובה לא ראויה
14.02.2018

11. למה כשביזה את הרב אברהם שפירא לא מחית? (טל אברהמי)

אני שמעתי במו אזני את הרב קלנר מדבר בלגלוג על הרב אברהם שפירא ועל הרב שאול ישראלי זצ"ל

בושה וחרפה!!!

תתבייש לך שאתה מגן על רב שאיני יודע אם מגיע לזרתם הקטנה

זו הבעיה אצל קווניקים, כל אחד שישב ליד הרב צבי יהודה בשיעורים נהיה גדול הדור

דווח על תגובה לא ראויה
14.02.2018

12. הרב שפירט, צריך לחזור באוזניך על הקלישאה בעניין אור השמש והחיטוי? (סנונית)

אז אחזור: אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

השר זאב אלקין צילום: הדס פרוש/פלאש 90

אלקין: "אם יהיו בחירות כחול לבן תימחק"

קרא עוד