סגור

הרב יעקב שפירא על פרישת 'הר המור': "אבי הקפיד מאוד עליהם ולא מחל"

בראיון חג מתייחס ראש ישיבת 'מרכז הרב', יעקב שפירא לפרשה שהסעירה וגליה ניכרים עד היום: פרישתו של הרב טאו מישיבת מרכז הרב והקמת ישיבת ' הר המור': "אבי ניסה בכל דרך למנוע את המחלוקת, וכל חייו נמנע ממחלוקת בכל מקום"

חדשות כיפה
יג בתשרי התשעח
,
03 באוקטובר, 2017 18:13
הרב יעקב שפירא

הרב יעקב שפיראצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שני עשורים עברו מאז עזב הרב טאו את ישיבת 'מרכז הרב' והקים את ישיבת 'הר המור' בגלל המחשבה להקים מכון הוראה בישיבה, אבל נראה שלפחות אצל בנו של ראש ישיבת מרכז הרב דאז, הרב יעקב שפירא הפצעים לא הגלידו.

בראיון חג לעיתון 'שביעי' מתייחס הרב שפירא, בנו של ראש הישיבה הקודם והרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירא זצ"ל לאותה תקופה ולתחושות. 

"יש כלל בש"ס, 'הפה שאסר הוא הפה שהתיר'. אבי לא הרבה לדבר על זה, אבל אסור להתיר את האמת, לא אוכל לשקר! אבי הקפיד מאוד עליהם ולא מחל להמ עד סוף ימיו ממש, ורצה שידעו שהתורה אינה הפקר".

הרב יעקב שפירא אמר לכתב: "פעם שאלו אותו, מה שאתה מתבייש לשאול. הוא ענה, בעל פה, וגמ במכתבים שאנחנו עומדימ לפרסם - שבהלכה כתוב שאדם שפגע וביזה את השני - צריך להתנצל על מה שהוא עשה. ואם כך יהיה - 'ושב ורפא לו'. אבי ניסה בכל דרך למנוע את המחלוקת, וכל חייו נמנע ממחלוקת בכל מקום, תמיד היה מהראשונים שיזמו אחדות, אך יותר מזה איני רוצה להרחיב את הדיבור"

"אבא היה בישיבה 60 שנה", הוא מספר על הקשר עם הרצי"ה זצ"ל:  "הרב צבי יהודה הביא אותו, ואף שידך אותו עם אחותו של הרב רענן, חתן הרב קוק זצ"ל. אבי העביר במשך 60 שנה שיעורים בישיבה, גם כאשר כיהן כרב הראשי לישראל. הוא כמעט לא ביטל שעורים בסוף ימיו, הרצי"ה ביקש שהסמכויות בישיבה יעברו לאבי, כיוון שהוא ידע שהוא חולה וחלש, וכך אמר: 'לכל מראה עיני הכהן", וביקש שאבי ימשיך אותו בישיבה. זה היה עול כבד, ואני חושב שהרצי"ה ידע שתמיד אבי היה מאחוריו בכל דבר". 

בכתבה מובא גם מכתב שכתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שכיהן במקביל אליו כרב הראשי הספרדי לישראל ובו כתב: "ראה ראינו בצער רב... הרב הגאון ר' אברהם אלקנה שפירא... כל גדולי הדיינים והרבנים בארץ הם תלמידיו... כל מעשיו לשם שמיים ואין להרהר אחריו... וכל שכן לא לפלג ולא לסייע לזה".

 

03.10.2017

1. אשרי הרב (דביר)

תנהיג את הדור. רוצים הנהגה מלאת אחדות ואהבת ישראל כמוך

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

2. אביו זצ"ל נמנע ממחלוקת אבל הוא ליבה אותה בהחלט (אבי)

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

3. מסתמא יש בכתבה דברים יותר מעניינים (דני)

מדוע בחרתם להתמקד דוקא בזה?

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

4. הערה קצרה (מרכזניק)

מו"ר הרב שפירא זצ"ל כותב בסוף מורשה שמעולם לא חשב להקים מכון הוראה וזה שקר וכזב וגם אנשי משרד החינוך מודים בכך....

מעניין שלא הרחיב על הקשר עם הרצי"ה

בסוף סידור עולת ראיה הביא הרצי"ה הלכה בשם הרב זצ"ל: "ע"פ הערת הרב ר' אברהם שפירא שליט"א מהרב ר' מרדכי סנדר הלוי קופשטיין". בהלכה זו נאמר": ש"היה מדקדק אאמו"ר הרב זצ"ל ליטול את הידים במים שתי פעמים ,כמו בנטילת ידים לסעודה".

ומאידך מורנו הגר"א שפירא בספרו 'מנחת אברהם' הביא הערה הלכתית בשם הרב זצ"ל ששמע מרבינו הרצי"ה: "ויש להעיר ששמעתי מהרב הגאון ר' צבי יהודה הכהן קוק (שליט"א) [זצ"ל] ששמע מאביו הגאון הראי"ה, דהגאון ר' משה יואל בעל ראשי בשמים סח לו על זקינו החסיד הידוע ר' בער טוריצער תלמידו של הגר"ח מוולוז'ין שכשהיה קורא ק"ש היה משלב באמירתו דרשות חז"ל לק"ש, והיה אומר בכל לבבך בשני יצריך ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך ובכל מאדך בכל ממונך"

בהקדמת מרן הרצי"ה זצ"ל לחוברת " לשלושה באלול" : "יוחד לברכה רוממה זכאי גדול כב' הרב ר' אברהם כהנא שפירא שליט"א שבזירוז צדקו נתגלגלה זכות הופעתה של חוברת קודש זו "

ויש עוד הרבה להאריך בקשר העצום שהיה ביניהם ועוד חזון למועד...אגב הרב סילבצקי סיפר לי שרב אברום סיפר לו על מפגשים שלו עם מרן הרב זצ"ל!!! הוא בכלל היה שייך לדורות קדמונים!!לא יאמן!!

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

5. בושה (עהעיעי)

שמפרסמים כזה לשון הרע. בשביל מה?

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

6. לשון הרע? (תלמיד)

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

7. 6 מבזה (התמה)

טוען שת"ח עצום מדבר לשון רע ומאשים את האתר בהפצת דבריו. עולם הפוך ראיתי.יש חובה הלכתית לפרסם את הדבר שכן הקיום של שיטתם המפלגת הוא איסור הלכתי לדעת רב אברום. למי שיש בעיה עם הלכה ועם אמירת דעת תורה זה כנראה לכאלה שכל מה שיכולים להביא זה חוות דעת "אמונית השקפתית"

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2017

8. מרכז הרב קצת בלחץ (בן הארץ)

קרית הישיבה הנהדרת של הר המור, על אלף מושביה, מזעזעת משהו. עניין ממשי, לא עוד "מהלך הזוי".
ואמת - יש מקום לשתי הישיבות. אחת ממשיכה יותר אמונית ומנהיגותית, השניה יותר גמרתית והלכתית. ובאמת שעכשיו זה לא עניין אישי. יש טיפוסי אישיות שונים. גוונים שונים של תורה. קנאת סופרים תרבה חכמה.

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

9. הדיון הזה טוב בשביל היסטוריונים או בשביל אוהבי רכיל ומריבות. (אברהם)

המציאות מראה שפרישת הר המור הובילה להיווצרות שתי ישיבות גדולות וטובות ורק ריבוי תורה צמח מהדבר הזה.

מי שרוצה להמשיך להחזיק בקפידות ובמחלוקות שיבושם לו..

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

10. למגיבי 8 ו9 (אלי)

זה נראה כאילו אתם מנסים להיות ניטרלים אבל בפועל מבזים תח. האם הרב דוד חי הכהן הרב יעקב פילבר הרב חיים אביהוא שוורץ הרב יעקב שפירא הרב מגנס הרב מיכאל הרשקוביץ הרב שטיינר שלמדו אצל הרציה ומלמדים כיום במרכז הרב הם לא אמונים בתחום האמוני?כבוגר שבי חברון אני שומע תטיעון הזה שנים ונדהן מהחוצפה...איפה ענווה? זה נראה שאם יקחו לנו את תחום האמונה והבלעדיות עליו ואבדנו...ביום שנתייחס בענווה אז אולי יחד עם מפלגת יחד נזכה לעבור תחבימה...

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

11. על מה יצא הקצף? (בוגר מרכז)

כבוגר הישיבה שהיה בעת הפילוג.
לא הבנתי עד היום על מה הכעס הנורא?
היה ויכוח קשה בין 2 תלמידי חכמים גדולים (הרב שפירא זצ"ל אין מה לדבר - ענק אדיר מגדולי הדור, אבל שאף אחד לא יעז להקל ראש ברב טאו - שהרצי"ה כינה אותו גאון וצדיק ואשרינו שיש לנו אותו)
יש ויכוחים קשים לפעמים בין ת"ח, ורבני הר המור שחששו לפגיעה בעולם התורה, בישיבה ובכבוד ראש הישיבה - הרב שפירא, הביעו מחאה.
מה רע בזה???
על זה צריך כל כך לכעוס עד היום??
הם הושעו מהישיבה.
קמו והקימו ישיבה לתפארת עם ישראל אחרי שסולקו בבושת פנים ממרכז.
אז מה הבעיה?

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

12. לבוגר מרכז הרב 11 (לוי)

אם היית בפילוג לדבריך אז איך הספקת לשכוח את המשפטים שנכתבו בחוברת לדרך הקודש שהוציאו רבני ישיבת הר המור, הנה תזכורת מה נאמר על מרכז הרב בראשות הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל :
טריפה', 'אין זו ישיבה' [דרך הקודש ע' מ"ב] 'אנדרוגינוס' [ע' נ"ה] 'סמינר מזרחי' [ע' ס'] 'חמץ בפסח', 'עבודה זרה' [ע' ס"ו] 'אוניברסיטה' [ע' ע"ג] 'חילול ה' ולכל הפחות עבודה זרה בשיתוף' [ע' פ"ג].
זאת מחלוקת קלאסית בית הלל בית שמאי... ובכלל מה כי תלינו על הרב יעקב, מדוע רב אברום לא הסכים לסלוח ? פשוט, הוא אומר בכתבה בשם רב אברום, תבקשו סליחה, ושב ורפא לו. והכל יחזור. מה הבעיה לבקש סליחה על תיאורים מחפירים כאלה של ישיבת מרכז הרב ושל העומד בראשה?

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

13. שלא יספרו סיפורים, הם רואים שלהר המור יש 1000+ מקומות (וגם זה כבר צפוף) וזה גורם להם לפאניקה- שהיא לא ברורה כ"כ. ולבסוף יש 2 ישיבות גדולות ולומדי (אברהם יצחק)

למה שהרב יעקב שפירא לא יבקש מחילה מהרב טאו? שהרב חיים אביהוא שוורץ שמלמד אצלו בישיבה מביא בספר שלו עצמו על הרצי"ה, שהרצי"ה קורא לו גאון גדול וצדיק, ובכמה מקומות אחרים כותב שהרצי"ה חיכה!! כן כן חיכה לרב טאו כדי להתחיל שיעור או ועידה על משהו??
לבסוף מה משפחת שפירא רצו שהרב טאו יריב איתם על קירות וכיסאות כמו שקורה היום בבני ברק?

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

14. לפעמים צריך להבין שגם אתה לא מושלם, ובמיוחד כשאתה מדבר מול אדם שהרצי"ה חיכה לו לשיעורים ולפגישות והכין אותו להיות ראש ישיבה ומנהיג הדור. הרבנים ש (יוסף יצחק חרלפ )

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

15. תשובה של הרב דוד חי הכהן בעניין (צבי יצחק)

מצאתי בגוגל.

"ישיבת מרכז הרב חינכה ללימוד אמונה ושותפות פעילה בכל בנין הארץ ומאבק על כל חלק ממנה", פתח הרב הכהן את תשובתו, "ישיבת הר המור מסתפקת בלימוד חשוב אך איננה שותפה פעילה במאבק על הארץ, שלא כפי שנהג הרצי"ה זצ"ל שלמד ולימד אך גם פעל ללא הרף".

"לענ"ד אין שוני ממשי בלימוד, והוא מתבטא בעיקר בהדרכה מעשית. נכון שהרב צבי יהודה הכתיר את חלקם כרמי"ם אך רוב תלמידיו הבוגרים לא מקבלים את דרכם".

הרב דוד חי הכהן הוסיף כי "נכון שסגנון הדברים משתמר שם בצורה בולטת יותר, אך דרכו המעשית של הרצי"ה נמשכת בישיבת מרכז הרב, והיא הנחשבת בעיני רוב רובו של הציבור כממשיכת דרכו של הרצי"ה".

"עם כל האמור", הדגיש הרב הכהן, "יש ערך רב לישיבת הר המור, ורוב הציבור כואב את כאב הפרישה שנראית כלא מוצדקת והשפעתה קשה מאוד על כל נאמני תורת ישראל ואוהבי עמם וארצם".

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

16. המשך (צבי יצחק)

לא מובן לי כמה דברים.
היום לומדים במרכז הרב למעלה מחמש מאות בחורים ואברכים והישיבה מחזיקה שישה כוללים ומדרשה, יחד עם ישלצ והלכה ברורה, כאלף!
בהר המור בנו מבנה חדש, הרב צבי רצה אלף מקומות בסוף הרב עמי אמר לו בוא נתפשר על שבע מאות, בפועל לא לומדים בהר המור יותר מחמש מאות תלמידים (50 ומשהו שיעור א') לכן לא ברור לי מאיפה ההשואה כאילו מרכז הרב קטנה יותר מהר המור, בלי לבדוק יותר מידי, זה נראה לי בדיוק הפוך.

זה נראה כאילו הרב יעקב עונה בעל כורחו לכתב ומעולם לא התייחס לכך לפני הכתבה, לא ברור למה יש טענה כאילו מלבה, קראתי את הראיון ודווקא התרשמתי מהזהירות שלו. נראה זשכינו בתלמיד חכם מיוחד וגדול. כיפה חבל שלא הבאתם את כל הראיון. זה פרט שולי בו..עשור לרב שפירא..יש הרבה מה להביא...והרב יעקב מילא את הכתבה בסיפורים...דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

17. ל12 (יצחק)

אתה מוציא דהרים מהקשרם...
מדובר על שיחות שמדברות על העיקרון של הקמת מכון הוראה בישיבת מרכז הרב כשזה עמד על הפרק, ולא התיחסות ישירה אל הישיבה השניה.... אף מודגש שלא כל מה שאומרים הרב שפירא אומר להיפך... ובהקשא זה יש ביטויים פיגורטיבים...
ולמחלקים בין האמוניים לגמרתיים... כבר כתבו על מלמדי אמונה במרכז...
ומצד שני היכן יש ראשי ישיבה כמו הרב מרדכי (בהעמקה) והרב עמי (ישרות ופסיקה) ורם כמו הרב אדרי (כל אז לא אניס ליה)?

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

18. סתם לידע כללי שיעור א במרכז למעלה מ 90 בחורים... (חיים)

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

19. ל13 (מכיר)

מרכז הרב ממש לא בלחץ. הישיבה גדלה ב"ה משנה לשנה בכמות ובאיכות. רמים וראש ישיבה גדולי תורה ומחנכים. למעלה מ80 בשיעור א'
עשו עם הרב ראיון לכבוד 10 שנים לפטירת ר' אברום והוא נשאל על כך. זה לא הנושא המרכזי בראיון, אלא ממש בדרך אגב

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

20. חבל שאתר כיפה מתעסק בסוגיות של מחלוקת אחר יום כיפור (אלי)

חבל שאתר כיפה מתעסק בסוגיות של מחלוקת אחר יום כיפור

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

21. האמת לפעמים קשה (מאור)

הכת הנמצאת בשכונת הר חומה הם כת שתחילת בפשע גדול ואיסור חמור
לא תצמח מכך שום תועלת לעולם התורה
גם הצדק חייב להיות בצדק

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

22. כותב הכתבה,ציין בדבריך את היחס בין המשפט הזה לשאר הכתבה (תלמיד מרכז הרב לשעבר)

הכתתבה היא על שני עמודים והעניין של הר חמור הוא רק על חצי עמודה.להפוך את זה לכותרת ראשית זה לא שייך

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

23. ל19 זה לא מרכז הרב בלחץ, אלא הרב יעקב שפירא, ולא ברור למה הוא חייב בכל ראיון איתו לדבר על העניין הזה, ותמיד להדגיש את העניין הזה, כאילו שרק זה מה שיפ (אברהם יצחק)

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

24. חבל שבימים שבין יום הכיפורים לסוכות, בזה אנשים עסוקים, במחלוקת מיותרת, מלפני עשרים שנה. קחו שיחות הרצי"ה ומתוך התורה הגואלת מועדים ותלמדו משהו לק (עדו אמסלם)

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

25. ל21, כרגע יש לה ל"כת" הזאת 700 תלמידים שלומדים כרגע בהיכל הישיבה. ועוד עשרות בתי מדרש בכל רחבי הארץ המונים כל אחד כמה עשרות אם לא מאות תלמיד (חיים רבינוביץ)

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

26. ל23 (דני)

הרב יעקב שליטא ממש לא מדבר על זה. אם היית קורא היית שם לב שהוא נשאל על כך ודוקא ממש לא הרחיב. מה אתה רוצה שיגיד? שר' אברום מחל??

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

27. ל23 (א.כ)

היכן אתה זוכר ראיונות נוספים שר' יעקב שפירא עסק בנושא?
קצת זהירות בכבוד ת"ח לא תזיק לך...
ראוי לכל הגולשים להיזהר בכבוד ת"ח גדול ויר"ש שהצניעות והענווה הן מידות בולטות אצלו

דווח על תגובה לא ראויה
04.10.2017

28. ל12, מוזמן לשאול את הרב אביהו מה דעתו על הפילוג (מרגכזיק )

לא סותר את זה שהרב טאו רב חשוב.

ול17 זה חוברת מנאומים בייסוד הישיבה

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2017

29. מרכז הרב כיום היא מעצמת הישיבות, ובע"ה תמשיך להנהיג את כל הציבור ביד רמה!!! והמשך הצלחה למר"ן רה"י הגאון הרב יעקב שפירא שליט"א! ((דוד))

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2017

30. אחרי חודשים ארוכים של מאבק נגד פתיחת מכון הוראה בישיבה, רבני הר המור פוטרו על ידי הנהלת הישיבה!למה צריכים לבקש סליחה שהקימו ישיבה?! (יעקב)

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2017

31. ל28, פעם אכן שאלתי אותן באופן אישי. ל30, סיכמת הכל בקצרה. (אברהם יצחק)

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2017

32. ל31 (תמים)

באיזה תמימות אפשר לעות את ההיסטוריה. כשלא היתה ברירה אלא לפטר אותם אז פוטרו. מאבק שליטה על מי ישלוט בישיבה. ללהזכירך ר' אברום גדול הדור לדעת כולם, אנא היזהר בכבודו לבל תיכווה

דווח על תגובה לא ראויה
08.10.2017

33. ותודה לכיפה (ולכתב של "שביעי") שהעלו מהאוב ויכוח ישן ומיותר... (אברהם)

לא מבין למה היה צריך להעלות נושא מלפני עשרים שנה. את מי זה מעניין חוץ מכמה ביינישים משני הצדדים שמרגישים צורך להגן על הישיבה שלהם.

כולם יכולים להירגע, הר המור ממשיכה ומרכז ממשיכה, ואפשר לחזור ללמוד. וגם הכתבה לא העלתה ולא הורידה כהוא זה.

דווח על תגובה לא ראויה
09.10.2017

34. במרכז הרב אוהבים ומעריכים את הר המור - שלא יתבלבלו (בוגר מרכז הרב)

אם כי לא נכנסים למחלוקת הזו והיא בכלל לא מוזכרת בסדר היום, רק כאשר שואלים [כדוגמת המראיין דנן], אז מורינו הגאון ריב יעקב שליט"א אומר את האמת שריב אברום לא סלח להם בגלל שהם לא ביקשו סליחה, והרמי"ם והתלמידים לא מכניסים ראשם למחלוקת הלזו ובטוחים שהכל היה לשם שמיים. וכיום שני הישיבות משגשגות ופורחות ברוך השם לתפארת עם ישראל מתוך אחדות והרמוניה. תודה לאל

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים צילום: חדשות כיפה

משה ליאון לחדשות כיפה: "אנחנו רוצים שקט ושלווה בירושלים"

קרא עוד