תם עידן החיקויים- אנחנו שני ציבורים

"כשאין תורה בראש ארץ ישראל משלמת את המחיר". הרב ברוך אפרתי לא הופתע מהויתור על עמונה. כעת הוא קורא להקים מחדש את 'דגל ירושלים' ולא לחשוש מהאשמות בפלגנות

הרב ברוך אפרתי
ה בכסלו התשעז
,
05 בדצמבר, 2016 9:33
דוברות דרך אמונה

דוברות דרך אמונהצילום: דוברות דרך אמונה

ועכשיו, גם את א"י חותכים, ואנו זועקים בכאב כמחט בבשר החי. את ארצי חילקו.

לפני כשנתיים הזהרתי אני הקטן בכנס רבני דרך אמונה מהתמיכה הבלתי מסוייגת של כמה רבנים במר בנט.

אמרתי אז שמי שוויתר על הכתל המערבי ונלחם ברה"ר, מי שרואה ברפורמים אחים לדרך, בסופו של דבר יוותר גם על ארץ ישראל.
ואכן עתה שנתיים מאוחר יותר, מי שהעמיד את מר בנט בראש המחנה האמוני, אוכל את הנזיד אשר בישל במו ידיו. כשאין תורה בראש, א"י משלמת מחיר.
באותו כינוס ישבו כמאה רבנים, ובתוכם כמה מרבני הבית היהודי. הם הגיבו לדברי ועמדו על כך שהם יובילו את ההחלטות במפלגה זו, הם אשר ישמרו על א"י ולא יתנו לו לחרוג מכך. הם לא האמינו שיום יגיע ויגרשו יהודים מנחלתם בהסכמת שלוחם.
ועתה הגיע זמן הפרעון.
רבנים יקרים, מתי שאלו אתכם לאחרונה?
האם אישרתם למר בנט בשיבתו כשר הדתות להקים עזרה מעורבת בכתל עבור כל הגוונים ביהדות?
האם אישרתם לו עתה לוותר על עמונה? מה הרצי"ה היה אומר על חרפה כזו?
האם התרתם למר בנט לקדם במשרד החינוך מגמות שאינן אורתודוכסיות?

אנא, חידלו מלסמות עיני הציבור, חידלו מלומר כל העת שהדברים בשליטה. הם לא. מר בנט הוא אדם ישר, מוסרי, אידיאולוג, שרוצה להיטיב. אני מאד מעריך אותו כאדם וכאיש ערכי. אולם הוא אינו פקיד אלא מנהיג עצמאי, ועולמו רחוק מאד מעולמנו. הוא נציג של החלק הליברלי בציונות הדתית. הוא לא שליח שלכם, לעיתים להיפך, אתם מובלים על ידו, וכדי בזיון וקצף.

שמא תאמרו, אסור לגרום פילוגים. אסור לפלג את המפלגה ולהקים מפלגה אחרת.

על כך נשיב ברמיזה-

אברהם, אבינו אתה.
מדוע אחזת במידת הפילוג, מדוע הקמת מפלגה משלך בעבר הנהר?
מי התיר לך, אברהם אבינו, לעזוב אותנו תושבי אור כשדים וללכת למקום אחר?
הפלגנות שלך אברהם, התחילה בהקמת מפלגה אחרת, והנה עכשיו אתה מתפלג מיוזמתך גם מאחיינך לוט ומקים את 'מפלגת אברהם'. פלגן נשאר פלגן, ממך יצאו עם של פלגנים, עם לבדד ישכון, רחמנא לצלן.

הראי"ה זצ"ל, מרן הרב אתה.
מדוע אחזת במידת הפילוג וכתבת מודעות בכל ירושלים בכותרת 'בן אב"י בלום פיך' נגד אתמר בן אב"י שעליו חלקת?
ומי התיר לך, הרב, לעזוב את 'המזרחי' ולהקים את מפלגת 'דגל ירושלים'?
האם שכחת את ערכה של האחדות המגזרית?

הרב צבי יהודה, רבינו אתה.
מדוע אחזת במידת הפילוג, מדוע תקפת את המפד"ל במילים כה קשות שוב ושוב -"אין יותר מפד"ל!", ולא פעלת לאחדות בשקט?
ומי התיר לך, רבינו הרצי"ה, לעמוד בראש מפעל שכולו פילוג (ח"ו) - גוש אמונים? בגללך עד היום יש גושים בעם במקום אחדות פנטסטית בקוי 67.

מורנו הגר"א שפירא, גאוננו אתה.
מדוע אחזת במידת הפילוג, מדוע הורת לסרב לפקודת גירוש יהודים מארצם? מדוע לא חששת לאחדות בכל מחיר ולא הסתרת את ההלכה עבור האחדות?
ומי התיר לך, גאוננו, לכתוב מאמר נגד הצבעה למפלגה שיש בה חילונים? האם מותר לפגוע באחדות?

הרב נריה, תלמיד הרב זצ"ל אתה.
מדוע פילגת את בני עקיבא שאותה הקמת? מדוע הקמת את תנועת אריאל ולא חששת לאחדות הציבור כולו? האם לא ידעת שאחדות היא מעל הכל?

הרב גורן, רבצרנ"ו הגדול אתה.
מדוע תמכת בהקמת ישובים ביו"ש אפילו ללא אישורי הממשלה? האם שכחת שאחדות היא מעל כל ערך אחר?
ומי התיר לך הרב גורן להורות לחיילים לסרב לגרש יהודים מא"י? הרי זהו פגיעה באחדות.

ישנה תשובה אחת לכל הציניות הנ"ל- 'אחדות' אין כוונתה 'אחידות'.

רבותינו זצ"ל מימות אברהם ועד ימינו, ידעו שלפעמים דוקא עמידה על דרכה של תורה היא אשר תוביל לאחדות יסודית, במקום מצג אחדות מזוייף של מפלגה המאגדת בתוכה מגמות הפוכות לחלוטין.
האמת היא שכלל אין ערך באחדות של מפלגה, אלא רק באחדות של העם.

אני תמה, מניין נולד הרעיון הזה, שיש ערך עליון של הקמת מפלגה אחת שתאחד קבוצות שונות כל כך? היכן זה כתוב? מהי הסברא בזה? יש ערך באחדות באומה, ודאי. יש ערך לאחדות הקהילות המגוונות, ודאי. אך מפלגה היא דרך אידיאולוגית ולא קהילה מקומית, וככזו אסור לטשטש אותה ולדחוף בתוכה ציבורים שונים בתכלית. האומה אחת היא, אך יחד עם אבחנה בררה בין שבטיה וחלקיה השונים, ולא בטשטוש ביניהם.

כבוד הרבנים שתמכו במר בנט, טעיתם. הלא ברור לכם ששר החינוך רואה ערך אמיתי בשירות בנות דתיות בצבא ומתקצב בעצמו את המקומות הכי ליברלים שמובילים זאת. הוא אדם מוסרי ואינו מוכר עמדתו עבור אינטרסים. זה האיש. והוא לא אנחנו ולא כתורתנו.

הביטו נכוחה בהרס הציבור ובעיקר הנוער, בכך שהעומד בראשו הוא עם כיפה קטנה, ותורתנו הגואלת אינה נר לרגליו, אלא תרבות מערבית שונה בתכלית. הפסיקו לקרוא למר בנט 'פקיד' והפסיקו לחשוב שאתם שולטים עליו. הוא מנהיג ולא פקיד. והמונהגים הם הציבור בצדדיו התרבותיים. רק כך יש לראות זאת.

וכי רק א"י חשובה, בעוד ענייני התרבות וקנייני הרוח שלנו יורדים מהפסים בהנהגתו? ח"ו. וגם מי שמעלה כך בדעתו נוכח עתה לראות שגם א"י נדחקת ונפגעת.

כמה כואב היה לראות כיצד שר החינוך ושרת המשפטים (שניהם אנשים מוסריים המבקשים להיטיב) נאמו בשבוע שעבר בבית הרב קוק, בישיבה מעורבת של נשים חילוניות וגברים, בתוככי היכל הישיבה הישנה. ודאי הרב זצ"ל שברח מכל נדנוד חשש צניעות, מתהפך בקברו שכך עלה בביתו בהנהגת הבית היהודי.

וכחלק מכך יש להבחין בהתלהבות שר החינוך מציוני חשבון ואנגלית, תוך התעלמות מבוגרים רבים מאד שמורידים את הכיפה, ויורדים ברמתם הרוחנית. אמנם יש גם פריחת לומדי תורה, ב"ה, אך במקביל לה ישנה בעיה עצומה של חילון שזוכה להתעלמות החמ"ד והשר. זה פשוט לא על סדר יומם. זה אינו קסום ככימיה ופיזיקה חמש יחידות.

הגיע הזמן להפסיק לראות בטשטוש עצמו ערך, ולהתחיל לדבר בקול על כך שאנו שני ציבורים, חביבים ושונים, עם מגמות שונות, אשר מהווים שניהם חלק מהעם האחד והקדוש שלנו.

הגיעה כבר העת, עתה שבאו מים עד נפש וגם את מאבק עמונה הוא קיפל, להקים בגאון את תנועת דגל ירושלים שכונן הרב זצ"ל, שתגיע מתוך הקודש, בלי לבושים ובלי עיקומים, בלי שותפות עם תרבות חילונית, אלא ביראת שמים ברורה, שגם מסורתיים ירגישו בה נח.

והפעם לא מפלגה חצי חרדית ולא חיבורים מלאכותיים, אלא מפלגה ציונית דתית במובן העמוק של המילה- ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה. הגיעה העת. אימרו טעינו, ותצעדו בראש מגמתנו החדשה. לא נפנה אף שעל, ולא ניטה מאף מילה בתורה, ורבים צמאים לדרך זו. צריך להאמין ולנצח.

הבו גודל לדגל ירושלים.

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

איתמר בן גביר צילום: חדשות כיפה

סיכון מיותר: בן גביר העדיף שתי ציפורים על העץ מציפור אחת ביד

קרא עוד