דעה: יחד כולם קדושה

החיבור ביננו לבין החרדים הוא טבעי. שם הוא נמצא' בשולחן ערוך ובפוסקים, בקדושה ובצניעות. נכון, אחר כך יש תפיסות עולם שונות ומנוגדות, אבל יש את הבסיס, שעליו הרב זצ"ל כלל לא חלם שייסדק

הרב אריה הוכלר 23/02/15 16:16 ד באדר התשעה

דעה: יחד כולם קדושה
דוברות, צילום: דוברות

מה עושה יהודי ירא שמים שעובר ורואה מראות לא צנועות? לא מתפלפל ולא מתחשבן, לא מעוות כל מיני אידיאולוגיות של 'קידוש החול והחומר', אלא בורח. "ועוצם עיניו מראות ברע - אמר רבי חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה" (ב"ב נז:). יש דברים שאצל יהודי הם פשוטים. אם כתוב בשולחן ערוך להתרחק מהנשים מאוד מאוד, אז זה ככה. אם כתוב בתורה ובחז"ל דברים חריפים על קשר בין שני אנשים מאותו המין, אז זה פשוט, אצל היהודי הפשוט. אם הפוסקים כתבו, שצריך שהגר יקבל עליו עול מצוות ללא כחל ושרק, אז היהודי הפשוט לא מתבלבל. הוא רוצה שהגיור יהיה בידיים בלעדיות של הרבנות הראשית. הוא יודע שיהודי זה אחריות מוסרית הנמשכת ממעמד הר סיני. יהודי זה בריאה מיוחדת, חדשה, אחרת. 'אשר בחר בנו מכל העמים'.

טוענים כל הזמן כל מיני לבלרים, שהבית היהודי מתייעץ עם רבנים, ולא זז בלא גיבוי הלכתי, וכמובן, הכל ברקע החזון של הרב קוק זצ"ל. באגודת ישראל לא היו מעלים על דעתם להפיק סרטי בחירות עם נשים לא צנועות ועם נשים שרות! נקודה. יהודי פשוט לא היה מתבלבל בזה. אל תגידו לנו כל מיני תירוצים דחוקים ומוזרים. ככה לא קונים קדושה. ככה לא קונים יראת שמים. נקודה. כשרונן שובל דיבר שהבית היהודי בעד ברית הזוגיות, הרי זה מזעזע! היהודי הפשוט מתרחק בלא היסוס ממקומות כאלו. נקודה. ולא, לא שמענו הודעה רשמית שזה לא מבטא את המפלגה. כשעו"ד בתיה כהנא-דרור בריצה לפריימריז אמרה באיזה ראיון על אפשרות של פינוי ישובים, מיד הגיעה תגובה של המפלגה והכחשה נמרצת, שאין זה משקף את דעת המפלגה. אבל על ברית הזוגיות? זה לא פחות גרוע! וכשינון מגל מדבר שהוא ונפתלי בנט בעד פתיחת הסטטוס קוו, זה מכח הרבנים? גם ככה בממשלה הזו הם מחקו את הסטטוס קוו, לא שמענו שזה היה על פי מועצת חכמים. אני מצווה ללמד זכות על הרבנים שתומכים, שהם כנראה לא שמעו את זה.

אבל בואו נראה מי זה היה הרב קוק זצ"ל, שאומרים לנו שהחזון שלו הוא הרקע של המפלגה.

כשהיה רבינו הקדוש [הכוונה לרב קוק], קדש הקדשים, מופת הדור, שלא הסתכל מימיו באשה ולא טעם טעם עוון מימיו קדוש ישראל בעיר מולדתו עיר גריוא, ועודנו נער קטן כבן ה' שנה כבר היתה קדושתו להפליא. כי פעמים רבות בא לחדר, הנער שהוא בן ה' שנה, שותת דם ושריטות רבות בפניו. ומתחילה חשדוהו כי נער קטן כמוהו הוא מתקוטט עם הילדים, והכו אותו בפניו. אבל כהיכרם בו כי הוא ילד טוב ואיך יעלה על הדעת שיעשה דבר כזה? עד שחקרו, ודרשו, ומצאו, כי כשהוא עובר בשוק, ואשה עוברת שם מיד הוא מסתיר פניו בידיו במהירות ולפעמים כשעושה בחפזון, משרט את פניו בצפרניו הגדולים, נמצא שהיה קדוש מבטן אמו ולא הסתכל באשה מימיו" (מבחירי צדיקיא, יומנו של הרב זוסמן זצ"ל, עמ' קפ"ה). זה היה הרב זצ"ל. זה לא מישהו מתולדות אהרן או מבני ברק, אלא הרב קוק. משם הכל התחיל. הוא בסך הכל קיים את הגמרא שהובאה לעיל. זו נקודת המוצא. משם כל תורתו והשגתו של הרב. משם זה רק מתחיל!! ולא חסר דוגמאות מקדושתו הרבה של הרב.

גם הרב צבי יהודה. כדאי לעיין בשיחות שלו על פרשת קדושים עמ' 175, "הנה יש בענין זה היתר ידוע של החפץ חיים בנוגע ל'קניא', שמותר לאשה לגלות את רגלה מתחת לברך. אמנם אם היה מוותר על קולא זו, היה טוב יותר". רגע, אז הוא חרדי חלילה? לא, הוא קדוש. הוא צנוע. אוהב אהבת נפש את התורה וההלכה. ומשם יודע להביט על גאולת ישראל. (יעויין שם בעמוד 197-8. בכדי להבין מי היה הרב צבי יהודה)

מי שלא במקום הזה, שלא ינסה לספר לנו על קידוש החול, על ממלכתיות, לספר ש'הכל בסדר' והעיקר שאתה מאמין ואוהב וכו'. הרי זה לא יאומן, מי שמנהיג את המפלגה, ולא מוכן להודות שהוא מתפלל שלוש תפילות ביום במניין, כמו היהודי הפשוט, הוא המודל החינוכי לנוער? הוא המודל למפלגה שרוצה לשאת את שם הרב קוק על פיה? די, זה כבר מוגזם. אצל אנשים שאך ורק ההלכה מדריכה אותם בשדה הציבורי, ולא מכופפים את ההלכה כדי לקושש קולות, זה לא היה קורה. לא פרסומות של בנות, לא התנשאות שאנחנו היחידים שמשריינים אישה בכל חמישיה ["בדיוק כדברי הרב קוק"], לא ביטול הסטטוס קוו, לא הסכמה על זכויות ונתינת מקום לברית הזוגיות, לא חוקי גירות למיניהם המלווים בסכסוך גדול מול הרבנות הראשית, לא פגיעה במעמד שני הרבנים הראשיים, לא בנתינת מקום לרווקות לטבול במקוה [שהרי חלילה, אם הבלנית תשאל אם היא נשואה היא תסתכן בקנס של 50 אלף ₪!], לא באמירות שאם אין אישה במפלגה אז היא לא 'ציונית דתית' [דברי ח"כ מועלם על 'יחד'], לא בחיבוק של התנועה הקונסרבטיבית על ידי ראש המפלגה, לא מיזם 929 שכולו ביזיון וחילול קדושת ה', ועוד.

הכי קל להיתפס לרעיונותיו המרוממים של הרב, על קדושת החול והמבט הרוחני על הציונות וכו' ,אבל מי שלא מבין שכל עבודת ה', כולל הדרכה ציבורית, מתחילה בזהירות, זריזות ונקיות, כדברי המסילת ישרים, מוטב שיעזוב את הרב קוק וספריו, ושלא ידמיין שהעיקר זה הגאולה והמדינה, והלאה השולחן ערוך וכל דקדוקי המצוות. מי שטוען כך, הוא המטשטש את כל מה שהיהודי הפשוט מצווה להאמין ולקיים. תעזבו את הרב זצ"ל. הוא לא היה מצביע למפלגה כזאת.

"חבר אני לכל אשר יראוך". יש במשפט הזה דבר אחד פשוט. אני חבר של כל מי שירא שמים. של היהודים הפשוטים, שאצלם הבית יהודי הוא בית הכנסת שלוש פעמים ביום, הבית היהודי הוא השולחן ערוך ללא כחל ושרק, הוא השאיפה לעבודת ה', ככל יכולתו, לקדושה וצניעות, לאמת פשוטה של הקדושה של הרב זצ"ל, שרק מתוכה הוא צפה את נשמת ישראל עולה ומתעוררת בדורנו, מתוך נאמנות מוחלטת לתורה ולמצוות, בלי עיוותים, בלי דיעבדים ובלי פרשנויות דחוקות. בלי להתנצל.

החיבור ביננו לבין החרדים הוא טבעי. שם הוא נמצא, בזהירות ובזריזות, בשולחן ערוך ובפוסקים, בקדושה ובצניעות. נכון, אחר כך יש תפיסות עולם שונות ומנוגדות, אבל יש את הבסיס, שעליו הרב זצ"ל כלל לא חלם שייסדק, כי הבסיס הוא רק ההתחלה לכל הגדולה והקדושה, השאיפות והרעיונות הנפלאים, של הרב. אבל כשהבסיס נסדק, כשפתאום כל מיני חוקים ורעיונות ודעות, המנוגדים לחלוטין לרוח הקדושה, הצניעות וההלכה הפשוטה, תופסים מקום של כבוד, אז צריך לחפש מקום אחר. ב'יחד' יש את הרצון והמחויבות לבסיס. לרצון ה', ליהודי הפשוט, שכל שאיפתו היא 'וטהר לבנו לעבדך באמת'.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר