במעגלי שרשרת הדורות של הרב הדרי זצ"ל

אליעזר האופט שב 25 שנה לאחור כדי לספר מעט על רבו באותה תקופה, הרב חיים ישעיהו הדרי שהלך לפני שבוע לעולמו. בשבתות, בחגים ובימות החול, הרב האהוב היה נוכח בחיי כל אחד מתלמידיו. דברים לזכרו

אליעזר האופט
יח באייר התשעח
,
03 במאי, 2018 16:39
הרב חיים ישעיהו הדרי

הרב חיים ישעיהו הדריצילום: ישיבת הכותל

בעת חזרתי ביום רביעי י' באייר בערב מירושלים לצפת, לאחר עלייתו לגנזי מרומים של הרב הדרי, הרכב שט בנסיעתו ואני שט במחשבותיי הרצות הלוך ושוב ולא מוצאות מנוח. מחשבה רודפת מעשיה, מעשיה רודפת שיחה, שיחה רודפת "מימרה הדרית", וכך אני מוצא את עצמי משוטט בעולמות של מעלה ומטה כאחד.

נשמתי עדין שרויה תחת רושם הספדם של הרה"ג יעקוב כץ שליט"א והרה"ג אביגדר נבנצל שליט"א שניהם מצדיקי הדור משיירי זקני הכנסת והספדם של דור הבנים-הרבנים ובני המשפחה.

זר לא יבין זאת

במעגלי הזמן השעה השנה והמקום הנני שב חצי יובל לאחור...

מכיוון שאנוכי הקטן שבתלמידים וישנם גדולים וחכמים אשר יודעים את תורתו שבכתב ושבעל פה בוודאי שהם יטיבו ממני לתאר את גדולתו, חוכמתו ועוצמתו של הרב וזאת אשאיר להם. ואין אני מבקש אלא להתגדר "בבקעה שהשאיר לי הבורא" ואין אני בא אלא להוסיף על הראשונים...ועל הידועים...

ומבקש לשתף אתכם במעט שספגתי כמציץ מאחורי כתלנו בשיחות, בהבזקים "ההדרים" ובהארות בא' ובע'. ועל "כולנה אוירת ההתעלות בישיבה. אמרת ישיבת הכותל אמרת הרב הדרי – אמרת הרב הדרי אמרת ישיבת הכותל הלא חד הם ירדו כרוכים מהשמים אוחזים זה בזה.

לאלו מבן הקוראים שלא למדו והתבשמו באווירה של הישיבה אכתוב נקודות ציון בישיבה ומקצת ממרות של הרב ובסוגריים אציין הסבר קצר לנאמר.

בשבת בשבתו

- "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג" ("שיר השירים" של ישיבת הכותל ששרים בני הישיבה בירידה לכותל המערבי בקבלת שבת ובראשם הרב הדרי)

- שבת שלום, שבת שלום (כל תלמיד קיבל ברכת שבת שלום אישית מבט ולחיצת יד לאחר שיחת ליל שבת בישיבה).

- לילות טבת המושלגים (ביטוי לרצף של מספר שיחות שנאמרו בערבי שבתות בחורף הירושלמי)

- דחיפת הכיסא לאחור בסיום שיחת ערב שבת קודש בישיבה .

- "הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו" ( פתיחת תפילת שחרית בשבת בבוקר בניגון "הדרי" מיוחד תוך כדי סקירת התלמידים שהגיעו בזמן לתפילה

- שבת של אלול (רצף של שיחות בזמן אלול וקישורם לתשובת היחיד הדור והאומה)

במועדי ישראל

"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" (פסוק של כל נדרי שנאמר ע"י הרב עם דמעות ועוצמה הדרית).

"אשרי העם יודעי תרועה" (פסוק שהרב בנה עליו תילי תילים של ממרות ושיחות)

"הושענה..." דמעות הלב של הרב בצבצו בעת אמירת ההושענות השונות... ובהזכרת נשמות התלמידים החיילים שנפלו במערכות ישראל.

"אז אגמור בשיר מזמור" (משפט סיום לחלק משיחות חנוכה)

- "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך..." השיר שאיתו ירדו בני הישיבה בשבועות.

- "יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה...קושרו בגמי") משנה ממסכת ביכורים שהרב הטעימה והתאימה לחלק משיחותיו)

- "בזמן שאין מלך קורא אותה גדול שבציבור" (משפט מרכיב משיחותיו של הרב למעמד הקהל שבחג הסוכות)

ביום יום

חולצה בפנים וסנדלים עם גרביים (הרב הקפיד להאיר בא' ובע' לאלו שהלכו עם חולצה בחוץ ובלי גרבים, ברור שבשבת מאן דכרי שמי'ה)

"התפללת בכותל הקטן" (זו היתה תשובת הרב לשאלה ששאל תלמיד פלוני למה לא הגיע לתפילת שחרית היום)

- התערותא דלתתא ודלעילא (ביטוי שהרב שזר בשיחותיו)

- אתגליא ואתכסיא (ביטוי לצדדים נוספים שנאמרים בשיחות שבדבריו)

- מקל נועם ומקל חובלים (הרב ציין על שתי דרכים שצריך להשתמש בחינוך במידה נכונה)

- מה היה קשה לרש"י? (פתיחה בקושיה להבין את רש"י ועל זה בנה הרב מהלך של שיחה שלימה)

- עומד אחר כתלנו (ביטוי הדרי)

- "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"  (פסוק שנאמר ע"י הרב בהטעמה הדרית  הוזכר פעמים רבות בנושאים מגוונים אך ניגון הפסוק נישאר קבוע בהדריותו.

- "חוצפה ישגה" (ביטוי שצוטט בפנים רבות)

- "אהיה אשר אהיה", "עימו אנוכי בצרה" (שני פסוקים שהוזכרו בצמוד תוך רצון לחדד עד כמה חשוב להרגיש ולכאוב את צרת אחיך).

- "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (משפט הדרי שהרב השתמש בו על תרוץ לקושיות של זמן ואישים המופיעים במקומות שונים בזמנים שונים.

- נו... אז מה אתה אומר!? (ביטוי המצפה לחידוש דבר מאיר מתלמיד או שאלה של הרב על דבר שהוא ענה לתלמיד...)

- יפה... תמשיך תמשיך... (ביטוי הדרי לתלמיד שהתחיל ברעיון מסוים והרב מבקש לכוונו הלאה).

- "כל יתר כנטול דמי" (נאמר על מעשה שנעשה מעבר למה שהיה צריך להעשות ללא צורך).

- "אם אני כאן הכל כאן"(נאמר על הלל הזקן הרב ציטט ושייך זאת למספר נושאים)

- לא לשכוח לעזור בבית לאמא בהכנות לפסח (מימרה שנאמרה לפני בין הזמנים של ניסן).

- "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל " פסוק שהרב ציטט ביחד עם הפסוק "וילכו שניהם יחדיו"- בלב שווה כדי להדגיש את חשיבות "הביחד"

- "איתי מלבנון כלה" (פסוק שהרב ציטט בכול החתונות של בוגרי הפקולטה של החיים שחזרו "חיים מתים" מהקרב "בסולטאן יעקוב" בלבנון).

נחרט ונחרד בזיכרוני בעת שהרב אמר זאת בחופה בחתונת אחי אברהם משה האופט.

אחרון חביב וראשון במעלה

אישיות רבת אנפין הרב הדרי – איש על העדה איש אשכולות השוקל בפלס הרים, נוח בשלום על משכבך צפה ממרום בתלמידיך תלמידי תלמידיך ותלמידיהם שכל משלהם שלך הוא.

העתר עבור אשת נעוריך "מנשים באוהל תבורך" הרבנית נעמי שתחי' לבית רקובר – מנדלבאום מהמשפחות היושבים ראשונה במלכות, אישה בעל חן וחוט של חסד אשר דעת חכמים נוחה ממנה אשר הלכה אחריך בכל, בארץ לא זרועה. ונתנה לך את כוחות הגוף והנפש, בקש עליה במרום ברכה לבריאות ואריכות ימים, צווה עליה שלא תתאבל יתר מאשר ההלכה מתירה.

היא הרבנית זקוקה לך יותר מכולנו...

עודד את אחותך לאה סרלאוי ומשפחתה, חזק את בנותיך וחתנך הנעלים למשפחות גרוסברג, פייג, הנדלר, התפלל עבור כל שבט הבא בית הדרי לשמותם ולדורותם.

בנוהג שבשנה הראשונה לפטירת האדם הוא עסוק בדינו שלו ויש שמטעם זה לא מבקשים ממנו בקשות ולא עולים לציונו.

אבל חזקה על הרב הדרי שיבקש מבית דין של מעלה ויתירו לו ממרום לכוון להדריך את רבני הישיבה שיעלו לציונו. דור הבנים: הרב ברוך וידר, הרב טוביה ליפשיץ, הרב יוסף אנסבכר. לשמור, לרומם ולפאר את בית ישיבת הכותל.

"הוד והדריות לבושך – פנים אף חיצון ותשחק ליום אחרון"

הכותב איש צפת שהיה תלמידו של הרב הדרי 

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
06.05.2018

1. זכות הראשונים של הרב הדרי (אליהו)

לרב הדרי זצ"ל יש זכות ראשונים בפתיחת עולם החסידות לציבור בני ישיבות ההסדר.
הרב הדרי חיבר עולם תורה ישן בתוך עולם חדש.
המאמר משקף את התורה והאווירה של ישיבת הכותל.
יהי זכרו ברוך

דווח על תגובה לא ראויה
06.05.2018

2. המאמר פותח צוהר (צפורה)

הדברים פותחים צוהר לרב הדרי זצ"ל שלא זכיתי להכירו. יישר כוח

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

בראיינט. ייזכר כאגדה צילום: shutterstock

טרגדיה: כוכב ה- NBA לשעבר קובי בראיינט נהרג בהתרסקות מסוק יחד עם אחת מבנותיו

קרא עוד