אלפי בני העדה האתיופית חגגו את חג הסיגד

אלפים מבני העדה האתיופית בישראל ציינו את חג הסיגד בתפילות חגיגיות בטיילת ארמון הנציב. סגן השר בן דהן: "חג הסיגד מציין את הזכות הנצחית של העם היהודי על א"י". צפו

חנן גרינווד, כיפה 20/11/14 10:31 כז בחשון התשעה

אלפי בני העדה האתיופית חגגו את חג הסיגד
אופיר ברקן, צילום: אופיר ברקן

כמדי שנה, קיימו בני העדה האתיופית את טקס התפילות המסורתי בירושלים לציון חג הסיגד. השנה, מכיוון שתאריך חג הסיגד, כ"ט חשוון, יוצא בשבת, קיימו בני העדה הבוקר (ה') את הטקסים.

צפו בתפילה בארמון הנציב הבוקר (צילום: אופיר יברקן):

[embed]http://upload-community.kipa.co.il/magazine/112020147568.mp4[/embed]

במסגרת הטקסים, אשר מתקיימים באופן מסורתי בטיילת ארמון הנציב בירושלים, אל פני מקום המקדש והר הבית, קוראים קייסים בני העדה קטעים מן ה'מצהף קדוס' וכן מקיימים ברכות ותפילות לגאולה. הטקס נערך בראש הר גבוה, כסמל להר סיני. את הטקס מקיימים קייסים בכירים של הקהילה.

(צילום: אופיר יברקן)

במרכזו של חג הסיגד המסמן את הכיסופים לישראל והעלייה לרגל של יהודי אתיופיה, עומד טקס חידוש הברית בין העם לאל. בכל שנה, במסגרת חג הסיגד, מגיעים אלפים מבני העדה לטיילת ארמון הנציב ומציינים את היום הקדוש לעדה האתיופית.

"חג הסיגד הוא חג הכמיהה והציפייה של העדה האתיופית משך שנים", אמר ח"כ מוטי יוגב המשתתף באירוע. "בחג הזה הם נהגו להתאסף ממרומי הר הסיגד באתיופיה ולקרוא בפרקים ח' ו-ט' בנחמיה את ההתחדשות, ההיטהרות וההיזכרות של שבי הגולה בתורת ישראל, בארץ ישראל ובירושלים".

"ראוי לכל עם ישראל ללמוד מהעדה האתיופית, עדה בעלת אצילות, עדינות ועוצמות פנימיות גדולות, על הכמיהה רבת השנים הזו. בחג הזה מתכנסים בני העדה בכותל המערבי ובארמון הנציב בירושלים לציין את כמיהתם רבת השנים וכיום בהיות כולנו בארץ ישראל, להתחזק באמונה, באחדות ישראל ולצפות יחד לבניינה השלם של ירושלים ובית המקדש", הוסיף.

הרב יוסף הדנה, הרב הראשי של העדה האתיופית: "משנאסר עלינו מלקיים את יום הסיגד בהר ציון בחרתי את המקום המתאים מול הר הבית בארמון הנציב. אני מבין ומאמין זהו יום של אחדות קרוב לבבות בן אדם לחברו ובן אדם למקום. אימוץ החג יאפשר את שימורה של מסורת עתיקת יומין ויתרום לתחושת ההזדהות והמעורבות של בני הקהילה בחברה הישראלית. אני מזמין את כל הציבור הישראלי לרבות בני הקהילה, לחגוג, וללמוד על המשמעות שלו".

בטקס הקרינו ברכה של סגן השר לשירותי דת הרב אלי בן דהן, שנבחר ממנו להגיע לאירוע. "לאורך השנים זכינו אנחנו יחד עם יהודי אתיופיה שהם עלו לארץ, מאז הם שומרים על המנהגים ואורחות החיים שלהם על פי המסורת מבית אבא ואמא, יהודי אתיופיה גם ברוך ה' נקלטו פה בארץ ואנו רואים הרבה מבני העדה האתיופית שהם היום ישראלים לכל דבר ועניין ואנו מקווים שמגמה זו תימשך ותתעצם", אמר הרב בן דהן.

דווקא בימים האלה של מתיחות ביטחונית, יום חג הסיגד שמציין את הזכות הנצחית של העם היהודי על ארץ ישראל ובירתה הנצחית ירושלים, הוא חשוב מאין כמותו. אנו אומרים לכל העולם כולו: עם ישראל זכה לשוב לארצו ולא יזוז ממנה. אנחנו כאן בזכות שניתנה לנו משמיים ואנחנו נעמוד בפני כל ניסיון שיוצג בפנינו, טרוריסטים לא יוכלו לנו. אני מאחל לכל יהודי אתיופיה חג שמח", הוסיף.

צפו בברכה

[embed]

]

(צילום: אופיר יברקן)

(צילום: אופיר יברקן)(תודה לדף הפייסבוק 'אוטופיה שלי' על העזרה בהכנת הידיעה)

מתפילות חג הסיגד: נְאוּ נְסֶגְדֶ = בואו נשתחווה

נְאוּ נְסַגֶדֶ וְנְגֶנִי לוֹתוּ לְבַּחְתִיתוּ

קְדוּשֹ.

נְאוּ נְסֶגֶדֶ נְצֶלִי נְזֶמְר וְנְבֶרְךְּ

וְנְקֶדְשֹ אַבִי לְפֶטַרֶ שַֹמַי וְמְדרַ.

נְאוּ נְסֶגֶדֶ נְצֶלִי נְזֶמְר נְבֶרְךְּ

נְקֶדְשֹ וְנְלֶבֶּ נְצֶמֶד אַבִי לְפֶטַרֶ

שַֹמַי וְמְדרַ,

(נוסח תיגרי)

וְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ, מְקַנ הַבֶ קוֹמַ

אְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,

וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַנ צְרחַ מְקדַשְׂכְּ.

סְגְדוּ לאגזאבחר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ

מְקדַשּוּ.

(נוסח גונדר)

תַקַדִים סֶגִדְ לֶשְֹבְּחַתֶ לעוּל אַנתֶ

אְסֶגְד לֶכֶּ בֶּיתִכְּ בְּיְרוּשָֹלֶם קְדְשֹת

(תיגרי ובסוגריים, נוסח גונדר)

וְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ (דֶבֶרֶ), מְקַן הַבֶ קוֹמַ

אְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,

וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַן צְרחַ(דֶבֶרֶ) מְקדַשְֹךְּ.

סְגְדוּ לְאֶגזִאַבְּחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ

מְקדַשֹוּ.

וַיֶאֶזֶנִ נְסֶגְד לְבְּנֶ.

כּולוּ פְטרַת מְדְר תְסֶגְד וַיְתגֶנִ לֶכְּ,

אַמַן אַמַן.

גְרוּמַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ

קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר זֶהַלוֹ:

קְדוּשֹ קְדוּשֹ, יְסֶגְדוּ אְמרְחוּקַ.

גְרּומַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ

קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר

כּולַה מְדרַ תְסֶגְד ווְתְגֶנִי לֶכְּ לְשְֹמֶכְּ

וְיַמֶצְאוּ בְּזוּח אַלְחְמת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

וְיַמֶצְאוּ ווֶרק ווַבְּרוּר יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

וְיַמֶצְאוּ אַלְוְסת קַצֶנֶת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

וְיַמֶצְאוּ אַלבַּשֹ דֶמוּת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווַיְימַצוּ כַּהְנַת ווְנְבִיאַת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווַיְימַצוּ נְגְשֹתַת ווְמְכַּנֶנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווַיְימַצוּ עַבֶּייַת ווְמְסַפְנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווַיְמַצוּ מְסרַק וְומֶעְרַב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווַיְמַצוּ סֶמֶן ווְדֶבוּב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

ווימצו בַּאַרבַּעְתוּ מַעַזְן יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם

סְגְד לְאֶגזִאַבְחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֵּיֶת מַקדֶשׂוֹּ

קַל אֶגזִאַבְחֶר קַלְכֶּ נְצוּח אַנתֶ

קַל אגזאבחר כְּמֶ בּרוּר נְצוּח ווְפֶטוּןֶ אְמְדרַ

קַל אֶגזִאַבְחֶר אְרְאסוּן ווְאְתוּ

קַל אֶגזִאַבְחֶר יְמַתְר נֶדֶ אְשַֹת

קַל אֶגזִאַבְחֶר יַדלֶקְלְק לְגֶדַם

קַל אֶגזִאַבְחֶר יַצֶנְאוֹמוּ לְחַיֶלַת

קַל אֶגזִאַבְחֶר צֶנַ שְֹמַיַת

אֶגזִאַבְחֶר אַסתֶדַלֶווֹ מֶנבֶרוֹ

אֶגזִאַבְחֶר אַסתֶדלְאוֹ מֶנבֶרוּ לְכּוֹנֶנוֹ

בְּדִבֶ כְּרוּבֶל:

מֶנבֶרכֶּ לְמְעְלתֶ אַריַם מַהַדְרכֶּ אֶגזִיאוֹ.

בְּדִבֶ כּרוּבֶל מֶנבֶרְכֶּ

אַנתְ אַמלַךּ לְכּולוּ בְּחַתִיתְכְּ.

יְנֶבְּר אֶגזִאַבְחֶר וְיְנֶגְשֹ לְעַלֶם

עַלֶם וַתרְ חַדִשֹ.

אֶגזִאַבְחֶר יְבַרכּוֹמוּ לְחְזבוֹ

בְשַֹלֶם.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר