שאל את המומחה לקראת צום יום כיפור | שאלות ותשובות לנשים הרות ומניקות

לקראת צום יום כיפור נשים הרות ומניקות נמצאות בסיטואציות שעליהן להתייעץ עם רופא ורב כדי לקבל את ההחלטות הנכונות רפואית והלכתית. ד"ר גיל פומפ, גניקולוג, משיב על שאלות נפוצות ועל התשובות חתום גם הרב ירון אשכנזי

ד"ר גיל פומפ 14/09/21 09:07 ח בתשרי התשפב

לקראת צום יום כיפור | שאלות ותשובות לנשים הרות ומניקות
צילום: shutterstock

מלכתחילה מיניקות צמות, גם בצום יום כיפור. השיקולים לצורך בשתיה לנשים מיניקות נובעים מצד התלות של היילוד בהנקה. יילודים מעבר ל4 עד 6 חודשים (לפי גישות שונות) אינם תלויים בהנקה וגם במקרים הלא שכיחים שההנקה תושפע מהצום, הרי אין בכך סיכון לבריאותו של היילוד. 

בחודש הראשון לאחר הלידה, היילוד נחשב כ'קיים בספק' ולכן יש שיתירו שתייה לשיעורין מבוקר יום הכיפורים ליילוד שתלוי לחלוטין בהנקה. עיקר הצורך הוא בשמירת על נפח הנוזלים שמאפשרת את ייצור החלב בזמן הנוכחי. ככלל אין צורך באכילה לצורך ייצור חלב, שכן התרומה התזונתית תבוא לידי ביטוי רק בעתיד ולא תשפיע על ייצור החלב בו ביום. 
ברוב המקרים ניתן להכין חלב שאוב מבעוד מועד כדי להאכיל את התינוק. רק באם מסרב לאכול ומתעקש לינוק, ואם האשה חשה שמתמעט החלב, בדיעבד תוכל לשתות לשיעורין שתיה מזינה. 
לאשה שבעבר נפגעה לה ההנקה לאחר שצמה, ניתן לשקול היתר לשתיה לשיעורין מבוקר יום הכיפורים. זאת כאשר מתקיימים גם שאר התנאים: שמדובר בהנקה מלאה שהתינוק נזקק לה, וכן בטווח הזמן של 4-6 חודשים כפי שנכתב לעיל.

צילום: shutterstock


מצורפות מספר שאלות שנשאלתי ועניתי לפי העקרונות הללו. 
לאחר מכן העברתי גם לרב ירון אשכנזי, והסכים עם תשובותיי.

-----------------------

שאלה:  
אשה בת 39, כשלושה שבועות לאחר לידה. מניקה. 
נמצאת בחולשה גדולה ועם ברזל נמוך עוד מההריון (צ"ל המוגלובין נמוך/אנמיה). 
לאחר הלידה ירד עוד יותר ועכשיו הינו 8. 
כיצד תנהג בצום?

תשובה:
קיימים כאן סעיפים להתייחסות.
1. אנמיה בחודש הראשון לאחר הלידה מקבלת התייחסות דומה לזו שבהריון. מצד הסיכון לאשה בעילפון פתאומי שמביא לחבלות ופציעות חלילה, וזאת עוד לפי שאנו מעלים על דעתנו את האפשרות שיישמט היילוד מידיה, חס ושלום. 
כך שלפי ההגדרות שהצגנו  בהריון, המוגלובין מתחת ל9  מצריך שתיה לשיעורין , כאשר על פי חומרת התסמינים נחליט האם השתיה לשיעורין תחל כבר בערב יום הכיפורים או  רק למחרת (ראה הגדרות 'שיעורין קטן' ו 'שיעורין גדול' לפירוט והרחבה).
2. מצד ההנקה. בחודש הראשון היילוד הינו בחזקת 'נוטה לחולי'.  בעת הנקה מלאה היילוד זקוק לתזונתו הקבועה, כאשר הוא תלוי לחלוטין בהנקה ועשוי להגיע לספק חולי באם ההנקה תיפגע. 
במצב זה ניתן לשקול היתר של שתיה לשיעורין קטן - שתיה מזינה. 

הצירוף של ההנקה בחודש הראשון עם המוגלובין נמוך מאוד עד רמת הסכנה לאשה, והיכולת של ההנקה להגביר את תסמיני האנמיה (מצד מאזן הנוזלים השלילי) מצדיק במקרה זה שתיה לשיעורין גדול - 2500 סמ"ק שתיה מזינה כבר מערב יום הכיפורים. 
מעבר לזה כמובן שתשהה במקום ממוזג, בישיבה או בשכיבה ותגייס עזרה משאר בני הבית  כדי לאפשר לה לקיים את מצוות היום מבלי לסכן עצמה.

שאלה:
אני בהריון ( ברוך ה׳) בשבוע 9 יש לי סכרת הריון כבר מתחילת ההריון 
אני מודדת סוכר כל היום  אוכלת מאוד מאוזן  וגם לפני אוכל ואחרי אוכל מודדת את הסוכר כרגע אני בערך באוזנת בנוסף יש לי הימטומה זה דימום ליד שק ההריון, הסיכון של זה או שזה יכול ליגרום להפלה או שזה יספג במהלך ההריון  זה גורם לכאבי בבטן ובגב..
האלה אם מותר לי לצום בכיפור עקב הסכרת וההימטומה?

תשובה:
מצד המטומה 
או בשמה הרפואי - ׳הפלה מאיימת׳ אין סעיף מוצק שעליו ניתן לבסס היתר לשתיה.
אבל יש מצב דומה בהריונות ivf בהם אומרים שבשלב שבו נדרשת תמיכה בפרוגסטרון - גם מצד הטיפול התרופתי וגם מתוך ׳שבריריות ההריון׳ - מתירים שתיה לשיעורין קטן (1500 סמ״ק שתיה מזינה מבוקר יום הכיפורים)
לגבי הסוכרת, יש סעיף לפיו אשה מאוזנת ללא טיפוח תרופתי, אך כשברור שהיא לקראת טיפול תרופתי בהמשך (כמו במקרה הנ״ל) - תשתה לשיעורין קטן
אבל, בהתנהגותה שמודדת סוכר לפני ארוחה וגם לאחריה דומה יותר לסוכרת עם טיפול תרופתי, שכן
בד״כ אני מסתפק במדידה אחת בצום ועוד 3 מדידות לאחר ארוחות (שעה אחרי כל ארוחה) ויש אמירה ששמעתי בבית ההוראה של הרב וואזנר שיש עניין שלא להוסיף מדידות סוכר שלא לצורך על מנת ׳להצליח׳ לצום.

כך שאם אנחנו מסכמים-
שתשתה לשיעורין כבר מערב יום הכיפורים
אבל תמדוד סוכר רק שעה לאחר הארוחה (ללא מדידה לפני הארוחה).
וכמובן את הכתיבה של הערכים בטבלה תעשה לאחר צאת הצום.

ייתכן שעשינו וויתור מסוים על מידת השיעורין, אבל צמצמנו במלאכות מדידה שהן חשש איסור דאורייתא.

צילום: shutterstock

שאלה:
אשתי חודשיים לאחר לידה. ברקע טלסמיה. כעת המוגלובין 10.9. מניקה באופן מלא. 
כשהיא מפחיתה בשתיה יש לה מחסור בחלב וחולשה. מה תעשה בצום יום הכיפורים?

תשובה:
מצד החולשה של האשה, אין בכך היתר לשתיה גם כשמניקה, מכיון שנפסק להלכה - מעוברות ומיניקות מתענות ומשלימות. 
אנו מתייחסים לאנמיה בחודש שאחר הלידה באופן דומה להתייחסות לאנמיה שבהריון. עם זאת, במקרה הנ"ל מדובר בכחודשיים מאז הלידה ובערכים של המוגלובין 10.9 גם בהריון אינו נחשב כאנמיה. 
בהנקה מלאה שהיילוד תלוי בה לחלוטין, יש מקום לחשוש לבריאותו בעיקר כאשר מדובר בחודש הראשון מהלידה (ומצרפים לכך את השבועות שהקדים את זמנו אם נולד כפג). במקרה דנן מדובר ביילוד בן חודשיים, כך שלרוב ההמלצה היא להכין חלב שאוב מבעוד מועד ולתת לתינוק את מזונו כפי שרגיל, ובכך אין כלל סכנה.  במידה והוא מסרב לאכול  ובעת שמניקה אותו חוששת שמתמעט החלב, יש מקום להיתר לשתיה לשיעורין קטן (1500 סמ"ק שתיה מזינה מבוקר /צהרי יום הכיפורים). 

אולם, כאן עלינו להתייחס גם למצב החריג שבו האשה מספרת שבעבר מיעוט בשתיה פגע ביכולתה להניק. במקרה שכזה  מצד ההוכחה שמיעוט שתיה ממעט את ההנקה בתקופה שהיילוד נזקק לה מצד חוסנו ובריאותו, יש מקום לאפשר שתיה לשיעורין קטן (1500 סמ"ק שתיה מזינה) כבר מבוקר יום הכיפורים.

שאלה:

4 חודשים לאחר הלידה, אם כי כשמתקנים את גיל היילודים על פי שבועות הפגות, מדובר בגיל 2-3 חודשים. האשה מעידה ששני התינוקות תלויים בהנקה ואינם צורכים מזון אחר. כמו כן מספרת שבעבר כשצמה ההנקה נפגעה ולא חזרה לעצמה גם לאחר סיום הצום.

תשובה:
מצד האשה אין הרבה פתחים להיתר שתיה בהנקה. הכל נשען על התלות של התינוק והחשש לחוסנו באם ההנקה תיפגע. במקרה הנ״ל שבו מצטרפים שני תינוקות ׳שבריריים׳ שתלויים בהנקה וכן סיפור אישי של הנקה שנפגעה לאחר צום בעבר, לענ״ד תשתה לשיעורין שתיה מזינה מבוקר יום הכיפורים.

 

שאלה:
האם יש סיבה להתעקש על ההנקה כאשר קיימים תחליפי חלב?

תשובה:
כן. לחלב אם יש יתרון בריאותי ליילוד על פני תחליפים, ורק בדיעבד נותנים תחליפים ליילוד. 
הדבר חודד בשנתיים האחרונות שהנקה טובה יותר ליילודים מאשר תוספות מזון.
דוגמא:  כשהאם חולת קורונה ואף אחד לא נמצא במגע עימה, עדיין ההנחייה הרפואית היא שתניק (תוך שימוש במיגון וכו׳), מכיון שגם אם יש סיכון מסויים ליילוד שיידבק ויחלה, עדיין התועלת של ההנקה עולה על הסיכון.
ועל כל קופסא של תחליף חלב נכתב -״משרד הבריאות קובע שההנקה היא הטובה ביותר לתינוק״

שאלה:
האם יש דרכים להגביר את ייצור החלב?

תשובה:
ישנן אמירות ששתיית בירה שחורה ואכילת שקדים מסייעת לייצור חלב. איני מכיר עבודות מחקר העוסקות בכך, אך בוודאי שניתן להציע זאת כהשתדלות לנשים שנזקקות לכך. 
יש להקפיד כמובן על שתיה מרובה הנדרשת לייצור החלב, גם בימות השנה ולא רק לקראת הצום. 
בספרי הרפואה העוסקים במיילדות יש התייחסות למספר תרופות המגבירות את ייצור החלב. הנפוצה שבהן היא "פראמין" המשמשת לטיפול בבחילות והקאות. הגברת ייצור החלב נחשבת כתופעת לוואי של התרופה ולא כסיבה עיקרית למתן התרופה. קיימת אזהרה שלא לצרוך פרמין במשך יותר מ5 ימים ברציפות בשל תופעות לוואי לא רצויות העשויות להזיק לאשה. כשהתרופה נדרשת לטיפול בבחילות, אני קוצב את הטיפול למשך 3 ימים, 3 טבליות ביום.

חשוב לציין כי התשובות ניתנו לאותן נשים ששאלו, ולא ככלל לכל אשה ויש להתייעץ אישית לקראת הצום.

הכותב הוא מומחה ברפואת נשים מנהל מכון אבינועם לרפואה והלכה

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר