זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ט אייר תשע"ה, 4/28/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:19עלות השחר
  2. 05:04משיכיר
  3. 05:56זריחה
  4. 09:14סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:20סוף זמן תפילה
  6. 12:32חצות היום
  7. 13:05מנחה גדולה
  8. 16:23מנחה קטנה
  9. 19:19שקיעה
  10. 19:45צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

אמור
כניסת שבת 18:51
יציאת שבת 20:01

זמני היום