זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

כ"ה תמוז תשע"ד, 7/23/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:02עלות השחר
  2. 04:52משיכיר
  3. 05:47זריחה
  4. 09:14סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:23סוף זמן תפילה
  6. 12:41חצות היום
  7. 13:15מנחה גדולה
  8. 16:42מנחה קטנה
  9. 19:45שקיעה
  10. 20:12צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

מסעי
כניסת שבת 19:14
יציאת שבת 20:24

זמני היום