זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

י"ד תמוז תשע"ה, 7/1/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 03:44עלות השחר
  2. 04:37משיכיר
  3. 05:35זריחה
  4. 09:08סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:19סוף זמן תפילה
  6. 12:41חצות היום
  7. 13:16מנחה גדולה
  8. 16:49מנחה קטנה
  9. 19:52שקיעה
  10. 20:20צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

בלק
כניסת שבת 19:22
יציאת שבת 20:34

זמני היום