זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ו חשון תשע"ה, 10/30/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:26עלות השחר
  2. 05:06משיכיר
  3. 05:55זריחה
  4. 08:37סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:31סוף זמן תפילה
  6. 11:19חצות היום
  7. 11:46מנחה גדולה
  8. 14:28מנחה קטנה
  9. 16:51שקיעה
  10. 17:16צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

לך לך
כניסת שבת 16:20
יציאת שבת 17:27

זמני היום