זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ז אלול תשע"ד, 9/2/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:42עלות השחר
  2. 05:25משיכיר
  3. 06:15זריחה
  4. 09:27סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:31סוף זמן תפילה
  6. 12:39חצות היום
  7. 13:11מנחה גדולה
  8. 16:23מנחה קטנה
  9. 19:04שקיעה
  10. 19:29צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

כי תצא
כניסת שבת 18:30
יציאת שבת 19:36

זמני היום