זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

כ"ח אלול תשע"ד, 9/23/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:59עלות השחר
  2. 05:40משיכיר
  3. 06:28זריחה
  4. 09:28סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:28סוף זמן תפילה
  6. 12:28חצות היום
  7. 12:58מנחה גדולה
  8. 15:58מנחה קטנה
  9. 18:36שקיעה
  10. 19:00צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

וילך
כניסת שבת 18:02
יציאת שבת 19:07

זמני היום