זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ז ניסן תשע"ה, 3/27/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:05עלות השחר
  2. 04:46משיכיר
  3. 05:35זריחה
  4. 08:38סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:39סוף זמן תפילה
  6. 11:41חצות היום
  7. 12:11מנחה גדולה
  8. 15:14מנחה קטנה
  9. 17:56שקיעה
  10. 18:21צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

צו
כניסת שבת 17:26
יציאת שבת 19:33

זמני היום