זמני היום

כ"ג ניסן תשע"ד, 4/23/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:26עלות השחר
  2. 05:10משיכיר
  3. 06:01זריחה
  4. 09:19סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:25סוף זמן תפילה
  6. 12:37חצות היום
  7. 13:10מנחה גדולה
  8. 16:28מנחה קטנה
  9. 19:15שקיעה
  10. 19:41צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

קדושים
כניסת שבת 18:47
יציאת שבת 19:56

זמני היום