זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

כ"ט חשון תשע"ה, 11/22/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:43עלות השחר
  2. 05:24משיכיר
  3. 06:16זריחה
  4. 08:49סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:40סוף זמן תפילה
  6. 11:22חצות היום
  7. 11:47מנחה גדולה
  8. 14:20מנחה קטנה
  9. 16:35שקיעה
  10. 17:02צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

תולדות
כניסת שבת 16:06
יציאת שבת 17:14

זמני היום