זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

י"ב אדר תשע"ה, 3/3/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:37עלות השחר
  2. 05:17משיכיר
  3. 06:06זריחה
  4. 08:57סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:54סוף זמן תפילה
  6. 11:48חצות היום
  7. 12:16מנחה גדולה
  8. 15:07מנחה קטנה
  9. 17:38שקיעה
  10. 18:03צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

כי תשא
כניסת שבת 17:10
יציאת שבת 18:18

זמני היום