זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

כ"ח כסליו תשע"ה, 12/20/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 05:02עלות השחר
  2. 05:44משיכיר
  3. 06:37זריחה
  4. 09:07סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:57סוף זמן תפילה
  6. 11:37חצות היום
  7. 12:02מנחה גדולה
  8. 14:32מנחה קטנה
  9. 16:37שקיעה
  10. 17:04צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

מקץ
כניסת שבת 16:06
יציאת שבת 17:17

זמני היום