זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ב חשון תשע"ה, 10/26/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:23עלות השחר
  2. 05:03משיכיר
  3. 05:52זריחה
  4. 08:37סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:32סוף זמן תפילה
  6. 11:22חצות היום
  7. 11:49מנחה גדולה
  8. 14:34מנחה קטנה
  9. 16:55שקיעה
  10. 17:20צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

לך לך
כניסת שבת 16:20
יציאת שבת 17:27

זמני היום