זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ו שבט תשע"ה, 1/26/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 05:07עלות השחר
  2. 05:48משיכיר
  3. 06:39זריחה
  4. 09:15סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:07סוף זמן תפילה
  6. 11:51חצות היום
  7. 12:17מנחה גדולה
  8. 14:53מנחה קטנה
  9. 17:06שקיעה
  10. 17:32צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

בשלח
כניסת שבת 16:40
יציאת שבת 17:49

זמני היום