זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ו אב תשע"ד, 8/2/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:12עלות השחר
  2. 05:00משיכיר
  3. 05:54זריחה
  4. 09:18סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:26סוף זמן תפילה
  6. 12:42חצות היום
  7. 13:16מנחה גדולה
  8. 16:40מנחה קטנה
  9. 19:38שקיעה
  10. 20:05צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

דברים
כניסת שבת 19:08
יציאת שבת 20:18

זמני היום