זמני היום

כ ניסן תשע"ד, 4/20/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:30עלות השחר
  2. 05:14משיכיר
  3. 06:05זריחה
  4. 09:20סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:25סוף זמן תפילה
  6. 12:35חצות היום
  7. 13:07מנחה גדולה
  8. 16:22מנחה קטנה
  9. 19:13שקיעה
  10. 19:39צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

קדושים
כניסת שבת 18:47
יציאת שבת 19:56

זמני היום