זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ד אלול תשע"ד, 8/30/2014

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 04:40עלות השחר
  2. 05:23משיכיר
  3. 06:13זריחה
  4. 09:25סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:29סוף זמן תפילה
  6. 12:37חצות היום
  7. 13:09מנחה גדולה
  8. 16:21מנחה קטנה
  9. 19:08שקיעה
  10. 19:33צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

שופטים
כניסת שבת 18:39
יציאת שבת 19:45

זמני היום