זמני היום בחיפה - זמני היום

זמני היום

ה סיון תשע"ה, 5/23/2015

זמני היום לפי אופק חיפה

זמני היום בהלכה
  1. 03:50עלות השחר
  2. 04:41משיכיר
  3. 05:36זריחה
  4. 09:06סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:16סוף זמן תפילה
  6. 12:36חצות היום
  7. 13:11מנחה גדולה
  8. 16:41מנחה קטנה
  9. 19:37שקיעה
  10. 20:04צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק חיפה

במדבר
כניסת שבת 19:06
יציאת שבת 20:18

זמני היום