משאל כיפה

למי תצביעו בפריימריס של "הבית היהודי"

  • נפתלי בנט
  • יצחק זאגא
  • יונתן ברנסקי

באדיבות המצולם

הרב רוזנצוויג בתגובה: הרב אפרתי מוציא לעז על בנות ישראל

הרב יוני רוזנצוויג בתגובה לדבריו של הרב ברוך אפרתי על הנשים שטובלות ללא בלנית: כשפוסקים לאשה פרטית ניתן להביא רק דעה אחת. כששואלים אותו מה הגישה לכלל הנשים אי אפשר להסתפק בזה

הרב יוני רוזנצוויג
כ"ב אדר תשע"ז, 20/03/2017 18:24

שאלו את הרב אפרתי אם נשים שטובלות בלי בלנית טהורות לבעליהן, ותשובתו: "מי שטבלה כך (מבלי חוטי צמר מיוחדים על ראשה) חייבת לטבול שוב אחרת אינה טהורה. וכפי שהכריע רבי עקיבא איגר ונפסק בפתחי תשובה על השולחן ערוך".

כשאני כותב תשובה הלכתית אני נזהר כמיטב יכולתי להביא דברים כהווייתם, כי אני מניח מראש שיבדקו אותי. אני לא יודע מה בדיוק הרב אפרתי חושב כשהוא כותב תשובות קצרות כאלו, אבל אם הוא חושב שלא יבדקו אותו אני מניח שהוא צודק לגבי רוב הציבור. מכל מקום, באתי להשלים לציבור הזה את החסר.

כתב הרא"ש בהלכות מקוואות (סימן כ"ח): "נדה יכולה לטבול בבגדיה לפי שהמים נכנסין תחת הבגדים, וצריך שתהא אישה עומדת עליה בשעת טבילה שתראה שנכנסה כולה במים שלא נשארו משערותיה בחוץ". ובדברי חמודות (שם, ס"ק קכ"ג) ובמעדני יום טוב (שם, סק"ה) הביאו שכן הייתה דעת המהר"ם מרוטנבורג, ומכל מקום אין זו אלא סברתם.

גם הראב"ד בספר בעלי הנפש (שער הטבילה, סימן א') כתב כך, אלא שהוסיף: "וכשהאישה טובלת צריכה שתעמוד אחרת על גבה ותראה שלא נשאר משערותיה על פני המים, או שתכרוך שערה על ראשה בדבר שאינו חוצץ".

הטור (יו"ד, קצ"ח) הביא את שתי הדעות: "וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל: ותעמיד אישה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים, והראב"ד כתב: אם כרכה שער ראשה בדבר שאינה חוצץ בחוטי שער וטבלה בינה בין עצמה עלתה לה טבילה". מדברי הטור אפשר לקבל את הרושם שהראשונים חולקים בדבר והרא"ש מחמיר אפילו בדיעבד שלא תעלה טבילה אלא אם כן טבלה עם אישה אחרת. אך הבית יוסף כתב ששניהם מסכימים, ושכן דעת הרשב"א ורבינו ירוחם, וכן הסכים הפרישה (שם, ס"ק ל"ח). כך גם פסק השולחן ערוך (שם, סעיף מ'), שלכתחילה תטבול עם אישה אחרת, ובדיעבד עלתה לה טבילה על ידי כריכת השער כשאין ברירה אחרת.

עתה נפנה לדברי רבי עקיבא איגר שהזכיר הרב אפרתי. רבי עקיבא איגר כותב כך בתשובתו (מהדורא קמא, סימן קי"ד) לאחר שמביא את לשון הטור: "מזה נשמע דבלא תיקון זה וטבלה בינה לבין עצמה לא עלתה הטבילה, אחר זה מצאתי כדברים האלו ממש בתפארת שמואל למהורש"ק בחידושיו על הרא"ש סוף הלכות נדה, ועיין בב"ח דמשמע להדיא כן".

על מה מדבר רבי עקיבא איגר? מלשונו מוכח שהוא מדבר על אישה שטבלה "בלא תיקון זה", כאשר המעיין שם יראה שכוונתו לכריכת השערות. כלומר: עם כריכת השערות ודאי שבדיעבד עולה הטבילה. כך גם עולה מעיון במקורותיו של רבי עקיבא איגר - כך כותב הב"ח, וכך גם כותב מהרש"ק (בספרו תפארת שמואל על הרא"ש), וזה לשונו: "ומכל מקום נראה דוקא באישה שאינה זריזה ובהולה במים, אבל היכא שזריזה ואינה נבהלת במים ותפסה שערה בידה עד שהמים עולים היטב על ראשה ואז פתחה ידיה הוי שפיר טבילה ובשעת הדחק יכולה לסמוך על זה".

כך גם פוסקים הסדרי טהרה (שם, ס"ק ע"ט) והערוך השולחן (שם, סעיף פ"ז). כך שכל האחרונים מסכימים שאם האישה תופסת בשערה או שכרכה בחוטים, שבדיעבד עלתה לה הטבילה. ועוד יש לדון במקרה של אישה עם שיער קצר, ועוד.

מה יוצא מכל זה? קודם כל, לצטט את רבי עקיבא איגר כאומר שבלי חוטי צמר מיוחדים על ראשה אין טבילתה טבילה פשוט איננו נכון, שהרי רבי עקיבא איגר מסתמך על התפארת שמואל, והוא כתב שגם באוחזת שערותיה בידיה יצאה בדיעבד. שנית, ברור שהדרך שבה מובאים דברי רבי עקיבא איגר נותנת את ההרגשה שפשוט שנשים אלו עוברות עבירה חמורה ומכשילות את בעליהן, ויש בזה הוצאת לעז גדולה (מלבד האמירה הפוגענית שנשים שלא מכסות את ראשן ולובשות מכנסיים הן אוטומטית מתוייגות כלא יראות שמיים. אשמח להכיר לרב אפרתי כמה כאלו שהן גם וגם).

הרב אפרתי, כמובן, לא חייב לעשות כמוני. הוא לא חייב להביא את כל הסוגיה. הוא יכול לפסוק על פי אחרון כזה או אחר. הוא יכול לפסוק איך שהוא רוצה. אבל במה דברים אמורים? לשואלת פרטית. לעומת זאת, כששואלים אותו מה צריכה להיות הגישה כלפי כל הנשים שטובלות באופן זה, לעניות דעתי אסור להביא רק דעה אחת. חייבים לומר שבדיעבד עלתה להן טבילה אם נהגו כראוי, ושהאישה באופן עקרוני נאמנת על כך שטבלה כראוי, גם אם לכתחילה אין לנהוג כך לטבול ללא בלנית. איסור הוצאת לעז על בנות ישראל ואיסור הלבנת פניהן ברבים, גם הוא איסור חמור.

 

הכותב הוא רב קהילת נצח מנשה בבית שמש

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. עם הארץ. הרב אפרתי כתב בדיוק כמו רבי עקיבא איגר.
אברך 3/20/2017 6:57:00 PM
תחזור ללמוד...
תמונה
2. ר´ יוני רק הביא עוד מקורות לדברי הרב אפרתי....
רבניתוש 3/20/2017 7:00:00 PM
בא לקלל ויצא מברך, וגם ברוך יהיה הרב ברוך!
תמונה
3. רבני המדרון החלקלק
נולי 3/20/2017 7:12:00 PM
השאלה אינה רק הלכתית. יש רוח שמניעה את התהליכים האלה והיא לא רוח של אמונה וטהרה. רק עיוור לא יבחין בכך. ואם אינו מבחין, הוא מוזמן ללמוד קצת על גלגוליה של תנועת ההשכלה באירופה שג"כ התחילה מדברים מותרים, ודברים שעל הגבול.
הרב יוני ודומיו משמשים כלי משחק בידי המגמות הרפורמיסטיות. הן לא מתכוונות לעצור שם.
תמונה
4. עד מתי אתם מעוותים עלינו את המקראות?
אביחיל 3/20/2017 7:14:00 PM
אשה שטבלה לבד, בשאלה לא הוזכר שהחזיקה שיערה אכן לא טבלה אף דיעבד. ואם תפסה שיערה בידה, דבר שלא נכתב בשאלה, כתב מפורש המהרש"ק שעלתה לה בשעת הדחק. כלומר אם היא עדיין לא יצאה מהמקווה והבלנית בחדר ליד עליה לקרוא לה לראות טבילתה. זה לא נקרא שעת הדחק!!!
תמונה
5. אתגר לרב רוזנצויג
רועי 3/20/2017 7:32:00 PM
אתה יכול להביא רב ברמה, שלא מסכים עם הרב אפרתי?
תמונה
6. "לא ידעתי אם מותר, אבל הרמתי את המתג וחזרתי לישון"
רמב"ש 3/20/2017 7:38:00 PM
היכבד ושב בביתך אחרי "הפסיקה" הזאת, לחלל שבת כי קר לך.
תמונה
7. ואתה מוציא לעז על התורה וההלכה-כהרגלך (ל"ת)
גיימס הטפילד 3/20/2017 7:43:00 PM
תמונה
8. זה מאמר תמיכה או מאמר ביקורת?
ספי 3/20/2017 8:00:00 PM
על מה הויכוח? כולם מסכימים שזה אסור וחייבים לחזור לטבול. חוץ מקללות אין כאן טיעונים בעד הרפורמיות ונגד הרב אפרתי.
תמונה
9. ההיגיון ההלכתי הוא הפוך
פונט פאקערט!! 3/20/2017 9:18:00 PM
כשמורים הוראה לרבים בודקים את כל ההשלכות שעלולות להיות על מקרי קצה. בוודאי שגם מורים את הדרך לכתחילה ולא נכנסים לבדיעבד.
בהוראה פרטית, ובמיוחד לאחר מעשה, נכנסים לכל מיני דחקים והיתרים של בדיעבד.
זו דרכם של גדולי ישראל במשך כל הדורות, החל מן הגמרא - "הלכה ואין מורין כן", ו"אסור לעשות כן בפני עם הארץ" ועוד ביטויים מעין זה. מי שאינו מודה בכך אינו ראוי להיות מורה הוראה בישראל.
תמונה
10. אל לנו להחריף את המאבק
קליין 3/20/2017 9:28:00 PM
קיימות שתי דרכים להפטר מעוולה זו כאשר אנהחנו מוכנים לוותר על הקוד האתי האמור להפגיש את שני הראשים ללא הבדל תיזות והעמקן . מלבד זה הדבר ברור.
תמונה
11. חרד"לים = בורים ועמי ארצות (ל"ת)
יאיר 3/20/2017 9:29:00 PM
תמונה
12. יוני הוא אח שלי
משה מנדלסון 3/20/2017 9:43:00 PM
כך מתחילים רפורמה.מביאים קצת פוסקים, הרבה התחנחנות ולבסוף מצהירים בגאווה: הרמתי את המפסק והדלקתי אור בשבת! אח!תענוג צרוף. כך לך כמה שנים הפסקה ותבדוק למה ישיב שלך נסגרה
תמונה
13. גם אתה מסכים שהרב אפרתי צודק
חיים 3/20/2017 9:56:00 PM
גם לדבריך אם אישה רק נכנסת למקווה - בלי טכניקה מיוחדת - הטבילה לא מועילה גם בדיעבד!
תמונה
14. לא מסכים עם המגמה שלך אבל ניכרים דברי אמת
3/20/2017 10:29:00 PM
הסברת בצורה יפה את העניין. אכן הרב אפרתי טעה.
אבל גם לשיטתך, זה מותר רק בדיעבד. כלומר, אם אשה תשאל לאחר שטבלה אם היא מותרת לבעלה אז יתירו לה. לכתחילה אין אף פוסק שיתיר זאת (בכל אופן פוסק מהמקורות שאתה ציטטת).
כתבתי זאת בהנחה שאתה שותף ליוזמה של רחל עזריה וקולך. אם לא, אז אני מתנצל מראש ודברי מכוונים לארגונים/נשים אלו.
תמונה
15. קריאה לכל הנשים
משה אברהם 3/20/2017 10:43:00 PM
נשים יקרות אל נא תקשיבו לא לרב אפרתי ולא לרב רוזנצוייג . טבלו איך שאתן מבינות ואם משהו לא ברור שאלנה את אמא, אחות קרובה או חברה טובה. כולן יודעות מה זה לטבול ואיך לטבול. הפסיקו עם שאלות מן הסוג הזה
תמונה
16. היתי שמח להבין
רון 3/20/2017 11:31:00 PM
איך אשה שלא מכסה שערות ראשה שנפסק להלכה שעוברת על דת יהודית, תחשב כאשה עם יראת שמים??? אלא אם המושג יראת שמים אינו כפשוטו שיש לה יראה מה´ אל משהו אחר...
תמונה
17. יש בטור הקצר הזה
3/20/2017 11:34:00 PM
הרבה יותר תורה משאפרתי למד אי פעם
תמונה
18. עלתה לה טבילה
אבי 3/21/2017 1:44:00 AM
בדיעבד, רק אם איננה יכולה לטבול שוב
אבל אם יכולה צריכה לטבול שוב.

השאלה היא למה היא צריכה להיות פמיניסטית
לכתחילה ודתיה בדיעבד?
תמונה
19. פתח בחבית וסיים בכד (בקושי)
איסתירא בלגינא 3/21/2017 9:24:00 AM
אתה מתחיל בלומר שהרב אפרתי טעה
מביא כביכול מחלוקת הפוסקים וטוען שכולם הסכימו
ואחר כך מביא את רעק"א שאומר בדיוק מה שאמר הרב אפרתי - "בלא תיקון זה וטבלה בינה לבין עצמה לא עלתה הטבילה" - מי שטבלה בלי נוכחות של אדם אחר, ובלי חוטי צמר - חייבת לטבול שוב.

אחר כך אתה מביא עוד נקודה שאליה לא התייחס הרב אפרתי - המהרש"ק כותב שניתן בשעת הדחק לטבול בלי חוטי צמר ונוכחות אחרת, רק אם האישה זריזה ואינה נבהלת - מצליחה לתמרן בין הכנסת השער למים לבין אי אחיזתו בשעת הטבילה. גם זה כאמור רק בשעת הדחק (= כשאי אפשר לטבול עם בלנית).
גם על כך יש להעיר שמשום מה רעק"א שמן הסתם הכיר היתר זה לא הביא אותו (ואצלם היו מצבים שבאמת היה צריך להידחק לא בגלל גחמות פרועות אלא כי לא היתה אפשרות לטבול עם אשה אחרת) וגם זה אומר משהו.

הייתי מנסה ללמד זכות על הרב רוזנצווייג שהוא התבלבל או משהו אך הנימה השחצנית שבה הוא פותח את מאמרו ה"מלומד" קצת מקשה עלי. הוא לא טועה בשוגג. הוא רק מטעה.
(וכל הטוקבקיסטים הצוהלים לאידו של הרב אפרתי לא מוכיחים תבונה יתירה).
תמונה
20. כך כותבים תשובה הלכתית
איתן 3/21/2017 9:40:00 AM
תשובה הלכתית צריכה להיות שלמה ומדויקת.
די לתרבות שו"ת הס.מ.ס במיוחד בעניינים מורכבים.
תמונה
21. למגיב 6- הוא הלך לישון בלי בעיה
חנן 3/21/2017 1:43:00 PM
כאילו ההלכה לא מעניינת אותו, זאת הבעיה אצלם, הרפורמים החדשים. המתג הזה אומר הרבה
תמונה
22. מאמר שלא קשור למה שהרב אפרתי כתב
ספי 3/21/2017 6:07:00 PM
קראתי אותו, הוא לא כתב בכלל על מקרה כזה. הוא מדבר על הבחורות האלה שטובלות איך שבא להם, בלי בלנית בלי צמר ובלי שום הקפדה זהירה. אתה חי בסרט שהם נשים חרדיות?! הרב אפרתי צדק בזה לפחות הפעם
תמונה
23. מה תפקיד הבלנית?
במבינו 3/22/2017 10:15:00 PM
לפי כל הפוסקים לעיל כול ר עקיבא איגר. מדובר שתעמיד אישה על גבה לראות שכל השערות במים.

אולם נראה שהרבנות לקחה את הנושא צעד אחד קדימה והחליטה להשתמש בבלניות כדי לוודא שגם כל שאר פעולות ההכנה נעשו כראוי. וחלק מהבלניות (גם עם מספר זעום) דאגו לעשות זאת בצורת תחקיר של ה ק.ג.ב.
כך יצא שניסיון להחמיר ולבדוק מעבר לנדרש בהלכה, במקום לוודא מראש שהבלניות יהיו לעזר ויעשו רק את הנדרש בהלכה, אלא אם כן האישה בקשה יותר.
גרם להכפשת כלל הבלניות והרבנות - ובכך גם הרבנות אשמה בתקנות החדשות.
כשמובילים ציבור אסור להשתמש בכח כדי לכפות דברים שהם לא מחוייבים ואם לא אנחנו רואים שבסוף הכח חוזר חזרה
תמונה
24. למה אתה לא מדגיש
מומו 3/22/2017 10:52:00 PM
שההיתר לטבול בלי אשה מלווה הוא בעייתי מאוד, ועלול להביא נשים רבות לטבילה פסולה אפילו בדיעבד (אם אינה זריזה ומצליחה להכניס כל שערה למים), ובכל מקרה הדבר אסור לחלוטין לכתחילה.
האם המטרה היא ניגוח של הרב אפרתי, או הצגת האמת ההלכתית כפי שהיא?

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד